Brink 4 - Assen
Volg ons

Activiteiten

Verslag van een wandeling langs Terheijl

Verslag van een wandeling langs Terheijl

Onder leiding van Tjerk Vonck maakten we een historische wandeling door het Natuurschoonbos tussen Nietap en Roden. Het gebied is eigendom van de Vereniging tot behoud van Natuurschoon Nietap, Leek en omgeving, opgericht op kerstavond 1921.

Tjerk nam ons mee door het bos en langs schouwpaden naar het gebied waar in de middeleeuwen potklei werd gewonnen door monniken of lekenbroeders van het Cisterciënzer klooster van Aduard. Terplekke bakten ze de kloostermoppen in een veldoven. De turf om de oven te stoken was ook in de buurt aanwezig en via de waterwegen konden de bakstenen verder vervoerd worden. Er ontstond een uithof van het klooster die De Helle werd genoemd. Later verfraaide abt Wolterus de uithof en werd het een aangenaam buitenverblijf voor het klooster: Het Paradijs.

Onderweg wees Tjerk ons op de veldpalen van kunstenaarscollectief ‘allemansgoed Terheijl’. De koppen van de palen zijn gemaakt van bodemmateriaal dat exact op de plek van de paal is gewonnen. Dat resulteerde in paalkoppen van keramiek (uit potklei) en glas (uit dekzand). Daarnaast zijn er ‘zwerfpalen’ met veldnamen en doorgezaagde zwerfkeien uit de ijstijd die op die plaats zijn gevonden. De keien werden direct door een van de deelnemers gedetermineerd!

Aangekomen bij de locatie van Huis Terheijl vertelde Erwin de Leeuw over de geschiedenis van dit huis van stand. De vroegere uithof was aan het begin van de 17de eeuw in bezit gekomen van Caspar van Ewsum en kreeg de status van havezate. Verschillende families waren achtereenvolgens eigenaar. Huis Terheijl kreeg aan het eind van de 18de eeuw een grondige renovatie, maar in 1853 werd het verkocht om te worden afgebroken. Op de fundamenten werd een boerderij gebouwd waarvan het voorhuis nog steeds bestaat.
We sloten de wandeling af in de theetuin van boomkwekerij De Baggelhof waar het goed toeven was.