Brink 4 - Assen
Volg ons

Over de DHV

Over de DHV

De Drentse Historische Vereniging (DHV) is voor iedereen die zich betrokken voelt bij de Drentse geschiedenis en genealogie.

We geven het Drents Historisch Tijdschrift Waardeel uit, een eigentijds en toegankelijk blad over de Drentse geschiedenis met een link naar de actualiteit. Als lid ontvang je verder het Drents Genealogisch Jaarboek en de Nieuwe Drentse Volksalmanak.
Je kunt meedoen aan lezingen op locatie, symposia en andere activiteiten.
Jaarlijks reiken we de DHV-prijs uit voor het beste initiatief om de Drentse geschiedenis toegankelijk te maken voor een breed publiek.

De DHV is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
De statuten van de DHV werden in 1980 opgesteld en zijn voor het laatst in 2011 gewijzigd. 
Dankzij de contributie van de leden en subsidie van Provincie Drenthe kunnen we aan onze doelstellingen voldoen.

Bestuur

Sophie Timmer  voorzitter
Fred Sieders  voorzitter
Kitty Janssen  secretaris
Folkert van der Meer penningmeester
Bernd Otter  bestuurslid
Jan van Zijverden  bestuurslid
Joke Wolff  bestuurslid


Contributie

De contributie voor 2023 bedraagt € 30,00 per lid. De vereniging heeft graag dat leden een machtiging voor automatische incasso afgeven, zodat de contributie zonder onnodige kosten kan worden afgeschreven. Leden die een machtiging voor een automatische incasso hebben afgeven hoeven verder niets te doen. Het bedrag van € 30 wordt begin januari door de penningmeester geïnd en van de opgegeven bankrekening afgeschreven.

Mocht u daar bezwaar tegen hebben verzoeken we de jaarlijkse contributie van 30 euro tijdig (voor 1 januari voor het nieuwe jaar) zelf over te maken op bankrekening NL09 RABO 0152 6791 54.