Op zaterdag 20 april houdt de Drentse Historische Vereniging haar jaarlijkse ledenvergadering. U bent allen van harte uitgenodigd deze bij te wonen in het Drents Archief, Brink 4, 9401 HS in Assen. Het Drents Archief ligt op 5 minuten lopen van het NS-station en het busstation. Parkeren kan in de parkeergarages aan de Torenlaan en onder het stadhuis. Na een kopje koffie en even bijpraten begint het officiële gedeelte om 14.00 uur. 

AGENDA

1. Opening
2. Verslag algemene ledenvergadering 15 april 2023
3. Jaarverslag 2023 van de secretaris
4. Financieel jaarverslag 2023
5. Verslag van de kascommissie
6. Decharge van het bestuur
7. Begroting 2024
8. Vernieuwingen en plannen
9. Vacatures
10. Presentatie vernieuwde website (ontwerp)
11. Rondvraag

Na de pauze hebben we Marten Mulder bereid gevonden een lezing te houden over Drentse grafpoëzie. Lees meer over deze lezing.

Aanmelden
Wilt u de vergadering en de lezing bijwonen? Meld u dan vóór 12 april aan via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LEZING OP LOCATIE: DENNENOORD EN ZUIDLAARDERMARKT
ZATERDAG 18 MEI 2024


In Zuidlaren wordt in 1895 een psychiatrische kliniek geopend. Op het terrein komt een dorpsachtige gemeenschap tot ontwikkeling. Een watertoren, woningen, een bakker, een slager, een boerderij, een zang- en een toneelclub, werkplaatsen, moestuinen, bloemenvelden en een kerk kenmerken het min of meer zelfvoorzienende karakter.
De gidsen van Lentis nemen ons mee op een wandeling door de geschiedenis van Dennenoord en daarmee ook door de geschiedenis van de psychiatrie in de twintigste eeuw. Ook brengen we een bezoek aan het Erfgoedmuseum.
Na een lunch in het Brinkhotel vertelt Hans Fidder (Historische Vereniging Zuidlaren) over de geschiedenis van de Zuidlaardermarkt, de oudste en grootste paardenmarkt van Noordwest-Europa. Recentelijk zijn nieuwe gegevens over de ouderdom van deze markt aan het licht gekomen.

dennenoordProgramma
9.45  uur – Ontvangst met koffie/thee, restaurant Zuidend op het Dennenoordterrein.
10.15 uur – Rondleiding over het Dennenoordterrein met bezoek aan het Erfgoedmuseum.
12.30 uur – Vertrek met eigen auto naar het Brinkhotel, Brink Oostzijde 6, 9471 AE Zuidlaren.
12.45 uur – Lunchbuffet in het Brinkhotel.
13.45 uur – Lezing over de paardenmarkt te Zuidlaren door Hans Fidder.
15.00 uur – Wandeling over het terrein van de paardenmarkt/centrum Zuidlaren (facultatief).
15.30 uur – Einde programma.

Parkeren op het Dennenoordterrein kan bij restaurant Zuidend, E36 9471 KG  Zuidlaren.

Aanmelden en betalen
Aanmelden kan tot 11 mei bij onze secretaris: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van Excursie Zuidlaren.
Let op: Meld u tijdig aan, er is plek voor een beperkt aantal deelnemers, vol is vol!
De activiteit kost € 23; niet-leden betalen € 28. U ontvangt van ons een bevestigingsmail met de betaalgegevens. 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SYMPOSIUM VAN GOGH IN DRENTHE - EEN TERUGBLIK

genomineerden 2023Op een koude novemberochtend in 1883, nu 140 jaar geleden stapte Vincent van Gogh 's morgens heel vroeg op de kar bij logementhouder Hendrik Scholte voor een dagje naar Zweeloo. Voor Van Gogh, Drenthe en de kunstgeschiedenis een onvergetelijke dag.

Op het mini-symposium van zaterdagmiddag 28 oktober 2023, georganiseerd door de DHV voor leden en niet-leden, herleefden we die dag met kunsthistoricus Godelieve van der Heijden en geschiedenisfanaat en Van Gogh-kenner Bert J. Finke. We bezochten als eerste het inmiddels volledig gerenoveerde Van Gogh-Huis in Nieuw-Amsterdam/Veenoord (het toenmalige logement Scholte, waar Van Gogh enige tijd werkte en woonde). Voor veel aanwezigen een nieuwe kennismaking met dit pand. 

Na de rondleiding in het Van Gogh-huis vertrokken we naar het nabijgelegen dorpshuis 'De Veurkamer' waar de sprekers hun inzichten deelden: Godelieve van der Heijden plaatste Van Gogh en zijn werk in een grotere, kunsthistorische context en Bert J. Finke nam ons via een dynamische presentatie (vanuit Italië!) onder meer mee op een zoektocht langs de diverse logementen in en rondom Zweeloo, waar Van Gogh zijn 'oude vrouwtje aan het spinnewiel' vermoedelijk tekende. De titel van Finke's zoektocht was: 'CSI Zweeloo, Cultural Scene Investigation', om maar aan te geven hoeveel zoekwerk hij in zijn reconstructie(s) heeft gestoken. Er werden vragen gesteld en onder het genot van een hapje en een drankje kon worden nagepraat over de zojuist gehoorde bevindingen, waarbij de discussie niet werd geschuwd.

Kortom, het was een zeer geslaagd mini-symposium voor alle aanwezigen. De DHV neemt zich, als onderdeel van een lange traditie, telkens weer voor nieuwe, boeiende en historische plaatsen in Drenthe te koppelen aan enthousiasmerende sprekers en nieuwe inzichten. Op symposia die toegankelijk zijn voor leden (met korting) en niet-leden. Houd voor aankondigingen voor nieuwe symposia dit bulletin in de gaten.

-----------------------------------------------------------------VERSLAG VAN EEN WANDELING LANGS DE RIJKE GESCHIEDENIS VAN TERHEIJL

Op vrijdagmiddag 12 mei 2023 maakten we onder leiding van gids Tjerk Vonck een historische wandeling door het Natuurschoonbos tussen Nietap en Roden. Het gebied is eigendom van de Vereniging tot behoud van Natuurschoon Nietap, Leek en omgeving, opgericht op kerstavond 1921 met als doel het bos te behouden.

terheijlTjerk nam ons mee door het bos en langs schouwpaden naar het gebied waar in de middeleeuwen potklei werd gewonnen door monniken of lekenbroeders van het Cisterciënzer klooster van Aduard. Terplekke bakten ze de kloostermoppen in een veldoven. De turf om de oven te stoken was ook in de buurt aanwezig en via de waterwegen konden de bakstenen verder vervoerd worden. Er ontstond een uithof van het klooster die De Helle werd genoemd. Later verfraaide abt Wolterus de uithof en werd het een aangenaam buitenverblijf voor het klooster: Het Paradijs.

Onderweg wees Tjerk ons op de veldpalen van kunstenaarscollectief ‘allemansgoed Terheijl’. De koppen van de palen zijn gemaakt van bodemmateriaal dat exact op de plek van de paal is gewonnen. Dat resulteerde in paalkoppen van keramiek (uit potklei) en glas (uit dekzand). Daarnaast zijn er ‘zwerfpalen’ met veldnamen en doorgezaagde zwerfkeien uit de ijstijd die op die plaats zijn gevonden. De keien werden direct door een van de deelnemers gedetermineerd!

Aangekomen bij de locatie van Huis Terheijl vertelde Erwin de Leeuw over de geschiedenis van dit huis van stand. De vroegere uithof was aan het begin van de 17de eeuw in bezit gekomen van Caspar van Ewsum en kreeg de status van havezate. Verschillende families waren achtereenvolgens eigenaar. Huis Terheijl kreeg aan het eind van de 18de eeuw een grondige renovatie, maar in 1853 werd het verkocht om te worden afgebroken. Op de fundamenten werd een boerderij gebouwd waarvan het voorhuis nog steeds bestaat.
We sloten de wandeling af in de theetuin van boomkwekerij De Baggelhof waar het goed toeven was.

VERSLAG VAN DE LEZING OP LOCATIE IN ECHTEN

Zaterdag 14 mei 2022 werd er voor het eerst in ruim twee en een half jaar weer een lezing op locatie georganiseerd. Ditmaal was Echten aan de beurt, in de directe nabijheid van Hoogeveen. We hadden een goede opkomst met een groep van 30 aanwezigen.

Echten is historisch gezien vooral interessant vanwege het Huis te Echten, een van de achttien havezaten die de provincie Drenthe rijk was. Huis te Echten is goed bewaard gebleven en de historische ligging in zijn omgeving is niet veel veranderd. De duiventil stond er wat troosteloos bij, sinds de laatste winterstorm. Het huis zelf leek in niets aangetast en heeft nog steeds de allure van weleer.

Echten tuin 700Met een dubbele gracht en twee bijgebouwen kent dit versterkte huis een rijke historie die nauw verweven is met de ontginning van het nabijgelegen hoogveen aan het begin van de zeventiende eeuw. Onze eerste spreker, Hendrik Jan Benning, wist met mooie anekdotes deze historie prachtig te verwoorden. In onvervalst Drents kon hij dat als goede bekende van de familie Van Echten en het huis  als geen ander. Een rondleiding door het huis, waarin veel oude elementen nog bewaard gebleven zijn, maakte dit beeld verder compleet.

Na de rondleiding nam Jan Bos ons mee door de geschiedenis van de havezaten in Drenthe. Hierbij passeerden de bestaande Drentse havezaten de revue. Maar ook verdwenen havezaten waar nog oude tekeningen van bewaard gebleven zijn, ontsnapten niet aan Jans en daarmee onze aandacht.

Na de lezing volgde een boswandeling naar de lunch, waar we op het terras genoten van een twaalfuurtje. De wandeling terug voerde langs de rand van het dorp en een prachtig cultuurlandschap met authentieke boerderijen die in het verleden als schaapskooien werden gebruikt.

In de Hummelhoeve volgde een uitleg over boekrestauratie en boekbinden. De huidige drijvende krachten achter dit atelier, Anniek Anninga en Aaldert de Lange, gaven nadere uitleg over deze ambachten. Anniek stond stil bij de principes van de boekrestauratie en Aaldert nam ons mee in de wereld van het boekbinden. Het restauratieatelier beschikt over een prachtige collectie boekbindmachines en -materiaal, wat deze oude boerderij tot een bijzondere plek maakt. Daarnaast worden er in de Hummelhoeve allerlei cursussen gegeven waarmee deze oude ambachten in leven gehouden worden.

Na het bezoek aan de Hummelhoeve was het programma afgerond en werd de lezing op locatie afgesloten. We kijken terug op een geslaagde dag.

Christian Lubbinge, Werkgroep GeschiedenisDHVprijs 2023Juryvoorzitter en Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma maakte dat op 24 maart bekend. Albertus Nieuwenhuis maakte met hulp van Stichting Dwingels Eigen een reconstructie van de grote brand van 1923. Een grote vlammenzee verwoestte toen de Nicolaaskerk, een synagoge en een aantal boerderijen in Dwingeloo.

De jury motiveerde de toekenning van de prijs in het juryrapport:
"Door het raadplegen van bronnen, zoals: charters, vergadernotulen, kaarten en foto's, kunnen aangrijpende gebeurtenissen treffend worden beschreven. 
Maar hoe wandel je door een dorp dat onmiskenbaar is veranderd door iets wat begon met slechts een vonkje? Een eeuw geleden woedde er een brand in Dwingeloo. Door een minutieuze reconstructie te maken met alle beschikbare bronnen van het dorp van toen, en dankzij moderne technologie, is die geschiedenis weer tot leven gekomen. 

Om deze reden heeft de jury van de DHV-prijs besloten om deze prijs voor het jaar 2023 toe te kennen aan Stichting Dwingels Eigen en Albertus Nieuwenhuis voor hun creatie van de virtuele film over 'De grote dorpsbrand van 1923'. "


publieksprijs 2023PUBLIEKSPRIJS NAAR DALERVEEN
De publieksprijs ging naar het boek 'Op Dalerveen: een historische reis door een Drents Dorp'. Er zijn meer dan 1.600 stemmen uitgebracht.

Lees meer over de genomineerden voor de DHV-prijs 2023

Foto boven: Albertus Nieuwenhuis neemt de DHV-prijs in ontvangst van Fred Sieders, voorzitter van de DHV.

Foto onder: De winnaars van de publieksprijs: de werkgroep Boek Dalerveen en Jasper Bunskoek.