Brink 4 - Assen
Volg ons

Aanmelden lidmaatschap

Ik geef mij hierbij op als lid van de Drentse Historische Vereniging
Ik ontvang vier keer per jaar het Drents historisch tijdschrift Waardeel en bovendien elk jaar de Nieuwe Drentse Volksalmanak. Tevens krijg ik toegang tot de ledensite van de DHV waarop alle artikelen die in het verleden door de DHV gepubliceerd zijn (behalve de laatste vijf jaar) digitaal toegankelijk zijn.
Invalid Input
Verplicht veld
Invalid Input
Verplicht veld
Verplicht veld
Verplicht veld
Verplicht veld
Verplicht veld
Invalid Input

Wachtwoord en gebruikersnaam voor inloggen op het ledengedeelte.
E-mail adres is ook automatisch de gebruikersnaam bij het inloggen


Invalid email address.
Verplicht veld

Voor het heffen van de contributie à € 30,00 per jaar maken wij gebruik van automatische incasso. Door invulling van het bank/gironummer machtig ik hierbij - tot wederopzegging - de Drentse Historische Vereniging om in het vervolg het bedrag van de jaarlijkse contributie te doen afschrijven van mijn bankrekeningnummer.
Verplicht veld
Verplicht veld
Verplicht veld
Ongeldige invoer