• 02.jpg
  • 01.jpg

Boeken/Tijdschriften aangeboden

T. Wilmer uit Utrecht (030-2518063) biedt gratis boeken en tijdschriften aan voor diegenen die daarin geïnteresseerd zijn, o.a.:

J. Heringa e.a., Geschiedenis van Drenthe,
Mr. J. van Lier c.s., Hedendaagsche historie van het landschap Drenthe,
P.T.F.M. Boekhout, Gemeentehuizen in Drenthe.
Verder zijn er veel brochures en tijdschriften (O.a. Spint Arwt’n
(1973-1984). En Ons Waardeel (1963).

Boek over de Noorderbegraafplaats wint DHV-prijs 2021

Van Top tot teen Molukker wint de DHV-prijs 2022 EN de publieksprijs

 
'Van top tot teen Molukker. Vijf generaties in Assen' is de grote winnaar van de DHV-prijs 2022. Het boek over Molukkers in Assen kreeg de hoogste waardering van zowel de jury als het publiek. 
Het boek is uitgegeven in de Nieuwe Asser Historische Reeks door Koninklijke Van Gorcum en geschreven door Guido Abuys en Djodjie Rinsampessy. Abuys beschreef de historie van de Molukse Assenaren: van de komst van de Molukkers naar Woonoord Schattenberg (het voormalige Kamp Westerbork) in de jaren '50 tot de verhuizing naar de nieuwe woonwijken in Assen, midden jaren '60. Djodjie Rinsampessy  tekende voor de interviews met vertegenwoordigers van alle vijf generaties Molukkers in Assen. Fotograaf Sake Elzinga maakte de portretten.
Voor de prijs waren 17 nominaties. Niet alleen boeken, maar ook bijvoorbeeld een podcast. De jury onder voorzitterschap van Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma koos drie toppers uit, die meedongen voor de publieksprijs. Deze keer was dat een ets van Reinder Homan. De DHV-prijs is een bedrag van 1000 euro en een oorkonde.
In een live-uitzending van het Radio Drenthe-programma Drenthe Toen in Assen is de uitslag bekend gemaakt. "Het was een eer en een genoegen om alle inzendingen te kunnen bekijken en te beluisteren. Daarbij letten we goed op kwaliteit, originaliteit en of het voor een breed publiek toegankelijk is", aldus Klijnsma bij die gelegenheid telefonisch vanuit Den Haag.
Volgens het juryrapport gaat 'Van top tot teen Molukker. Vijf generaties in Assen' over 'een voor veel Drenten onbekende geschiedenis. 
Rinsampessy: "Het is een hele eer om deze prijs te krijgen, maar we hebben het boek vooral geschreven voor de Molukse gemeenschap in Drenthe".
Ook in 2021 won een uitgave uit de Nieuwe Asser Historische Reeks. 'Voor deez’aard verloren. De Noorderbegraafplaats in Assen' van Bertus Boivin, Lukas Kwant en Jan Lagendijk was toen de winnaar. De reeks kent een eigen redactie, die de auteurs van de boeken begeleidt en zonodig bijstuurt.
De twee andere genomineerden voor 2022 waren 'Sweel en de Zweelers. De geschiedenis van zes dorpen in Zuidoost-Drenthe', geschreven leden van de Historische Vereniging Zweeloo en een podcast van podcastmaker Freek Schröder: 'De arrestatie van een Coevorder verzetsgroep'.
 20230326_130114-Edit.jpg
DHV-voorzitter Fred Sieders, Djodjie Rinsampessy en Guido Abuys aan de interviewtafel van Sophie Timmer (RTV Drenthe en eveneens DHV-voorzitter)

 

DHV gaat digitale erfgoedinformatie beter zichtbaar maken

Foto 01 D9A6167De DHV heeft het Manifest van Netwerk Digitaal Erfgoed ondertekend.
Daarmee geven we aan dat we onze digitale erfgoedinformatie beter zichtbaar,
bruikbaar en houdbaar willen maken.
Oud-voorzitter Roelof Hoving ondertekende het document bij hunebed D30.
Drentser kan het niet!
Meer informatie over het manifest leest u in ons Nieuws.
Roelof Hoving tekent het document bij hunebed D30 (foto: Freek Meijer)