Brink 4 - Assen
Volg ons
Nieuwe Drentse Volksalmanak 2023

Nieuwe Drentse Volksalmanak 2023

Een Drentse familie in Zuid-Afrika, Suikerfeest in Drenthe, de tweede feministische golf in Drenthe, Karolingische muntschatten en tal van andere onderwerpen komen aan bod in de nieuwste editie van dit jaarboek voor geschiedenis en archeologie.

In deze editie onder meer een artikel over de familie Hiddingh in Kaap de Goede Hoop.

Tussen Drenthe en de Kaap
De bewogen levens van Willem (1773-1839) en Cornelis Hiddingh (1809-1871)
Sybrand van Haersma Buma

Van de 17e tot de 19e eeuw was de familie Hiddingh uit Rolde een vooraanstaand geslacht in Drenthe. In de Bataafs-Franse tijd emigreerde Willem Hiddingh (1773-1839) naar Kaap de Goede Hoop. Zijn zoon Cornelis (1809-1871) keerde terug naar Drenthe, waar hij zich ontpopte als een actieve maar soms ook tegendraadse notabele. Hiddinghs van dit geslacht zijn niet meer in leven, maar wie goed zoekt kan hier en daar in Drenthe en in Zuid-Afrika sporen vinden die herinneren aan deze voorname familie en aan de bewogen levens van deze twee opmerkelijke mannen. Dit is de geschiedenis van Willem en Cornelis Hiddingh.

Willem Hiddingh
Op 5 augustus 1802 lichtte een groot scheepseskader het anker bij de Rede van Texel voor een reis naar Kaap de Goede Hoop. Het eskader bestond uit twee vrachtschepen en vijf oorlogsbodems, afgeladen met 2.000 man militairen en burgerpersoneel. Na tussenstops in Plymouth en op Tenerife kwamen de schepen tussen 18 en 23 december 1802 aan bij de Kaap. Doel van de reis naar de Kaap was om daar het bewind van de Britten over te nemen. Zij hadden de Kaapkolonie sinds de Franse verovering van de Republiek in 1795 bestuurd. Bij de vrede die op 27 maart 1802 in Amiens tussen Frankrijk en Groot-Brittannië werd gesloten werden ook afspraken gemaakt over het beheer van de Nederlandse koloniën. De Kaap zou onder het gezag van de Bataafse Republiek komen. De belangrijkste opvarende in het konvooi was Jacob Abraham de Mist. Hij was door het Bataafse bewind in Den Haag aangewezen om als commissaris-generaal op 1 januari 1803 het gezag op zich te nemen. De Staten-Generaal hadden al een aantal bestuurlijke richtlijnen vastgelegd. Zo zou er een bestuur en een wetgevende macht worden gevormd onder leiding van een gouverneur. Daarnaast zou er een onafhankelijk gerechtshof komen, bestaande uit een voorzitter en zes leden. In een parlement was niet voorzien, toezicht werd rechtstreeks vanuit Den Haag gehouden. Aan boord van het schip de Pluto bevond zich tussen de vele toekomstige autoriteiten een 29-jarige Drent, Willem Hiddingh. Hij had een benoeming op zak als rechter in het Kaapse Hof van Justitie.

Meer lezen?
Als lid van de Drentse Historische Vereniging ontvang je elk jaar de Nieuwe Drentse Volksalmanak, het historisch en archeologisch jaarboek van Drenthe. Je krijgt dan ook elk kwartaal het Drents Historisch Tijdschrift in de bus en je kunt met korting deelnemen aan lezingen op locatie, symposia en andere activiteiten. 

Aanmelden kan via: 
Aanmelden lidmaatschap