Brink 4 - Assen
Volg ons

Nieuwe Drentse Volksalmanak vanaf 1998

Deze pagina bevat de inhoudsopgaven van de Nieuwe Drentse Volksalmanak vanaf 1998. Het overzicht is gesorteerd op jaar.

Artikel  Auteur  Jaar  Pagina
 Autochromen (kleurenfoto’s begin 20ste eeuw)   Mark Goslinga  2022  
 Een grensconflict tussen Coevorden en Dalen  Fred Sieders 2022  
 Rechtsherstel van onroerend goed van Joden in Coevorden  Maarten Duijvendak 2022  
 Herinneringscentrum Westerbork deel 3   Dirk Mulder 2022  
 In Memoriam Johannes Diderik van der Waals (1925-2022)  Wijnand van der Sanden 2022  
 Jagers in een waterberging ─ Een Ahrensburg-site in de Asser wijk Kloosterveen  Jan van Rijn, Jaap R. Beuker, Ronald Popken en Bernard Versloot 2022  
 Keutels in een berkenbroek ─ De vondst van uitwerpselen van een edelhert bij Kloosterveen, gemeente Assen  Bas van Geel, Jaap Beuker, Gert van Oortmerssen en Jan van Rijn 2022  
Mens en moeras 4 ─ Enkele laatste aanvullingen Wijnand van der Sanden 2022  
Gedoopt of niet-gedoopt, dat is de kwestie ─ Kinderbegraafplaatsen uit de 11de eeuw onder de kerken van Vries en Norg Pieter den Hengst 2022  
Klooster Dickninge en het grondbezit in Noord-Nederland (incl. geofysisch onderzoek)  IJsbrand Boonstra en Theo Spek 2022  
Coevorder kost – Een overzicht van archeobotanisch onderzoek in een Drentse vesting(stad) (13de-18de eeuw) Morvenna van Rijn en Welmoed Out 2022  
Van Eelde tot Havelte –Een definitieve kaart van de Drentse vondsten van G.H. Voerman Jan van Rijn 2022  
Een playsante buitenplaats in Annen (landleven van Joannes van Lier) F. Sieders en M. Mulders-Zonneveld 2021 1
So arm als Lazarus (groei juridische emancipatie en integratie van de Joodse bevolking in Drenthe V. Tassenaar 2021 19
Zelfstandige zedelijke wezens (bedelaressen in de kolonie Veenhuizen) S. Wiersma 2021 43
Hoe Drenthe de blues kreeg M. Zwiers 2021 57
Botsing der generatries- de musealisering van kamp Westerbork D. Mulder 2021 71
Varen met de oudste boot ter wereld J.R. Beuker 2021 93
Keiendelveers en hun bijvangsten W.A.B. van der Sanden en O. Florisson 2021 106
Van de bisschop naar de monniken- archeologisch onderzoek in de Stefanuskerk Beilen  P. den Hengst, G. de Roller en M. van Kruining  2021  171
 Geroofd tijdens de beeldenmstorm (het raadsel rond de 16de eeuwse muntschat van Zuidlaren)  W.T. van Vilsteren en J.C. van der Wis  2021  201
1942: Joodse werkkampen in Drenthe G. Abuys en L. Tokkie 2020 1
De werkelijkheid was heus al erg genoeg (de psychiatrische inrichting Dennenoord in Zuidlkaren tijdens de 2de WO E. Buchheim en R. Futselaar 2020 15
Fotografie in Drenthe tijdens de Tweede Wereledoorlog M. Dijkstra 2020 33
Het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging en het onderzoek naar een noodlottige overval in Noord-Sleen  M. Zantingh  2020  61
Een lange en moeizame weg (monumentalisering van kamp Westerbork) D. Mulder 2020 73
Het mes snijdt aan twee kanten (een midden-paleolitische kling uit Hoogersmilde) M.J.L.Th. Niekus, L. Johansen en D. Stapert 2020 105
Artefacten van Falster-vuursteen uit Drenthe J.R. Beuker, E. Drenth en H. de Kruyk 2020 117
Meer dan graffiti (cup marks op hunnebedden) M. van der Merwe 2020 139
Drentse vondsten in PAN M. de Haas en M. Daleman 2020 155
Eene zuiver vierkante gedaante (archeologie van  het Derde Gesticht Veenhuizen) J. Coolen 2020 177
Welkom toen, welkom nu (nieuwe woningen van de eerste kolonie in Frederiksoord) M.J.M. de Wit 2020 201
 Archeologie, erfgoed en herinnering van de Tweede Wereldoorlog M. van der Schriek 2020  213
Het conflict Hofstede-Kniphorst en de mobilisatie van 1830 E.W.R. van Roon 2019 1
Eenige liefhebberij voor de kennis en waarde der boeken (de boekerij van L. Oldenhuis Gratama) J.W.H. Okken 2019 27
Rose Jacob (das Gastebuch vom Wilden Land) H. Luning 2019 53
Een communist in de gemeenteraad van Peize W. Ensing 2019 69
Tijdreizigers (hoe twee jonge leraren museumdirecteur werden) S. Timmer 2019 87
Van de Harz naar de Hondsrug (Bijlen van Wiedaer Schiefer) J.R. Beuker 2019 101
Van Giffen 2.0 naar een nieuwe atlas van de hunebedden A.J. Brinkhorst, J.F. Seubers en W.A.B. van der Sanden 2019 111
Tweehonderd jaar Valtherbrug dl II W. Arentzen en W.A.B. van der Sanden 2019 153
Twee broertjes van brons (over laatmiddeleeuwse potjes uit Donderen en Vries) V.T. van Vilsteren, B.J.H. van Os env A. Pappot 2019 201
Land en Arbeid (Johannes van den Boisch en de wereld) A. Sens 2018 1
Levenskansen, levensstandaard en integratie in  de kolonien van de Maatschappij van Weldadigheid R. Paping en V. Tassenaar 2018 21
Over de maatschappij van weldadigheid en de kolonien M.A.W. Gerding 2018 49
Het leprahospitaal in Veenhuizen H.G. Roelfsema- van der Wissel 2018 71
 Indie-veteranen in negentiende eeuws Veenhuizen  E.J. Brink en G.E. de Vries 2018  83
Interview met Jan Mensink T.C.M. Wortel 2018 107
Het beekdal van de Vledder Aa R.J. Popken 2018 123
Exotische vondsten op een akker (bij Emmen) J.R.Beuker en M. Kortenhoeven 2018 143
Tweehonderd jaar Valtherbrug W. Arentzen en W.A.B. van der Sanden 2018 171
Moge hij rusten in vrede - de schedel van Smilde opnieuw gedateerd Wijnand van der Sanden 2018 209
De scherpe stenen van Vermaning H.T. Waterbolk 2018 217
Beelden van armoede. Fotografie van de plagggenhutten op het Aardscheveld en Lombok nabij Assen tussen 1896 en 1933 M. Goslinga 2017 1
Vredeveld in Assen-Oost. Geschiedenis van een huis van stand M. TH. Kraijer-Otjens 2017 45
Streektaal in de Drentse literatuur van 1837 tot heden H. Nijkeuter 2017 71
Klein, maar wel eigen baas. Drenthe een provincie van kleine bedrijven E. Wever 2017 95
Bij het afscheid van Jaap Beuker W.A.B. van der Sanden en V.T. van VIlsteren 2017 123
Bijlen van Valkenburg-vuursteen uit Drenthe E. Drenth en H. de Kruyk 2017 125
Dolken in een dal. Een bijzondere depotvondst bij Anderen J.R. Beuker 2017 143
Looakker, Looberg, Looveen: wat betekent Loo? H.T. Waterbolk 2017 157
Een gouden bracteaat uit Lieveren. Een oude vondst opnieuw ontdekt W.A.B. van der Sanden en M. Axboe 2017 171
Onder de kerk van Roden. Archeologische waarnemingen bij graafwerkzaamheden in de Catharinakerk P. den Hengst en G. van den Beemt 2017 193
'Hadde men daarbij toch een deskundige geraadpleegd!' Opwinding over een onbelende restauratie van de eexter grafkelder in 1887 V.T. van VIlsteren en H.M. Luning 2017 213
Tichelwerken langs het Peizerdiep G.J. van Dijk-van Eerden 2016 1
'Gooi dat fluitje even op de Brink!' Harm Schoemaker: vijftig jaar letterzetter bij Van Gorcum, 1891-1841 J. Hemels 2016 35
Over de liedjes bij het maken van fluitjes en 'huppiers'. Overwegingen van een archeoloog H.T. Waterbolk 2016 53
De Drenste borglenen van het kasteel Vollenhove B. Wever 2016 75
De aanstelling van Van GIffen bij het Drents Museum in 1916 V.T. van Vilsteren en W.A.B. van der Sanden 2016 91
Een archeoloog tussen historici: Van Giffen en het Historisch Genootschap te Groningen H.T. Waterbolk 2016 103
Met uitzicht op het Oosten. Een grafveld uit de Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen in Bronneger W.A.B. van der Sanden, V.T. van Vilsteren en G. Lugthart 2016 125
De archeologie van de Magnuskerk van Anloo. Resultsten van Van Giffens opgraving in 1942 P. den Hengst 2016 145
Een monument voor de archeologie, een monument voor zichzelf. Het hunebeddenboek van A.E. van Giffen L.B.M Verhart 2016 187
Dendrochronologie in Drenthe H. Ladrak 2015 1
Het faillissement van de nalatenschap van Johan Struuck, rentmeester van Dikninge F. Sieders 2015 17
Friedrich Arends' reis door Drenthe in 1819 W. Arentzen 2015 39
Frederik Roelofsz Dekker (1825 - 1883). Leven en bedrijf van 'De Drentse Wonderdokter' alias 'Het Zuidwoldiger Boertje' G. Kleis 2015 61
Militaire activiteiten op het Balloër Veld H.M. Luning 2015 77
Een prehistorisch importstuk? Een vroegneolithische Scheibenkeule uit Noord-Nederland J.R. Beuker en E. Drenth 2015 105
Bij heldere hemel. Over de mogelijke rol van de zon, maan en sterren bij de oriëntatie van hunebedden van de TRB-Westgroep R. Sanders 2015 111
Een corridor in het broekbos. Een veenweg uit het Laat-Neolithicum door het beekdal van de Slokkert T.J. ten Anscher, B.I. van Hoof, M.E. van Kruining, J. van der Laan en A. Maurer 2015 125
De man van Bonnerklap. Menselijke skeletresten uit de IJzertijd in het Hunzedal G.M.A. Bergsma 2015 153
Toch Barbarische Noormannen in Drenthe? Een late Vikingsleutel van de Papeloze kerk bij Schoonoord L.G. Bertelsen 2015 161
Over een bronzen lanspunt en verlopen beken. Oude beddingen van de Vledder Aa en de Wapserveensche Aa T.J. ten Anscher 2015 171
Het secreet van de Ontvanger. De vergeten opgraving van een beerput in Assen J.R. Beuker 2015 179
Van Heiden, een zeeheld uit Zuidlaren P.J. van Wiechen en J.K.H. van der Meer 2014 1
Albertus Slingenberg 1818-1890. Schaduwburgemeester van Coevorden. Gelegenheidsdichter C. van Dijk 2014 15
Vissen in Drentse wateren H.M. Luning 2014 49
Een akelige rustplaats. Een bijdrage aan de biografie van hunebed D13 en zijn directe omgeving W.A.B. van der Sanden 2014 89
Langs Assen en Kiev naar Keulen? Overpeinzingen bij een bijzondere Alsengem uit Drentse bodem V.T. van Vilsteren 2014 113
Van 's Duvels kut en Des duvels kolse. Over de vroegste verwijzingen naar een Drents hunebed en de oplossing van een oud raadsel W.A.B. van der Sanden 2014 135
Een Drents handschrift in Brussel en de archeologische activiteiten van Johannes Hofstede in 1809 M. Verweij 2014 153
DRENTHE ANNO. Deining in de jaren zeventig M.A.W. Gerding en B. Hanskamp 2013 3
Voormalige wateren op en rond de Eese H. Bouwman 2013 23
Een bijzonder relatiegeschenk. Drentse oorlogstekeningen van Ad Blok van der Velden E.J. Brink 2013 33
Sleen en de bestuurlijke perikelen omstreeks 1800 B.J. Mensingh 2013 47
De Rolder zandverstuiving, van Joehee tot driewerf Houzee H.M. Luning 2013 63
In memoriam Otto Harm Harsema (1939 - 2013 J.R. Beuker, W.A.B. van der Sanden en V.T. van Vilsteren 2013 89
Haaks op de IJzertijd? Een bijzondere grafassemblage uit de Late IJzertijd in Emmen S.A. van der Vaart en L.W.S.W. Amkreutz 2013 93
Terug naar Nieuwe Krim. Op zoek naar een verdwenen Romeinse muntschat J. Benjamins, J.A. Benjamins-Palte en W.A.B. van der Sanden 2013 103
De archeologische opgraving (1964) in de Grote Kerk van Emmen. Sporen van het vroege christendom in Z.O. Drenthe P. den Hengst 2013 117
Middeleuwse houten kerken in Diever en Rolde. Een archeologische studie naar het vroege christendom in Drenthe D. te Kiefte 2013 157
Pieter Christ en Jan van Ravenswaay tekenen hunebedden in 1836-1844 J.A. Bakker 2013 185
Een bijzondere plafondschildering krijgt zijn definitieve bestemming H.F. van Herwijnen 2012 1
Papenvoort. Dienstweigeraars, jeugdige werklozen en moeilijk opvoedbare jongens H.M. Luning 2012 17
Toegang tot het Noorden I. Venen en schansen H.J. Versfelt 2012 51
Toegangen tot het Noorden II. Routes vanuit het zuiden G. Kleis 2012 97
Hoe een hunebed uit Drenthe verdween. De geschiedenis van O1 H. Bouwman 2012 133
Waarnemingen bij het hunebed van Westervelde (D2) L. van Hoven, W.A.B. van der Sanden en E. Taayke 2012 145
Archeologie en geschiedenis van Pesse - 4. Bewoning in het Neolithicum en de Bronstijd H.R. Reinders, H.T. Waterbolk en E. Drenth 2012 153
Archeologie en astronomie. Een archeologische begeleiding op de Binnenesch tussen Gieten en Eext L. Hoven, W.A.B. van der Sanden en E. Taayke 2012 185
Flarden en rafels. Een 19e-eeuwse beurs uit Emmer-Erfscheidenveen C.R. Brandenburgh 2012 195
De slijpsteen "van opa Timmer". Een bijzondere Karolingische veenvondst .T. van Vilsteren 2012 205
Augustus 1856: George ten Berge tekent hunebedden in Schoonoord, Noord-Sleen en Rolde J.A. Bakker 2012 211
Elk nadeel heb zijn voordeel E. Wever 2011 1
Economische politiek in vergelijkend perspectief: het Emsland en Drenthe na 1945 A. Molema 2011 29
'Om de juiste opvattingen van de Prins over te brengen'. Sigismund van Heiden Reinestein op diplomatieke zending naar Parijs in 1783 J.K.H. van der Meer 2011 43
Sporen van een 'twee-posten-retabel' in de kerk van Norg J.E.A. Kroesen 2011 57
Wietse Lubach, Ook in Drenthe onderweg met zijn waarheid H.M. Luning 2011 65
Archeologie en geschiedenis van Pesse - 3. Bewoning in de IJzertijd, Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen H.T. Waterbolk en H.B. Reinders 2011 87
Een uitzonderlijke muntvondst in Zuid-Drenthe W.A.B van der Sanden en P.A.M. Beliën 2011 121
'Land van melk en honing'. Gedachten over de bewonings- en gebruiksgeschiedenis van de Eelder- en Peizermaden in de Middeleeuwen J. van Doesburg 2011 127
Koeien in de kubbing? Over het stallen van vee in middeleeuwse boerderijen H.T. Waterbolk 2011 147
Een middeleeuwse waterput in een bouwput. Terug naar de begintijd van het klooster Maria in Campis in Assen W.A.B. van der Sanden en H. van Westing 2011 155
Op zoek naar een veenlijk. Een archeologische begeleiding van de ruiming van een gedeelte van de begraafplaats van Roswinkel H. van Westing en P. Frikken 2011 171
Van Drenthe naar het Wilde Westen - De Grand Tour van Ludolf Gratama en Johanna Schultz van Haegen door Indiaans Amerika (1928) P. Hovens en M.A. van der Hooft 2010 1
Als scheepsdokter naar de Oost - Het reisverslag van Heiko Tiberius Harders uit 1842 M. Roelfsema-van der Wissel 2010 29
De otter - Ambassadeur van het zoetwatermilieu H.M. Luning 2010 49
Nach Frankreich zogen zwei Grenadier', Die waren in Rusland gegangen (Heine) G. Kleis 2010 73
Ieders deel afzonderlijk - Geschiedenis rond de muntvondst in de kerk te Gieten H.M. Luning 2010 87
Speuren naar Neanderthalers - Een vuistbijlrijke vindplaats op het Drents Plateau bij Assen M.J.L.Th. Niekus, J.R. Beuker, D.C. Brinkhuizen, L. Johansen, H. Paas en D. Stapert 2010 99
Uit de bagger van de beek - Waarnemingen bij de Drentsche Aa (2006-2010) L. Hoven, W.A.B. van der Sanden, E. Taayke, M. Dmínguez-Delmás en G. Kerkhof 2010 115
Over stansen en klinken - De vervaardiging van een maliënkolder uit de IJzertijd gevonden te Fluitenberg M.A. Wijnhoven 2010 141
Zilver op de es - Een Romeinse muntschat uit Anloo P. Beliën en W.A.B. van der Sanden 2010 157
Een vroegmiddeleeuwse kuil uit Balloo opnieuw bekeken J.B. Hielkema 2010 181
Beslist geen boekbeslag - Een Ottoonse bronsvondst van de Olde Akkers in Emmen V.T. van Vilsteren 2010 193
Jaarverslag 2009 van de Drents Prehistorische Vereniging   2010 211
Wolter van Rossum, landspander, ette en schilder C. de Graaf 2009 1
Monumentenzorg in Drenthe E. Runia 2009 19
Deining in Diever B. Hanskamp 2009 71
Drentse valken voor de bisschop H.M. Luning 2009 79
De vestiging, ondergang en conservering van het laat-boreale dennenbos van Roderwolde: een palynologische reconstructie. Met een samenvatting van het palynologisch onderzoek in de polder Matsloot-Roderwolde H. Woldring en J. Zomer 2009 107
Bronstijdresten uit het Oude Diep W. Prummel, M.J.L.Th. Niekus, W.A.B. van der Sanden, S. Arnoldussen en G. Aalbersberg 2009 125
Een bijzondere ontdekking bij Eext: twee stenen voor metaalbewerking van de klokbekercultuur E. Drenth en M. Freudenberg 2009 161
Archeologie en geschiedenis van Pesse 1. De marke van Pesse en de opgravingen in het middeleeuwse oude centrum H.R. Reinders en H.T. Waterbolk 2009 169
Archeologie en geschiedenis van Pesse 2. De middeleeuwse kapel van Bultinge H.R. Reinders en H.T. Waterbolk 2009 203
Het einde van de Archeologische kroniek van Drenthe toegelicht W.A.B. van der Sanden en V.T. van Vilsteren 2009 215
Jaarverslag 2008 van de Drents Prehistorische Vereniging   2009 217
Honderdvijfenentwintig jaar Nieuwe Drentse Volksalmanak M.A.W. Gerding en W.A.B. van der Sanden 2008 1
Schets van de geschiedenis van de fotografie in Drenthe tussen 1844 en 1910 M. Goslinga 2008 3
Drentse kerkklokken in Duitse smeltkroezen. De klokvordering in 1943 H.M. Luning 2008 35
De ontstaansgeschiedenis van het Hinsz-orgel in Roden K.P. Timmer 2008 79
Enige aanvullingen op 'Verdwenen zijaltaren' J.E.A. Kroesen 2008 109
Verkenningen in het noorden met 'onaangename' gevolgen. De eerste schreden van J.H. Holwerda in de Nederlandse archeologie L.B.M. Verhart 2008 117
Een vondst waar de vonken vanaf vlogen J.R. Beuker 2008 151
Knollen, brokken en blokken. Een primaire vuursteenbewerkingsplaats bij Hoogersmilde R.L. Fens, M.J.L.Th Niekus en F. de Vries 2008 159
'Een klein maar belangwekkend cultuurreservaat'. Het Hunnenkerkhof in Oosterhesselen W.A.B. van der Sanden en S. Mooijman 2008 179
Twee bijzondere kuilen uit de ijzertijd in Donderen J.B. Hielkema 2008 203
Een 'steghereep' uit Zwinderen en andere middeleeuwse stijgbeugels uit Drenthe V.T. van Vilsteren 2008 211
De archeologie van de Drentse bever W.A.B. van der Sanden 2008 227
Archeologische kroniek van Drenthe 2006-2007  (met bijdragen J.R. Beuker, A. Mars en E. Taayke) (red) W.A.B. van der Sanden 2008 245
Jaarverslag 2007 van de Drentse Prehistorische Vereniging   2008 261
Sporen van de katholieke eredienst in middeleeuwse Drentse kerken R. Steensma 2007 1
Verdwenen zijaltaren. Spoorzoeken in Drenthes middeleeuwse kerken J.E.A. Kroesen 2007 21
De stadsbrief van Coevorden. Een toelichting bij het 600-jarig bestaan 1407-2007 G. Kleis 2007 55
Het Grollerholt. Een erezuil ten faveure van het provinciaal bestuur? H.M. Luning 2007 67
Een werktuig van de Neanderthalers in de goot J.R. Beuker, L. Johansen, M.J.L.Th. Niekus en D. Stapert (met bijdrage van S. Ziermans) 2007 105
Neolithische bijldeposities in Noord-Nederland K. Wentink 2007 113
Een verdronken weg in het Zuidlaardermeer - verslag van een ongewoon onderzoek Een verdronken weg in het Zuidlaardermeer - verslag van een ongewoon onderzoek 2007 131
Jaarverslag 2006 van de Drentse Prehistorische Vereniging   2007 189
"...als off men daer selffs in locu waer". De verbeeldende cartografie van Pieter Vingboons en Pieter Serwouters E. J. Brink 2006 1
Naar een moderne zuivelindustrie. Ontwikkelingen in de gemeente Assen tussen 1883 en 1923 M. Th. Kraijer 2006 25
150 jaar Drents Museum J.W.G. Okken 2006 53
Begraafplaatsen, miasmatische dampen en vitae dubiae azilia H.M. Luning 2006 73
In memoriam Freek Modderkolk (1924-2006) W.A.B. van der Sanden 2006 93
Grafheuvels en andere archeologische monumenten op oude topografische kaarten van Drenthe H.T. Waterbolk 2006 97
Zandstenen grafkisten in middeleeuws Drenthe F. Kuiken 2006 153
Een middeleeuwse constructie in het stroomdal van de Hunze H. van Westing, P.J. Frikken, J.J. Lenting, W. Prummel en F.C. Oleniuc 2006 171
Archeologische kroniek van Drenthe 2003-2005:  (met bijdrage van E. Taayke) W.A.B. van der Sanden 2006 199
Jaarverslag 2005 van de Drentse Prehistorische Vereniging   2006 213
De Pijnacker-kaart van Drenthe H.J. Versfelt 2005 1
"Werk in uitvoering". De vertaling van de dagboeken van Sigismund Pieter Alexander van Heiden Reinestein (1740-1806) J.K.H. van der Meer 2005 26
150 jaar Drents Museum "Van Museumkast tot Museumgebouw" J.W.G. Okken 2005 41
De vossenjacht in Drenthe H.M. Luning 2005 88
De geschiedenis van het Noorden M. Brandsma en M. Duijvendak 2005 101
Een herbeschouwing van de dodenhouding in graven van de klokbekercultuur in Nederland R. Beuker en E. Drenth 2005 110
Reparaties en verbouwingen aan boerderijen vanaf de bronstijd tot en met de middeleeuwen P.B. Kooi 2005 113
Een vroeg-Romeisne mantelspeld uit het Holtveen bij Spier en andere fibulae uit natte contexten in Noord-Nederland W.A.B. van der Sanden 2005 131
Nieuwe schoenen uit een oude put: ledervondsten uit Wijster C. van Driel-Murray 2005 140
Sporen van houtskoolproductie en landschapsdynamiek in een verdwenen bos bij Anloo B.J. Groenewoudt 2005 152
Een draak uit Drenthe?! Een bijzonder middeleeuws bronzen beslagstuk uit Emmen J. van Doesburg 2005 163
De bisschoppelijke hof Calthorne en de kluft Kalteren, bij Diever H.R. Reinders 2005 168
De "Hof van Kalteren" te Diever - een archeologisch onderzoek B. Hielkema en M.J.M. de Wit 2005 196
Jaarverslag van de Drents Prehistorische Vereniging   2005 209
150 jaar Drents Museum (1) J.W.G Okken 2004 1
Camera en Kunst. Geert Jannes Landweer (1859-1924), de Haagse School en de musealisering van het Drentse Landschap E.J. Brink 2004 48
De kaartenverzameling van het Drents Archief E.J. Brink, H. en Versfelt 2004 68
De Almanak en het Museum H. Nijkeuter 2004 85
Kaarten van de Tweede Wereldoorlog M.A.W. Gerding 2004 93
Eemster revisted: evaluatie van een controveriseel vondstcomplex W. Roeboeks, H. Kars, M.J.L.Th. Niekus, en E. Rensink 2004 106
De veenweg van Nieuw-Dordrecht - onvoltooid en niet gebruikt W.A. Casparie, B. van Geel, A.E.M. Hanraets, E. Jansma en I.L.M. Stuijts 2004 114
Veenwegen in Drenthe: stof voor discussie W.A.B. van der Sanden 2004 142
Terug naar de weg P.B. Kooi 2004 161
Bijgeloof in Bunne - middeleeuwse schotels uit Drentse venen V.T. van Vilsteren 2004 166
Een 16e -eeuwse tinnen papkom uit Orvelterveen - naar een archeologie van de toverij W.A.B. van der Sanden 2004 184
Drentse eendenkooien, hutten, hussen en glupen H.M. Luning 2003 1
Statistiek in Drenthe, 1806, 1808 H.J. Versfelt 2003 32
Een Drentse gedeputeerde en zijn onafhankelijke vrouw E.J. van der Veen 2003 51
Lutheranen in Drenthe. Luutherse gemeentevorming te Meppel, Coevorden en Assen, 1747-1826 K.G. van Manen 2003 75
Een der meest opwekkende bezigheden. De inventarisatie van de oude archieven van Drenthe L. Sicking 2003 99
Het gebruik van rode Helgoland-vuursteen in het laat-paleolithicum J.R. Beuker en M.J.L.Th. Niekus 2003 112
Twee nieuwe TRB-kommen uit Horizont 2 A.L. Brindley en H.M. Luning 2003 121
Kolossale steenen onder het veen. Het vermeende hunebed van Nieuw-Dordrecht H. Huisman en W.A.B. van der Sanden 2003 129
Een knop in de dop. Over een halffabrikaat van een knophamerbijl uit ZO-Drenthe M.J.L.Th. Niekus en D.C. Brinkhuizen 2003 138
Van twee een? de pijl van Drenthe C14-gedateerd en vergeleken met de pijl van Weerdinge O. Brinkkemper en E. Drenth 2003 141
Nieuwe gegevens over oud hout. Een lanspuntschacht uit Erica en een bijlsteel uit Nieuw-Weerdinge O. Brinkkemper en E. Drenth 2003 152
Niet elke steenhoop is geheid een Drentse keienweg. Een archeologische puzzel in het Exloose Veen opnieuw bekeken A.F. Smith, W.J. Tonnis en W.A. Casparie 2003 158
Roofridders, boze boeren en bronzen kanonnen. Archeologisch onderzoek naar de mysterieuze kasteelheuvels borgbarchien bij Rheebruggen en de Klinkenberg bij Gees J. van Doesburg 2003 172
Archeologische kroniek van Drenthe 2001-2002   (met een bijdrage van Taayke. E.) W.A.B. van der Sanden 2003 196
  S. van der Zee 2003 213
Register op de Nieuwe Drentse Volksalmanak, 1993 t/m 2002 W. Houtman 2003 217
"Zijne warme belangstelling in onze provincie en hare oudheden" Biografische schets van Wouter Lucas van den Biesheuvel Schiffer (1821-1901) M. Th. Kraijer-Otjens 2002 1
Harm Tiesing over arbeiders en sociale kwesties E.H. Karel 2002 39
Hunebed de Duvelskut bij Rolde - een literatuurstudie J.A. Bakker 2002 62
Veenvondsten in Drenthe (4): over oude kranten met nieuwe vondsten W.A.B. van der Sanden 2002 96
Veenwegen in Drenthe: enkele nieuwe dateringen W.A.B. van der Sanden 2002 101
Een boogschutter in het moeras J.R. Beuker 2002 113
De gesteelde hamerbijl van Emmer-Compascuum C14-gedateerd O. Brinkkemper en E. Drenth 2002 123
Runderhoorns, wagens en andere Drentse veenvondsten W.A.B. van der Sanden 2002 128
Mens en moeras 3: nieuwe veenlijkvondsten in Noord-Nederland W.A.B. van der Sanden 2002 168
Structuren in het drentse veen W.A.B. van der Sanden 2002 186
Een oeroshoren uit het Drostendiep bij Dalen W. Prummel en W.A.B. van der Sanden 2002 217
Edelhertskeletten uit het veen bij Weerdinge W. Prummel 2002 222
Drents Prehistorische Vereniging: jaarverslag 2001 Secretariaat 2002 234
De stichting en vroegste geschiedenis van de Drentse abdij (1228-1260). F.J. Bakker 2001 1
Een karner in Ruinen? Over de mogelijke functie van de Ruiner 'kloostergewelven' als knekelhuis van het voormalige benedictijnenklooster J.E.A. Kroesen 2001 13
De Drentse Geneeskundige Commissie (1824-1865) H.G. Roelfsema- van der Wissel 2001 25
Tolheffing op wegen in Drenthe. Een overzicht W. Houtman 2001 59
Archeologie in Drenthe. Ten geleide W.A.B. van der Sanden en V.T. van Vilsteren 2001 106
Nogmaals de grafheuvel 'de ketenberg' te Eext: over de dodenhouding in graven van de klokbekercultuur in Nederland J.R. Beuker, A.G.F.M. Cuijpers, E. Drenth, E.A. Lanting en G.J.R. Maat 2001 109
In de roos geschoten. De pijl van Weerdinge en vuurstenen pijlpunten in de bronstijd van Nederland O. Brinkkemper en E. Drenth 2001 119
De (her)ontdekking van de keienweg van Exloo P.B. Kooi 2001 138
Er warmpjes bijzitten; 16e -eeuwse kacheltegels uit Coevorden H. van Westing 2001 148
Archeologische kroniek van Drenthe 1998-2000 met bijdragen van D.C. Brinkhuizen, G. van Haaff, A. Mars, M.J.L.Th. Niekus en H. van Westing (red.) W.A.B. van der Sanden 2001 168
Jaarverslag Drentse Prehistorische Vereniging 2000   2001 194
Deining in Drenthe revisited. H.J. Prakke en de Geschiedenis beoefening M.A.W. Gerding 2000 1
H.J. Prakke en het Drents Genootschap H. Nijkeuter 2000 17
De Joodse ambtenaren in de kolonïen van weldadigheid. 1818-1890 I. Erdtsieck 2000 24
De kerken van Drenthe in 1545 H.J. Versfelt 2000 50
Belgische en Franse vluchtelingen in Drenthe 1914-1919 W. Houtman 2000 68
De civiele procedure bij de Etstoel van Drenthe in 18e eeuw H.G.G. Becker 2000 87
Van rendierjager tot ontginner. Nieuwe oudheidkundige ontdekkingen in Drenthe(XLV)Van rendierjager tot ontginner. Nieuwe oudheidkundige ontdekkingen in Drenthe (XLV) (Onder redactie van dr. W.A.B. van der Sanden, Provincie Drenthe en drs. V.T. van Vilsteren, Drents Museum). 2000 109
H.T. Waterbolk 75 jaar W.A.B. van der Sanden en V.T. van Vilsteren 2000 111
De import van Franse tertiaire vuursteen in Drenthe E. Drenth en J.R. Beuker 2000 114
Een onderzoek naar zestien Drentse crematies uit de Midden-Bronstijd of: het probleem van de groene vlekken E. Lohof 2000 125
Het tempeltje van Barger-Oosterveld W.A.B. van der Sanden 2000 135
Dodenhuisjes, brandstapels en heilige huisjes E. Lohof 2000 144
Twee Muntendammers in Drenthe M.J.L.Th. Niekus 2000 160
"Die potten in deze ruwe veenen"; aanvullende vondsten van zgn. Spaanse legerpotten. V.T. van Vilsteren 2000 169
Een dominee met een goed geloof J.R. Beuker 2000 188
De Munsterse inval van 1665 H.J. Versfelt 1999 1
Criminaliteit en rechtspraak in Drenthe in het derde kwart van de achttiende eeuw J.W. Okken 1999 21
Het debat over de armoede in de venen. Een historiografische beschouwing E.H. Karel 1999 50
Een verlaten land met talloze wonderlijke gebruiken - Volkskunde en de constructie van een Drentse regionale identiteit A. van der Zeijden 1999 68
'Scandinavische' dolken in Drenthe E. Drenth 1999 95
De werkgroep hunebedden - Een bestuurlijk-archeologische benadering R.H.J. Klok 1999 126
Archeologie in Drenthe 1995-1997 W.A.B. van der Sanden en V.T. van Vilsteren, e.a. 1999 163
De landtrekkers in Drenthe en de wet op de woonwagens en woonschepen G. Overdiep 1998 1
Ir. Reinder Sybolts. Zijn betekenis voor de vervening in Zuidoost-Drenthe E.H. Karel 1998 26
Schatgravers te Balloo. Asser Heren en de verdwijning van een grafheuvelcomplex R. Marring 1998 49
De Rolder toren W. Houtman 1998 63
De erfenis van Egbert van Deveren (met hoofdlijnen van het Drentse erfrecht tot ca. 1600) P.L. Goutbeek 1998 86
Veenvondsten in Drenthe (3): van maalstenen, wolkluwens, bronzen potten en veenlijken W.A.B. van der Sanden  1998 103
Zware gevan: maalstenen uit natte context in Drenthe W.A.B. van der Sanden  1998 107
Wolkluwens uit de Drentse Venen (met een bijdrage van S.Y. Comis) W.A.B. van der Sanden  1998 131
Voor hutspot en de duivel - over de betekenis der 'zoogenaamde Spaansche legerpotten' V.T. van Vilsteren 1998 142
Zestiende-eeuwse wollen en leren kledingstukken uit het veen bij Wijster S.Y. Comis 1998 171