Brink 4 - Assen
Volg ons

Spint Arwt’n 1973-1980

Artikel Auteur Jaar Nr Pagina
Het geslacht Dijck Heijnis-Rensen, E.D. 1980   2
Troost te Hoogeveen Kuik, N. 1980   9
Een geslacht van schippers en verveners (Troost) Jonker-Scheffener, M.C.E. - Jonker, B. 1980   11,58
De Deodati van Roden Deodatus, J.A. 1980   21
Allemaal Hendrikken (Beens) Beens, H. 1980   30
Het kerkboek van Grietijn Eppinge Westerhuis, J.R. 1980   42
Kwartierstaat Grietje J. Bentum Schrage, E.G. 1980   50,18
Oldenkamp - Vrijsteen in Diever Hilvers, G. 1980   56
De ambtenarenfamilie Haack Robaard, F.H. 1980   74,134
Schippersfamilies uit Gasselternijveen Brouwer, A. 1980   94
Van het voormalige Hollandscheveldse veengebied Wimmenhove, L. 1980   102
Tammingh te Zuidlaren Schrage, E.G. 1980   106
Drenth - een Veenkoloniale familie weerszijden de Semslinie Dijkstra, B. 1980   118
Deodatus Carel Neander Deodatus, J.A. 1980   131
Kiersen uit Drente Kiers, J. 1980   154
Genealogie van een geslacht Huizingh Huizingh, C.J. 1980   165
Het eerste huis van de kluft oosteinde te Norg Pelinck, E. 1980   172
Themanummer 1980/5 over 'Huwelijken van Bentheimers in Drenthe in de 17e en 18e eeuw'. Jonker, B. - Brood, P. - Bennink, J. 1980   3 e.v.
Herinneringen van een schoolmeester Zondag, F.A. 1980   8,53,90,182
Een dubbel huwelijkscontract uit 1666 Frieling, W. 1979   2
Een andere nummering van genealogiën Bijl, P.C.J. 1979   13
Kwakzalverij (19e eeuw Dwingelo) Smit, R. 1979   18
Anderhalve eeuw geleden werden familienamen verplicht - 1979   25
Fenneke, Vennek, Vennike, Vennink, Vennik Jonker, B. 1979   42
De familie Woltersom uit Coevorden Kortenhorst, J. 1979   59
Plaatsnamen op -elte in Drenthe - 1979   73
Enkele gegevens over het Ezinge bij Meppel Eefting, J. 1979   86
Bronneger-Brongers te Borger Elema, P.J.C. 1979   97
Drie generaties burgemeester van Coevorden Maris, B.W. 1979   118
Dillia Clasen of: een bewogen leven Hilvers, G. 1979   133
Het voorgeslacht van Jantien Egberts Robaard, F.H. 1979   135,186
Kwartierstaat Grietje Jacobus Bentum Schrage, E.G. 1979   148
Opmerkelijke begrafenissen Frieling, W. 1979   161
Poephok gestolen Smit, R. 1979   162
Uit het familieboek Scheffener Jonker, B. 1979   166
Een geslacht van schippers en verveners, fragment geneal. Troost Jonker-Scheffener, M.C.E. 1979   206
Verborgen gevangenen Luning, H.M. 1979   218
Problemen welke men kan tegenkomen bij genealogischonderzoek Hilvers, G. 1979   228
Herinneringen van een schoolmeester Zondag, F.A. 1979   53,93,196
De Deodati van Roden Deodatus, J.A. 1979   6,68,103,151,179,220
Kwartierstaat Meerdink Meerdink, F. 1978   9
Losse aantekeningen over bezit van de familie Homan Dik, H.J. 1978   16
De verschrikkelijke moord te Ruinerwold Haar, G. ter 1978   22
Een begrafenismaal in 1754 Westerhuis, J.R. 1978   27
Bijna ontspoord Robaard, F.H. 1978   31
Twee eeuwen Offerein(s), smeden en landbouwers in Drenthe Wind, A.N. 1978   42,118
Schaapherder in oudemolen Luning, H.M. 1978   68
Fantasie van een 19e eeuwse Drent (Broekhuizen) Brood, P. 1978   94
Welvarend pachter in Midlaren? Luning, H.M. 1978   115
Een Haagse reis door Drenthe (1691) Brood, P. 1978   151
'April' Caat, L. ten 1978   155
De eerste schulte van Gasselternijeveen Maris, B.W. 1978   166
Tyll Krijthe de broeder van Henderikus Krijthe Assies, H.W. 1978   169
Een brief uit Rusland van 1812 (Kramer) Jonker, B. 1978   178
Het nummeren van genealogieën Frankot, H. 1978   184
Plaatsnamen op -elte in Drenthe - 1978   200
In Assen staat de tijd stil Ennik, J.E. 1978   2-88
Fenneke, Vennek, Vennike, Vennink, Vennik Jonker, B. 1978   3-138
Benus, een veenkoloniale fam. grensgebied Groningen en Drenthe Hartman, F.J. 1978   62,106
De Deodati van Roden Deodatus, J.A. 1978   75,98,156,188
25 x Spint Arwt'n - 1977 1 1
Historie van "De Hof"en omgeving (Broekhuizen, Ruinerwold) III Westerhuis, J.R. 1977 1 3
Eerste aanzet tot een afstammingsreeks van het geslacht Jonker-Kandelaar Jonker, B. 1977 1 11
Een verschrijving (Marchien Geerts Lefferts, Vries) - 1977 1 15
De roofmoord op Roelof Frens Smit, R. 1977 1 16
De omwenteling - 1977 1 18
De Deodati in Roden Deodatus, J.A. 1977 1 19
Het Weststellinger geslacht Oortwijn, correcties - 1977 1 20
Gelijckheyd van ouders en kinderen - 1977 1 21
Plaatsnamen op -elte in Drenthe - Oosterhesselen (vervolg) - 1977 1 22
De jaarvergadering (foto's) - 1977 1 24
Verslag van de secretaris over 1976 - 1977 1 29
Een molenaarsgeslacht te Norg (Mulder) - Eyte Alers - zijn voorgangers - zijn schoonzoon Tijs Stevens en hun opvolgers Pelinck, E. 1977 2 46
Kwartierstaat Westerhuis Westerhuis, J.R. 1977 2 55
De Deodati van Roden Deodatus, R.A. 1977 2 65
Mevrouw of juffrouw? (1925) - 1977 2 70
Mevrouw, Juffrouw of Vrouw - 1977 2 72
Plaatsnamen op -elte in Drenthe: Orvelte - 1977 2 73
Aanwinsten van de bibliotheek - 1977 2 76
De Verenigingsruimte in het Drents Museum - 1977 2 77
Geruchten van overspel (Pieter Lansel) - 1977 2 78
De Deodati van Roden 2 Deodatus, J.A. 1977 3 82
Nogmaals de Pigge's Schaap, ds. J.W. 1977 3 89
Middeleeuwse handelsbetrekkingen tussen Kampen en de adel in Drenthe - Samenvatting van de lezing van ds. J.W. Schaap, gehouden op 16-4-1977 in Assen Schaap, ds. J.W. 1977 3 93
Kwartierstaat Westerhuis 2 Westerhuis, J.R. 1977 3 97
In overspel gewonnen (Jesse/Femmichien/Jan Gerrits, Meppel 1658) - 1977 3 108
Plaatsnamen op -elte in Drenthe: Rammelt, Uffelte - 1977 3 109
Boekbespreking "Zij hielden de lampe staande. Geschiedenis van de kerk te Noordlaren" door H.M. Luning - 1977 3 110
Boekbespreking "Geboekt van wieg tot graf. Burgerlijke Stand, bevolkingsregister en dtb" door R.F. Vulsma - 1977 3 111
Boekbespreking "Inventaris van het archief van de familie Oosting en de daaraan verwante geslachten" door J.E. Ennik - 1977 3 111
Genealogie in opdracht - richtlijnen - 1977 3 112
Fenneke, vennek, vennike, vennink, vennik Jonker, B. 1977 4 119
Burgerlijke stand 1893-1902. Minder bekende bescheiden en andere wetenswaardigheden Brood, P. 1977 4 135
De Deodati van Roden III Deodatus, J.A. 1977 4 139
Schooltoestanden in Drenthe rond 1840 Brood, P. 1977 4 147
Hartekreet van een genealoog (over archieven en archivarissen) - 1977 4 154
De Deodati van Roden 4 Deodatus, J.A. 1977 5 158
Vestiging uit het Buitenland te Meppel tussen 1644 en 1809 (namenlijst) Schoemaker, J. 1977 5 166
Het ontstaan van de moderne Zweedse staalindustrie Hubenet Lunshof, ing. O. 1977 5 173
Plaatsnamen op -elte in Drenthe: Uffelte (vervolg), Wittelte - 1977 5 177
Heer, maak ons ons einde bekend! - 1977 5 182
'In de geboorte verwurgt' - 1977 5 182
Boekbespreking "Dwingeler prenten" door R. Smit en M. Hoekstra - 1977 5 183
Boekbespreking "Genealogie van twee geslachten Meinders" door F.H. Steenhuis - 1977 5 183
Boekbespreking "Familiewapens, oud en nieuw; inleiding tot de familieheraldiek" CBG 1977 5 184
Boekbespreking "Op zoek naar onze voorouders CBG 1977 5 184
Boekbespreking "Overzicht van de verzamelingen berustende bij het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconografisch Bureau" CBG 1977 5 184
Boekbespreking "Searching for your ancestors in the Netherlands" CBG 1977 5 184
Boekbespreking "Wenken en adressen voor genealogisch onderzoek in het buitenland" CBG 1977 5 184
Rijksarchief in Assen treft noodmaatregelen tijdens verhuizing - 1977 5 185
De Verenigingsruimte - 1977 5 186
Huwelijksaankondiging G.H. Slot en E.G. Bangma - 1977 5 187
Dialoog over Spint Arwt'n - 1977 6 189
De Deodati van Roden 5 Deodatus, J.A. 1977 6 191
De Faken-kwestie Caat, L. ten 1977 6 201
Fenneke, Vennek, Vennike, Vennink, Vennik 2 Jonker, B. 1977 6 205
Iets over de marke Zeijen Bennink, J. 1977 6 219
Plaatsnamen op -elte in Drenthe: Wittelte (vervolg), Zeggelte (Seggelte), Zwiggelte - 1977 6 225
Aantekeningen van een predikant in het doopboek van de gemeente Sleen (over Jan Hendriks, van Erm door J. Adama - 1977 6 229
Genealogische warboel Verstallen, A.N. 1977 6 230
Historie van 'De Hof' en omgeving (Broekhuizen, Ruinerwold). Westerhuis, J.R. 1977   3
Plaatsnamen op -elte in Drenthe. - 1977   22,73,109,177,225
Luinge in Peize IV Luning, H.M. 1976 6 113
Begrafenissen in Drenthe Brood, P. 1976   2
De naamsoorsprong van Drenthe Brood, P. 1976   15
Luining in Hoogeveen Luning, H.M. 1976   34
Groningse studenten door Drenthe Heijnis-Rensen, E.D. 1976   42
De naam Westerhof in Drenthe (3) Hilvers, G. 1976   46
Thyll Krijthe Deodatus, J.A. 1976   50
Bogert Jan Prijs Wimmenhove, L. 1976   52
De familie Strick in Drente Pelinck, E. 1976   54
De Pigge's in Drenthe en Overijssel Schaap, ds. J.W. 1976   66,118
EtstoeI 14, voer voor genealogen Luning, H.M. 1976   75
Opmerkingen bij 'Germaanse stam gaf provincie haar naam' Mantingh, A.J. 1976   78
Van het voormalige Hollandscheveldsche veengebied Wimmenhove, L. 1976   83
Het geslacht Slingenberg Slingenberg, L. 1976   86
Prijs in Hoogeveen Robaard, F.H. 1976   91
Herinneringen aan een schoolmeester Zondag, F.A. 1976   102
Openbaarheid van de bevolkingsboekh. t.b.v geneal. onderzoek Teuling, A.J.M. van den 1976   111
Het wapen van de Pigge's Jansen, C.F. 1976   128
Genealogie zonder grenzen; Barels en Oortwijn Pelinck, E. 1976   129
Het familiewapen Woltersom Kortenhorst, J. 1976   132
Tyll Krijthe en Hinderikus Krijthe Assies, H.W. 1976   135
Historie van 'De Hof' en omgeving (Broekhuizen, Ruinerwold) Westerhuis, J.R. 1976   142,186
Jan Holt, schaapherder in Drouwen Frankot, H. 1976   154
Graden van bloedverwantschap Brood, H. 1976   156
Immigratie van dominees in Drenthe in de 17e eeuw Deodatus, J.A. 1976   161
De gemeentevlag van Dwingelo Smit, R. 1976   162
Overzicht van tijdstippen waarop de Drentse gemeenten een gemeentevlag kregen (resultaat enquete begin 1976) - 1976   166
Drentse studenten in Duitsland Brood, P. 1976   167
Het Weststellinger geslacht Oortwijn in Drenthe Pelinck, E. 1976   174
'Pijp gedigt', bruidegomspijp in Dwingelo Smit, R. 1976   182
De Krijthe's in Roden Deodatus, J.A. 1976   202
Plaatsnamen op -elte - 1976   17,55,94,136,169,204
Klapper- en kaartsystemen op de huwelijken vóór 1811 Slot, G.H. 1975 6 112
Enkele hoofdzaken betreffende de Etstoel van Drenthe Keverling Buisman, F. 1975   1
Eefting te Noordsleen, Zweeloo en Norg Eefting, J. 1975   8
Kwartierstaat Zondag Zondag, F.A. 1975   14,67
Denkelijk zijn de Drenthen, de Tencteren der ouden Mantingh, A.J. 1975   41,119
De kerkeraad van Coevorden tussen 1673 en1734 Ritsema, P.J. 1975   47
Hoeders van de jufferen Luning, H.M. - Hilvers, G. 1975   52
Verhaal van de scheper van Odoorn, Albert Katuin Ennik, J.E. 1975   57
Een Friese familie Postma in Drenthe Hartman, F.J. 1975   85
Nummeren van genealogieën Brood, H. 1975   89
Nogmaals de kerkeraad van Coevorden Grooten, J. 1975   97
Freerk Leuningh, boer en schipper Luning, H.M. 1975   110
De tienden van Sandrina Westerhuis, J.R. 1975   113
De Zuidlaarder familie Zondag Zondag, F.A. 1975   137,169
De geschiedenis van een heraldische gevelsteen te Assen Ennik, J.E. 1975   144
Een ongelukkige onthoofding Slot, G.H. 1975   149
Verloren doop-, trouw- en begraafboeken Brood, P. 1975   152
Kwartierstaat Wierts Wierts, A.H. 1975   179
Genealogie en topografische kaarten Zwaan, W. 1975   182
Plaatsnamen op -elte in Drenthe - 1975   21,62,157,187
Plaatsnamen op -elte in Drenthe - 1975   21,62,157,187
Het huis Vriesenrust, later Vredenrust te Hoogeveen Ennik, J.E. 1975   74,101,156
Sibbe-, familienamen op "ing(h)(e)" 3000 jaar oud! Mantingh, A.J. 1974 1 1
Een handleidinkje voor de beginners Brood, P. 1974 1 8
Genealogie en de mormonen Ennik, J.E. 1974 1 11
De oorsprong van familienamen: Alting en Slot Carpentier Alting, F.A. en Slot, G.H. 1974 1 14
Wapen Frankot - 1974 1 16
Boekbespreking "Inventaris van de archieven van Jasper Klijn & Compagnie en de N.V. Drentsche Veen- en Midden-Kanaal-Maatschappij, 1850-1957" door P. Brood - 1974 1 17
Boekbespreking "Spekbrummels" door J. Kuiper - 1974 1 17
Boekbespreking Ïnventaris van het archief van de hypotheekbewaarder te Assen, 1811-1948, voor zover aanwezig in het Rijksarchief in Drenthe" door mr. F. Keverling Buisman - 1974 1 17
Boekbespreking "Familiewapens" door J. Zeeman - 1974 1 18
Een comeet geobserveert - 1974 1 18
Tip voor genealogen of een nieuwe rage Frankot, H. 1974 1 19
Verslag van de secretaris over de periode 18 november 1972 tot en met 31 december 1973 Ennik, J.E. 1974 1 20
Reislustig - 1974 1 26
Mengelwerk. Muur, wand, oplecht warck - 1974 1 26
Oppervlakte maten - 1974 1 26
De schulten in 1518 - 1974 1 27
Ludolphus Mensingh de laatste pastoor van Zweeloo in Drenthe Kuik, N. 1974 2 29
Kwartierstaat Harms Harms, A. 1974 2 38
Coevorden Slot, G.H. 1974 2 44
Luinge in Peize V Luning, H.M. 1974 2 48
De naam Westerhof(f) in Drenthe Hilvers, G. 1974 2 54
De oorsprong van familienamen: Huiskamp, Grimeringe te Dalen Huiskamp, H. en Meesters, ir. G.L. 1974 2 61
Boekbespreking "Geschreven verleden; genealogie en oud schrift" door H. Brouwer Lunshof, ing. O. 1974 2 61
Boekbespreking "Stads- en dorpskroniek Groningen - Friesland - Drente" door M.D. Teenstra - 1974 2 62
De Eeftinge plaats in Erm en haar bewoners Eefting Wzn., J. 1974 3 65
Arwten of arften Kocks, G.H. 1974 3 80
Kwartierstaat Harms II Harms, A. 1974 3 82
Recept met kruidenbitter - 1974 3 85
Berichten uit Drenthe Kuik, N. 1974 3 86
Luinge in Peize VI Luning, H.M. 1974 3 89
De oorsprong van familienamen - Naamsaanneming - 1974 3 97
Uit de archieven: onderhoud gras voor Gemeentehuis Assen - 1974 3 99
Prijsvraagje Duyvelskutte - 1974 3 100
Bruiloft op bed (Jan Frerix x Antjen Hendrix - 1974 3 103
Drenten in den vreemde (Wildervank) - 1974 3 103
Eerste Oranjekanaalbloem - 1974 3 104
Abraham Martinus Sorg, van timmerman tot stadsarchitect Ennik, J.E. 1974 4 105
Luinge in Peize - Aanvulling Luning, H.M. 1974 4 114
Wie steekt achter een naam? (Hendrik Hovinge te Odoorn) Mantingh, A.J. 1974 4 116
Kwartierstaat Kuik (Correcties en aanvullingen op de kwartierstaat gepubliceerd in Gens Nostra 1971 nrs.1 en 12 Kuik, N. 1974 4 119
Recepten: voor de pest, kolijck en colijck in de mage - 1974 4 128
Abraham Martinus Sorg, van timmerman tot stadsarchitect 2 Ennik, J.E. 1974 5 130
Proeve van een boekbeschrijving van Drentse Genealogie Brood, P. 1974 5 136
De oudste Luinge's in Peize Luning, H.M. 1974 5 139
Kwartierstaat Harms 3 Harms, A. 1974 5 142
Bernart Luyninck Luning, H.M. 1974 5 147
Kwartierstaat Kuik 2 Kuik, N. 1974 5 150
Boekbespreking "De Marne nr.10 Drenthe nummer" door P.J. Ritsema - 1974 5 153
Boekbespreking "Drents Repertorium" door drs. B.R. Ubink - 1974 5 153
Prijsvraag oplossing Duyvelskutte - 1974 5 154
Dingen van toen - 1974 6 36
Menu van de week (weekmenu diaconiehuis Noordlaren 1858) Luning, H.M. 1974 6 37
Heraldiek: links is rechts, rechts is links Brood, P. 1974 6 107
Aphorisme - 1974 6 155
Ambtelijk dwalen: Lambert Bruntink - 1974 6 155
Mei 1701 telde in Drente maar 20 dagen Brood, P. 1974 6 158
De naam Westerhof in Drenthe 2 Hilvers, G. 1974 6 164
De Hansouw en zijn bewoners Luning, H.M. 1974 6 170
Het altarenboekje in het oud-kerkarchief van Meppel.1548, 1569, 1570 Ennik, J.E. 1974 6 174
De oorsprong van familienamen: moederlijke (familie)namen, patronie-familienaam, verschil in vorm van de familienaam en naamsverlies Pelinck, E. en Slot, G.H. 1974 6 184
Schandelijk Smit, R. 1974 6 187
Plaatsnamen op -elte in Drenthe: Amelte Smit, R. 1974 6 188
Tragedie in de wijk (Koob Arends Schoonvelde en Jentien Willems Steenbergen) - 1974 6 191
'Doot liggende in een camp' (Hellem Wijntiens tot Ide) - 1974 6 192
Boekbespreking "Hoe komen wij aan onze namen. Oorsprong en betekenis van onze familie- en voornamen" door G.J. Uitman - 1974 6 193
Boekbespreking "Vraagbaak voor Familiekunde. Internationaal Maandblad ten behoeve van de genealogie" - 1974 6 193
Kwartierstaat Kuik Kuik, N. 1974   119,15
Plaatsnamen op -elte in Drenthe - 1974   188
De oorsprong van familienamen (Alting, Huiskamp, Grimeringe,  naamsaanneming, moederlijke namen, patroniemen enz.) - 1974   13,58,97,184
Handleiding bij het genealogisch onderzoek Popken, H. 1973 1 2
Wat is genealogie? Brood, P. 1973 1 4
Inventaris van een manufacturier in een veenkolonie in 18e eeuw Frankot, H. 1973 1 6
Vier generaties schoolmeesterschap te Emmen 1654-1813 Ennik, J.E. 1973 1 11
Gifmoord in De Wijk Brood, P. 1973 2 15
Spint Arwt'n, de naam van het tijdschrift Westerhuis, J.R. 1973 2 22
Het ontstaan van familienamen Slot, G.H. 1973 2 23
Genealogisch raadsel Heerma van Voss, Th.C. 1973 2 28
Een Hoogeveense ketter in 1690 Frankot, H. 1973 2 30
De republikeinse kalener Ennik, J.E. 1973 2 36
Problemen bij het familieonderzoek Hilvers, G. 1973 2 38
De ing-namen in Drenthe Eefting, J. 1973 2 41
De brief van een zorgzame huisvrouw Tonckens, E. 1973 2 44
Luinge in Peize I Luning, H.M. 1973 3 49
Opmerkelijke namen Slot, G.H. 1973 3 54
De liberale giften in Drenthe Ennik, J.E. 1973 3 55
Echtscheidingen in Drenthe 1811-1843 Kanisky-Poortinga, H.E. 1973 3 57
Beroepen in de vorige eeuw Brood, P. 1973 3 59
Een Hoogeveense ketter in 1690 II Frankot, H. 1973 3 61
Oplossing genealogische raadsel - 1973 3 64
Een "glaesemaecker" te Assen Ennik, J.E. 1973 4 67
Luinge in Peize II Luning, H.M. 1973 4 71
Spotnamen van steden en dorpen Slot, G.H. 1973 4 75
Kerkelijke archieven in Drenthe Brood, P. 1973 4 76
Huis-, familie- en persoonlijke archieven van belang voor genealogisch onderzoek Keverling Buisman, Mr. F. 1973 5 81
Het Eeftinge erve te Gees onder Oosterhesselen Eefting, J. 1973 5 85
Luinge in Peize III Luning, H.M. 1973 5 88
Enkele aantekeningen van opmerkelijke zaken, die men bij het zoeken naar relaties soms kan tegenkomen Hilvers, G. 1973 5 95
Bijzondere afkortingstekens Brood, P. 1973 5 98
Het huis "Overcingel" te Assen Ennik, J.E. 1973 6 102
De oorsprong van familienamen (Frankot, Van Holthe) Brood, P. 1973 6 118
Boekbespreking "De zoon van Lammert Kuiper" door H. Doedens - 1973 6 120
Boekbespreking "Dit land van hei en hunebedden" door H.J. Vonk - 1973 6 121
Lezing gehouden door L. Huizing op 11-10-1973 in de Tamboer te Hoogeveen - 1973 6 121
Beknopt overzicht van voor genealogisch onderzoek belangrijke archieven in RAD Keverling Buisman, F. 1973   18
Het ontstaan der familienamen Slot, G.E. 1973   23