Brink 4 - Assen
Volg ons

Genealogisch Jaarboek vanaf 1994

Artikel Auteur Jaar Pagina
       
Inleiding redactie 2020/21 1
Geslachtsregister Homan R.J. Hogen Esch en H.W. Homan Free 2020/21 5
De villaboerderijen van Haakswold 't Golden Endtie J. Nieuwenhuis 2020/21 62
De oudste generaties van de genealogie Tissing (Pesse) herzien Cor de Graaf 2020/21 75
De filiatie van Jikke Harms (1711-1772) Willem Breemhaar 2020/21 87
Aanvulling op de boden-0familie Ten Oever uit Assen Broer Roorda 2020/21 92
Inleiding Redactie 2018/19 2
Overledenen in het missaal van Koekange (1506-1580 Redmer Alma 2018/19 12
De boden-familie Ten Oever Petronella Elema en Han Homan Free 2018/19 46
Schoolmeesters in Drenthe Cor de Graaf 2018/19 24
Greving, een echte molenaarsfamilie Ingrid van der Velde 2018/19 16
 Mijn broer, de burgemeester van Leeuwarden  Antonia Veldhuis 2018/19  18
Inleiding Redactie 2016 3
Een Meppeler familie Blom (1740-1924) Wiecher Ponne 2016 5
De 19 erfgenamen van Berent Harms te Vledder Dorian Swarts 2016 55
Drentse onderwijzers emigreren in 1852 naar Zuid-Afrika Hin Oey 2016 79
Boerderij G256 te Spier H. Koops van 't Jagt 2016 127
Inleiding Redactie 2015 1
Het Tissinge-goed te Pesse en de mulders van de Pesser windkorenmolen Geert Mulder 2015 5
Het Drents/Groninger geslacht Hubbelding, later genaamd Ten Holte en Oving Redmer Alma en Cor de Graaf 2015 37
Kwartierstaat van Jannes Simons Swiers. Diverse schoolmeester families Dorian Swarts 2015 91
Hervonden familie van mijn grootmoeder Johanna Sieders-Koster, Hoogeveen Henk van den Beukel 2015 111
Wil de echte vader opstaan? Cor de Graaf 2015 135
Inleiding Redactie 2014 3
Zegels in het Drents Archief Redmer Alma 2014 5
Zegels selectie uit het Drents Archief Redactie 2014 9
Een genealogisch probleem heraldisch benaderd: de afstamming van Gisela Pype en Johan Hidding Popke Datema 2014 91
Heraldiek in Eelde Cathrinus Schaafsma, voorzitter van de Werkgroep Historie van HV Ol Eel 2014 99
Index

 

2014 141
Inleiding   2013 3
De verbroken trouwbeloften van Jan Alberts Bolding Dorian Swarts 2013 5
Mysterie van twee oude foto's. Na 30 jaar opgelost en een link naar Veenhuizen Harry Berg 2013 15
Genealogie Meijring te Eext (Deel 2) Hans Homan Free 2013 25
De ontwikkeling van Lheebroek 1612-1858 Dr. J. Nieuwenhuis 2013 59
De families Meijering te Gasselte Hans Homan Free 2013 83
Een incestueuze relatie te Gasteren20132013 Hans Homan Free 2013 113
Twee keer overleden Cor de Graaf 2013 125
Boekbesprekingen   2013 139
Register   2013 141
Inleiding   2012 3
Van 't Haantje naar Amerika: de polderwerker Berend Ernst van der Heiden en zijn vrouw Dorian Swarts 2012 5
Genealogie Coerts-Hulzebos van Dwingeloo Geert Mulder 2012 28
Het zware leven van Immigje de Graaf. Ofwel de zegeningen van Genlias en Digitale Stamboom Cor de Graaf 2012 49
Genealogie Meijering te Eext (deel 1) Hans Homan Free 2012 59
Vragen om een Reispenning. Mijn reizende voorouders Arend Peeks en Maria Heuvelmans Sjors Zanoli 2012 91
De schulten van Drenthe (8) Cor de Graaf en Hans Homan Free 2012 123
Koornstra, een reizende Drentse Tak Hidde Koornstra 2012 129
Boekbesprekingen   2012 137
Register   2012 139
Inleiding Redactie 2011 3
De strijd om Woldzigt in Roderwolde (1603-1644) Ada van Dijk 2011 5
Twee Krijthe stammen in de 17e en 18e eeuw Fred Wiersema en Henk Sloots 2011 25
De bewoners van de domeinerven Houwinge en Huir- of Hofgoed te Weerdinge Geert Hovenkamp, Hans Homan Free en Petronella J.C. Elema 2011 59
Genealogie Keveling te Valthe H.W. Homan Free en A.J. Mantingh 2011 91
Een bewonersoversicht van Sleen in 1709 Geert Hovenkamp 2011 105
De schulten van Drenthe (7) Cor de Graaf en Hans Homan Free 2011 132
Boekbesprekingen   2011 138
Register   2011 140
Van de redactie   2010 3
Genealogie Bloemberg Harm Koops van 't Jagt en Erwin de Leeuw 2010 5
Genealogie Houwing Petronella J.C. Elema, Hans Homan Free en Geert Hovenkamp 2010 61
Vierkant te Drenthe Harm Koops van 't Jagt (bewerkt door de redactie) 2010 110
Aanvulling 'Van Rossum, een Drents (?) geslacht' Wiecher Ponne 2010 149
Register   2010 155

Gebrandschilderde ruitjes en genealogie uit het Oostermoer

Aafke Huizing

2009

3

Van Rossum, een Drents (?) geslacht

Cor de Graaf

2009

20

De schulten van Drenthe (6)

Cor de Graaf en Hans Homan Free

2009

113

De bewoning van het erf Den Bloemen te Oosterboer 1414-1685

Cor de Graaf

2009

119

Aanvullingen genealogie Steenbergen op Zuidwolde

Werner ten Kate

2009

134

Boekbesprekingen

S.G. Hovenkamp en Cor de Graaf

2009

137

Genealogie Steenbergen op Zuidwolde Werner ten Kate 2008 1
De schulten van Drenthe (5) Cor de Graaf en Hans Homan Free 2008 46
Het begraafboek van Koekange. Ouderdom en ziekte in een Drents dorp tussen 1762 en 1781 J. Thalen 2008 54
Het geslacht Marissen afkomstig uit Rolde J.W. van Hoorn (overl.2008) en R. Sanders 2008 63
Cremers en Smitsen te Emmen. Herbergiers, geen smeden A. van der Laan en S.G. Hovenkamp 2008 77
Zes maal Gratama, twee maal Kniphorst en een Carsten op de fotot. Negen ambrotypie-portretten uit 1858 Mark Goslinga 2007 1
De Drentse familie Emmen(s) Bé Emmens 2007 23
De Dondorffs, mannen van orde en gezag Wim K. Dondorff en Jan A. Maas 2007 112
Boekbesprekingen Cor de Graaf 2007 134
Genealogie Bloemer(t)s Dwingelo, 1342-1997 H. Koops van 't Jagt en E. de Leeuw 2006 1
Genealogie Prins Dwingelo, ca 1600-1867 Erwin de Leeuw 2006 47
De schulten van Drenthe (4) Cor de Graaf en Hans Homan Free 2006 63
Schulte Jan Steenbergen Struuck en zijn nazaten in Havelte Frans van der Veen 2006 67
Drentse schultezegels 1595-1811  4. Beilerdingspil Redmer Alma 2006 115
Boekbesprekingen Cor de Graaf 2006 128
Geslachten Sikking/Nijensikking/Oldensikking uit Zuidbarge S.H. Hovenkamp, J.W. van Hoorn en R. Sanders 2005 1
De Drentse collectes over de Waldenzen, Dalluiden Piemont, worpen gereduceerde schellingen en nog wat J.E. van Weperen en S.G. Hovenkamp 2005 32
Genealogie Schuiling Annen circa 1550 - 1800 Hans Homan Free 2005 42
De schulten van Drenthe (3) Cor de Graaf en Hans Homan Free 2005 101
Genealogie HogenEsch 1640 - 1860 Hans Homan Free en Cor de Graaf 2005 113
Boekbespreking (fam. van Bon) H.W. Homan Free 2005 130
Het Cluivinge erf in Paterswolde Arend Arends 2004 1
Eerste Oranjekanaalbloem in Schoonoord H.M. Luning 2004 56
De geslachten Sikkinge-Sikken uit Exloo en Zweeloo J.W. van Hoorn en R. Sanders 2004 61
Van de beddenplank en andere wetenswaardigheden S.G. Hovenkamp 2004 93
Drenthe Schultezegels 1595 - 1811 Redmaer Alma 2004 102
Boekbespreking; Het Joustra Huussien an de Olde Scheid P. Albers 2004 122
Smeden en Smitsen van Emmen 1600-1800 Geert Hovenkamp 2003 1
Boekbespreking. Westenesch door de eeuwen. Geert Hovenkamp 2003 31
Een gifmoord in Doldersum H.M. Luning 2003 33
De schulten van Drente (2) Cor de Graaf, Hans Homan Free en Judith van Weperen 2003 43
Geslachten Harders/Hadders afkomstig uit het kerspel Rolde J.W. van Hoorn en R. Sanders 2003 52
Drentse schultezegels Redmer Alma 2003 82
Een vreemdeling zeker G.J. ten Pas 2003 87
Genealogie Roelof Nijmeijer (1600-) Jaap Niemeijer 2003 98
Kwartierstaat van Klaasje Werners Johan A. Deij 2003 159
Drentse Heraldiek ( VI ) Redmer Alma 2003 230
De schulten van Drenthe (1) Cor de Graaf, Hans Homan Free en Judith van Weperen 2002 1
Genealogie Dolfing. Een oude boeren familie uit Orvelte J.G. Boerema 2002 16
Normen van fatsoen en religie. Huwelijksmoraal en slechte zeden in Drentse rechtzaken H.M. Luning 2002 103
De geslachten Marissen afkomstig uit Zuidsleen en Diphoorn 1600-1900 J.W. van Hoorn en R. Sanders 2002 128
De snijders van het carspel Emmen 1600-1800 Geert Hovenkamp 2002 155
Drentse Heraldiek ( V ) Redmer Alma 2002 184
Boekbesprekingen Pieter Albers en Johan Deij 2002 187
Kwartierstaat Rosies. Pieter Albers. 2001 1
De timmerlieden van het carspel Emmen 1600-1800. Geert Hovenkamp. 2001 51
De bewoners van het Ovinge-erf te Benneveld. Cor de Graaf. 2001 75
Het nageslacht van Luitien Roelofs Oosting te Zweeloo. Cor de Graaf. 2001 80
Drentse Heraldiek IV. Redmer Alma. 2001 100
Drentse schultezegels 1595-1811. Redmer Alma. 2001 102
Genealogie van de familie Buiter van Zuidlaren. H.W. Homan Free. 2001 119
Richtlijnen voor publicatie in het Drents Genealogisch Jaarboek Redactie 2000 1
Genealogie Weggemans te Sleen en Dalen Homan Free, H.W.
Hoorn, J.W. van
Sanders, R.
2000 6
Kwartierstaat van Hermannus Jan Bennink Bennink, H.J. 2000 51
De schepers van het carspel Emmen 1600-1800 Hovenkamp, S.G. 2000 91
Genealogie Santing(e) / Zantinge Graaf Szn, J. de 2000 127
Het geslacht Geuzinge Goor, A. van 2000 163
Drentse Heraldiek III Almer, R. 2000 171
Boekbespreking "Het geslacht Hovenkamp"  Albers, P. 2000 178
Bespreking Stamboom 2000 (genealogisch computerprogramma) Homan Free, H.W. 2000 180
Parenteel Albert Meursinge en Marchien Bavingh Smit, J.R. 1999 1
Genealogie Ten Rodengate Graaf, C. de
Homan Free, H.W.
Hoorn, J.W. van
Sanders, R.
1999 70
Boedelveilingen Willem Geerts Menger Jager, M. 1999 90
De speurtocht naar Hendrik Rosing en Bastiana den Exter Hillers-Alberts, A.A. 1999 101
Het uitgestorven eigenerfde geslacht Hamming/Hamminck Graaf, C. de 1999 108
Drentse Heraldiek II Alma, R. 1999 143
Boekbespreking: De nakomelingen van Hindrik Jacobs Rosies Weperen, J. van 1999 149
Een correctie op de Genealogie Rosing Hillers-Alberts, A.A.
Homan Free, H.W.
1999 147
Rectificatie jaargang 1995 – Blunders in een door een bureau uitgevoerd familie-onderzoek Veltman, A. 1999 151
Genealogie Rosing Valthe en Exloo, 1600-1850 Hillers-Alberts, A.A.
Homan Free, H.W.
1998 1
Drentse heraldiek 1 Alma, R. 1998 31
Een vrijwel vergeten volksgebruik bij de geboorte van een 7e kind Luning, H.M. 1998 35
Nieuwe meesters in een nieuwe provincie – De invloed van de familie Gratama in Drenthe in de negentiende eeuw. Okken, J.W.G. 1998 47
Van boer tot brouwer – Jan Marissen en zijn nageslacht Hoorn, J. van
Sanders, R.
1998 116
Het predikantengeslacht Fabricius Graaf, C. de 1998 122
Jantien Wilting en haar verwanten Smegen, A.
Albers, P.
1998 130
Boekbespreking – Drenten gezocht (onder redactie van Redmer Alma en Paul Brood) Mensingh, B.J. 1998 144
De familie Zegering te Exloo en Valthe Hoorn, J.W. van
Sanders, R.
Westerhuis, J.R.
1997 1
Het geslacht Kiers uit Dalen Albers, P. 1997 19
Een schattingslijst van Roden uit 1546 Alma, R. 1997 30
Asser parentelen (4) – Parenteel Berend Jans Jonker, B.
Stoker, P.H.
1997 35
Asser parentelen (4) – Parenteel Jan Hindriks Dobben Jonker, B. 1997 51
Hendericus Jans van Meppen en Fennigje Harms van Odoorn Nijlunsing, W. 1997 55
De vijftiende-eeuwse schattinglijst van Drenthe Alma, R. 1997 62
Het Boelenhoes te Eext Westerhuis, J.R. 1997 78
De speurtocht naar de erfgenamen van Jantien Wilting Smegen, A. 1997 91
Gubler, een Drents geslacht van Zwitserse oorsprong Nijlunsing, W. 1997 98
Schoolmeesters in de classis Meppel Ebbens, F.J. 1997 112
Verandering en continuïteit – De invloed van de bijeenkomst van een aantal vooraanstaande Drenten in 1804 Hummel, H.J. 1996 2
Asser parentelen (3) – Parenteel van Jansz Hofstede en Wolter Sichterman Jonker, B. 1996 19
De provinciale voetboden (1806-1850) Luning, H.M. 1996 35
Genealogie Harens Harens, R. 1996 60
Verwantschap families Westerhuis en Pepping Graaf, C. de 1996 80
Cornelis Kriet en Jan Krijthe Krijthe, E.R. 1996 104
Het Drentse geslacht Hiddingh (tot plm. 1600) Pol, H. 1996 108
Verschenen boeken en tijdschriften op het terrein van de genealogie Mensingh, B.J. 1996 140
Boekbespreking – Genealogie Wi(e)chers en Wi(j)cherson Bootsman, Hento, De Boer, Bijkamp – Een Overijssels-Drents geslacht door: J. ten Hove en J. Wiechers Mensingh, B.J. 1996 143
De familie Lunsche Luning, H.M. 1995 1
Huisinge en Buitinge te Buinen Smegen, A. 1995 36
Een tak van het geslacht Kiers uit Dalen Kiers, P.
Albers, P.
1995 52
Asser parentelen (2) - Parentelen van: Jan Pathuis, Albert Harm en Cornelisjen ten Oever, Jan Claes Haeck, Egbert Swiers Jonker, B. 1995 71
Drentse veroordeelden in Veenhuizen en Ommerschans 1896-1901 (2) - 1995 101
De tafelgoederen in het kerspel Borger na de Reformatie Smegen, A. 1995 119
Verschenen boeken en tijdschriften op het terrein van de genealogie Mensingh, B.J. 1995 129
Boekbespreking – Van heinde en verre. Genealogie van de familie Ax door: G. Ax Mensingh, B.J. 1995 134
Blunders in een door een bureau uitgevoerd familie-onderzoek Veltman, A. 1995 137
Ter Maat, een Drentse pastoorsfamilie? Goutbeek, P.L. 1994 2
Booi. Van Kooten in Friesland naar het Drentse Hoogeveen Ley, R. van der 1994 31
Vier erven en hun bewoners te Zwinderen Smegen, A. 1994 36
Asser parentelen – Parentelen van Jan Janze Voerman, Reint Jansen, Jan Reinier Sickens, Jonker, B. 1994 64
Iets over de Meppeler familie Houwink en haar afstamming. Van zelfstandige ondernemers naar wetenschappers Ponne, W.J. 1994 81
De nalatenschap van Albert Ebels Smegen, A. 1994 117
Drentse veroordeelden in Veenhuizen en Ommerschans, 1896-1901 - 1994 123
Schoolmeesters in Noord-Drenthe Ebbens, F.J. 1994 132
Verschenen boeken en tijdschriften op het terrein van de genealogie Mensingh, B.J. 1994 134
Boekbespreking – Genealogie familie Prins. Met een boerengeslacht op reis door de historie van de Gronings-Drentse veenkoloniën 1550-1990 door: Harry Berg. Mensingh, B.J. 1994 138
Het nageslacht van Tonnis Willems. Een aanvulling. Graaf, C. de
Groenwold, J.
1994 140