Brink 4 - Assen
Volg ons

Ons Waardeel 1981-1993

Naam Auteur Jaar Nr Pagina
Wat was dat voor een huis in Nijentap? Santing, G. 1993   1
Middelhees Koops van 't Jagt, H. 1993   9
Over voorden en bruggen G.A. Coert 1993   23
De memorie van successie als historische bron: een voorbeeld uit 1888 Okken, J.W. 1993   41
Jan Nijlunsing, geboren als Hendrik Huising Nijlunsing, W. 1993   55
Berichtenverkeer in Rolde. Van bodeloop tot NV PTT Houtman, W. 1993   91
Ontstaan en functie van het Hoogeveense armwerkhuis Gras, H. 1993   106
Het onderhoud van de Hoogeveensche Vaart in de 17e en 18e eeuw G.A. Coert 1993   121
De boerderij Ter Haar op De Haar tussen Den Dool en Dalerveen (en haar bewoners) Nijlunsing, W. 1993   145
Een schets van de litteratuurhistorie van Drenthe Nijkeuter, H. 1993   157
Vredeveld, Meijer, Bartelds en Bakker: loten van eenzelfde stam Schoone-Strijk, B. 1993   169
Een drama te Exloo Hes-Marbus, D. de 1993   187
Herinneringen van en aan Zuster Teelken, wijkverpleegster in Anloo Broeksma, L.J. 1993   197
De positie van de eerste burgemeesters en secretarissen Houtman, W. 1993   204
Evert Nijlunsing/Lunsing van Meppen Nijlunsing, W. 1993   217
Genealogie Van der Veen Veen, F.G. van der 1993   231
Het nageslacht van Tonnis Willems, overl. Bonnerveen 12.12.1691 Graaf, C. de en Groenwold, J. 1993   63,81,136
Een negentiende-eeuws dagboek uit Odoorn Sanders, R. 1992   1
Kwartierstaat Voerman-Vos Voerman, H. 1992   10,66
De Gieter Vesperije van 1948 Nijkeuter, H. 1992   25
De zorg voor de wegen en bruggen in Drenthe in de 17e en 18e eeuw G.A. Coert 1992   41
De boerderij Nijlunsing te Meppen Nijlunsing, W. 1992   57
De oorsprong van het schuItmolt: 944 of 1227? Datema, P. 1992   63
Lochtenborg - Luchtenborg - Luchtenberg Smegen, A. 1992   81
Het begin van de vervening van het GasselterNijveen  1600-  1700 Timmer, K.P. 1992   94
Wie bewoonden de Santinge-erven in de 17e en 18e eeuw? Zanting, H. 1992   102
Het Register voor de gewapende burgermacht uit 1797 Oorschot, A.C. van  1992   111
De Hongerjaren in Hoogeveen Gras, H. 1992   121
De goudsmidsknecht Thomas Muntingh Timmer, J. 1992   134
Olden Schaange te Benneveld Smegen, A. en Elema, P.J. 1992   138,169
Regionaal-historische biografieën Duijvendak, M.G.J. 1992   161
Binders, op Roswinkel Schrage, E. 1992   179
'een Kind genaamt Geesje...' Gommer, G. 1992   187
Kerk en Volksgeloof in Drenthe, ca. 800-1800 Groenhuis, G. 1992   197
Het muitziek Belgenrot Kleis, G. 1992   206
De (beknopte) geschiedenis van de uit Hoogeveen afkomstige Enschedese familie Reinder Bosman (1867-1956) en haar voorgeslacht Bosman, R.A. 1992   221
De erfenis van Jan en Grietje Nijenhuis te Meppen (T. M. v. Diphoorn) Nijlunsing, W. 1992   229
Sneeuwruimen in Rolde. Een incident uit 1823 Houtman, W. 1992   234
De Dinxterveense 'armenkas' van de Hervormde Gemeente Kolder- en Dinxterveen in de 18de eeuw Wildeboer, J.D. 1991   1
De markescheidingen in Drenthe Pelinck, B. 1991   28
Kwartierstaat Reinder Kramer Wind, A.N. 1991   30
Moord en doodslag in Drenthe omstreeks 1600 Groenhuis, G. 1991   41
Roelof Wolter Kleis (1762-1836) Kleis, G. 1991   46
Het Eedsgebaar in context met de Drentse bronnen uit de 15de, 16de en 17de eeuw Ennik, J.E. 1991   61
De aalstallen in de Drentse riviertjes Coert, G.A. 1991   66
Een veerdienst tussen Meppel en Hoogeveen G.A. Coert 1991   81
Van Wanneperveen - Dinxterveen naar Hoogeveen Wildeboer, J.D. 1991   102
Kwartierstaat Berend van der Laan Laan, B. van der 1991   110
Kwartierstaat Booy Moraal, A. 1991   115
10 jaar DHV, 1981-1991 Jonker, B. e.a. 1991   119
Tybingegoed - Een Keppels leen te Norg Pelinck, B. 1991   157
De Papenmaat te Pesse Groenhuis, G. 1991   172
J.H. Bergmans-Beins en het mirakel te Diever Ootjers, R. 1991   178
Genealogie van de familie Muskee, 'Een Drentse schippersfamilie' Linden, J. van der 1991   183,224
De geschiedenis van tuinen, parken en buitenplaatsen in Drenthe Oldenburger-Ebbers, C. 1991   197
Kiersen in 'Hesselen' Kiers, P. 1991   216
De Munsterse inundatie bij Coevorden in 1673 G.A. Coert 1991   222
Vriesen, op Roswinkel, contra het Klooster Ter Apel Schrage, E. 1991   231
Aanvulling kwartierstaat Hilberts Sterken-Hilligje Goverts Laan, B. van der 1991   236
Kwartierstaat Barend Aalders Aalders, B. 1991   237
Olde Huisinge te Benneve!d Smegen, A. 1991   15,89,162
Vakorganisaties in Emmen tot 1940 Bos, J. 1990   2
De gebroeders Berend en Bendix Salomons uit Coevorden Hes-Marbus, D. de 1990   30
Correcties en aanvullingen op het artikel over de familie Mensingh Hogen Esch-Kuipers, T.R. 1990   36
Een laatste reactie Mensingh, B.J. 1990   37
De gevechten op 10 mei 1940 in Drenthe Broeksma, L.J. 1990   41
'Het bloed kruipt waar 't niet gaan kan' van J.H. bergmans-Beins Ootjers, R. 1990   59
Herinneringen aan de arbeidsdienst in Drenthe in 1944 Pol, R. v.d. en Hagen, J. 1990   81,117
De landschapserven Huisinge en Tessinge te Donderen Smegen, A. 1990   97
Achttiende en negentiende eeuwse meteorologische aantekeningen Ennik, J.E. 1990   104
Wat moet een genealoog met een computer? Vrieling, G. 1990   109
Een Wijker kwartierstaat Weel, E. van 1990   147
De gedenksteen van Gieten Nijkeuter, H. 1990   161
Ter Heyl en zijn bewoners nader belicht Stroink, A.F. 1990   166
Repertorium Drentse familienamen Smit, R. 1990   190
Adellijke armoe of heerlijke welstand Hulst, F. 1990   205
Salomon de Hes (l784-1869), koopman en winkelier te Meppel Hes, M. de en Hes-Marbus, D. de 1990   217
Vriese(n) op Roswinkel Schrage, E. 1990   225
Caesarius van Heisterbach en het wonder van Diever Groenhuis, G. 1990   236
De familie Westerhuis te Gieten en aanverwanten Westerhuis, J.R. 1990   21,73,134,176
Nòg een afstammeling. van pastoor Ludolphus die het isolement doorbrak Mensingh, B.J. 1989   2
Tjassens- of Oude Hopmanswijk Tjassens, R.G. 1989   23
Het vroege gebruik van de familienaam Alting en patroniemen Niezing, M.F. 1989   33
Bottenverbranding in Meppel Koenraad, L.M. 1989   41
Herstel van de adeldom De Sighers ther Borch Belonje, J. 1989   53
Sint Magnus in Anloo Panman, H.J. 1989   62
Het grondbezit van de fam. v.d. Wijck in Drenthe, met name in gem. Assen Eefting, J. 1989   68
Sterftebronnen voor Meppel in de zeventiende en achttiende eeuw Bloezen, E.J. 
Jagersma, L.L.
1989   75
Een diaken in zaken. Boekhouder-diaken Bertling en de diaconale Asser Mattenfabriek Gras, H. 1989   81
Abrahams op Huisinge-erve te Donderen Smegen, A. 1989   91
Over de ouderdom van het schooltje uit Lhee Ennik, J.E. 1989   100
Een genealogie van de familie Raak Koops, R. 1989   104
Over de Marissens en verwante geslachten in Zuidsleen - Diphoorn Zijnge, A. 1989   112
Cahiers voor lokale en regionale geschiedenis Smit, F.R.H. 1989   113
Het eerste oudheidkundige genootschap van Drenthe Okken, J.W. 1989   117
Een veenarbeider haalt herinneringen op Gort, D. 1989   128
De buurschap en haar armen Heringa, J. 1989   134
Repliek - De verhouding tussen de geïnsitutionaliseerde en de informele armenzorg in het achttiende eeuwse Drenthe Gras, H. 1989   137
Landbouw en Maatschappij en het succes v.d. N.S.B. in Z.W-Drenthe Roo, H. 1989   141,221
Het omkomen van H. Grebbes, een niet opgeloste moord te Meppel, 1698 Smit, F.R.H. 1989   158
Een brutale overval te Een in 1744 Hulst, F.J. 1989   165
Moord op de Klencke: een achttiende eeuws geval van infanticide Okken, J.W. 1989   173
De moord op Ledeboer Gerding, M.A.W. 1989   187
De schoolmeester van Zandberg Luning, H.M. 1989   194
Gifmoord in De Wijk Zeijden, J.R. 1989   198
Genealogie Perkaan (Wezup) met takken Westeraling en Tammes Elema, P.J.C.  en Smegen, A. 1989   205
Boelken op Roswinkel Schrage, E.G. 1988 1 1
De Hongerjaren Gras, H. 1988 1 14
Herverdeling van de schuldmudden? Heringa, J. 1988 1 20
Dingen van toen   1988 1 24
Wilbordienpachten in Borger Smegen, A. 1988 1 25
Het waardeel in de marke van Norg, Zuid- en Westervelde omstreeks het jaar 1646: samenstelling uit met schultmolt belast en onbelast waardeel Blaauw, A. 1988 1 28
Boekbespreking "De Etstoel en zijn ordelboeken in de vijftiende eeuw" door F. Keverling Buisman Huussen jr.,  A.H. 1988 1 31
Boekbespreking "Westervelde, een Drentse buurschap. Erven, Eigenerfden en Meiers in vroeger eeuwen" door A. Blaauw Heringa, J. 1988 1 33
De ruiling van het collatierecht te Oosterhesselen in 1699 Ennik, J.E. 1988 2 37
De Cremers van Borger Smeenge, A. 1988 2 42
Naar aanleiding van "Westervelde" Vermeerdering en herverdeling der waardelen Heringa, J. 1988 2 52
Merkwaardige uitkomsten bij een genealogisch onderzoek Robaard, F.H. 1988 2 59
Bernhardus Fabritius, predikant of turfgraver? Kroezenga, J. 1988 2 64
Het belang van gemeente-archieven Teuling, A.J.M. den 1988 2 68
Boekbespreking "Drenthe en zijn landschap, de Geschiedenis van het Drentse landschap van Prehistorie tot heden." door M. Gerding e.e. Veen, H. van der 1988 2 70
Boekbespreking "Sociale innovatie in Drenthe. De ontwikkeling van de Stichting Opbouw Drenthe (1924-1972)" door H.A.C. Broekman Gerding, M.A.W. 1988 2 73
Genealogie Grevelink Grevelink, D.A. 1988 3 84
Nog eens: I.H. Gosses Heringa, J. 1988 3 100
De Cremers van Borger-Exloo-Odoornerveen Smegen, A. 1988 3 104
Een toverijzaak geïdentificeerd Blécourt, W. de 1988 3 114
De weg derwaarts morsig. Geschiedenis van het lager onderwijs in Oosterhesselen. Hulst, F.J. 1988 4 121
Een verrassende ontdekking Lubbers, T. 1988 4 132
Levend recht. Oud-vaderlands recht in het moderne Drenthe Ketelaar, F.C.J. 1988 4 135
Hester Pastoor, een vrouwe op "den Hof" Pastoor-Scholten, B.J. 1988 4 150
Boekbespreking "Dr. J. Naarding 1939-1947. Verslag van een onderzoek naar zijn gedragingen tijdens de Tweede Wereldoorlog" door P.Th.F.M. Boekholt Hagen, J. 1988 4 155
Boekbespreking "Drentse veldnamen. Kaartblad 17. Schattenberg" door R.A. Ebeling en J. Wieringa Nip, R.I.A. 1988 4 156
Boekbespreking "Handleiding voor stamboomonderzoek"door R. Vennik Hulst, F.J. 1988 4 157
Boekbespreking "De familienamen in Drenthe anno 1947. Een retrogade lijst" door R.A. Ebeling Nip, R.I.A. 1988 4 158
Boekbespreking "Mina Koes. Een moord in varianten" door G. Buist Hagen, J. 1988 4 159
Boekbespreking "Meten en wegen in Drenthe" door M.A. Holtman Bos, J. 1988 4 160
Landbouw van de prehistorische tijd tot 1600 Kooi, P.B. 1988 5 162
De Nederlandse en de Drentse landbouw van 1850 tot 1914 Knibbe, M.T. 1988 5 173
Demo-geografische kanttekeningen Verduin, J.A. 1988 5 187
Het model van J.H. van Thünen en het 'geval' Drenthe Priester, P. 1988 5 197
De bril van Harm Tiesing Klompmaker, H. 1988 5 206
Boekbespreking "Speurwerk"   1988 5 220
Het geslacht Pigge Schaap, J.W. 1988 6 221
Dingen van toen (27)   1988 6 239
Dingen van toen (een inzending)   1988 6 240
Ds. Gerhardus Slecht: van kwaad tot erger Langenburg, M. 1988 6 241
Het Roswinkeler geslacht Haasken Frieling, D. en Schrage, E.G. 1988 6 244
Boekbespreking "Oost-Nederland in de negentiende eeuw. Het moderniseringsproces in Drenthe, Overijssel en Gelderland in de negentiende en vroeg twintigste eeuw" door W. Fritschy en W. Douw Gerding, drs. M.A.W. 1988 6 253
Boekbespreking "De eerste bewoners van het Hollandsche Veld" door A. Metselaar Tjassens, R.G. 1988 6 255
Boekbespreking "Veertig jaar NAM. De geschiedenis van de Nederlandse Aardolie Maatschappij" door G.J. Borghuis Jong, H.J. 1988 6 256
Boekbespreking "Duiventillen in Drenthe. Een heerlijk recht?" door H.M. Luning Groenhuis, dr. G. 1988 6 259
De St. Gerardus-Bedevaart te Barger Oosterveld, een reactie Kocks, G.H. 1987 1 1
Erfpachtsrechten in de Oost-Drentse veenkoloniën Plas, C. van der 1987 1 5
Schets van de geschiedenis van Vledderveen Hagen, J. 1987 1 16
Van Heuswerden Ennik, J.E. 1987 1 24
Drentse studenten in Lingen, Rostock en Keulen Schaap, J.W. 1987 1 27
Dingen van toen (22   1987 1 31
Boekbespreking "Het ontstaan van Elim" door A. Metselaar Brood, P. 1987 1 32
Kwartierstaat Everts/Fieten (vervolg) Everts, A. 1987 1 33
Patriotten in Beilen Dijkstra, G.J. 1987 2 41
Klaas Troost en de Pruisen Jonker, B. 1987 2 57
Wie waren 'homines novi' in Drenthe?   1987 2 65
De Nijsinghs van Borger Smegen, A. 1987 2 67
Boekbespreking "Op zoek naar het eigen verleden: gids voor het regionaal en lokaal historisch onderzoek in Drenthe" door M.A.W. Gerding Wedman, H.J. 1987 2 80
Boekbespreking "Kwade mensen. Toverij in Nederland."door W. de Blécourt en M. Gijswijt-Hofstra Nip, R.I.A. 1987 2 82
Boekbespreking "125 jaar gas in Assen. Eene goede speculatie" door Chr. van der Veen Bos, J. 1987 2 83
Boekbespreking "Oosterhesselen toen en nu" door G. Kuipers Tjassens, R.G. 1987 2 84
'Veenhuizen' in de eerste helft van de negentiende eeuw Huussen jr., A.H. 1987 3 85
De burgemeestersfamilie Gasinjet Smit, R. 1987 3 99
I.H. Gosses en het kwart waardeel Heringa, J. 1987 3 110
Het begin van de zuivelindustrie in Drenthe Werkman, E.J. 1987 3 115
Dingen van toen (23)   1987 3 122
De willekeur van Roden: 1492 of 1521 (?) Assies, H.W. 1987 3 123
Boekbespreking "Het ellendige leven van Eise Pijl en de zijnen" door H. Gras Bos, J. 1987 3 124
Een wel heel bijzondere voorstelling in Drenthe Zeijden, J.R. van der 1987 4 125
De geschiedenis van de familie F(V)olkers te Noordbarge van 1728 tot 1822 Garming, G. en Garming, N. 1987 4 142
De Hoogeveense tak Sieders Sieders, C.H. en Sieders Gzn., F. 1987 4 148
Boekbespreking "Geschiedenis van de onmaatschappelijkheidsbestrijding in Nederland, 1814-1970" door A. Dercksen en L. Verplanke Bos, J. 1987 4 161
Boekbespreking "Eén der grootste zegeningen deze tijd. Een impressie van tachtig jaar kruiswerk in de provincie Drenthe" door L. Boivin en A.J. Oostergetel Bos, J. 1987 4 161
Boekbespreking "Huisarchief Mensinge te Roden (1376-1952)" door J. Bos en W. Kuppers Nip, R.I.A. 1987 4 162
Boekbespreking "Gereformeerd Diever, een terugblik op 150 jaar gereformeerd leven sedert de Afscheiding" door O. Doorn Bos, J. 1987 4 163
Hoeveel mudden bouwland gaan er in de hectare? Iets over 17e eeuwse landmeters en 19e eeuwse notarissen Blaauw, A. 1987 5 165
Problemen rond een huissynagoge te Smilde Baas, T. 1987 5 178
De samenstelling van de landsdag: volmachten van kerspelen of van dingspelen? Heringa, J. 1987 5 182
Repliek (volmachten van kerspelen of dingspelen?) Keverling Buisman, F. 1987 5 184
Dingen van toen (24)   1987 5 185
De vrouwe van de Borg. Een aanvulling Baas, T. 1987 5 186
De Hoogeveense tak Sieders Sieders, C.H. en Sieders Gzn., F. 1987 5 187
De gezondheidszorg in Drenthe in de Franse tijd Roelfsema-van der Wissel, H.G. 1987 6 201
Een plan voor de aanleg van een scheepvaartkanaal in de Oostermoerse venen van de schipper Willem Salomons Coert, G.A. 1987 6 220
Hoeveel mudden bouwland gaan er in de hectare? Een rectificatie Blaauw, A. 1987 6 227
De Hoogeveense tak Sieders. Slot Sieders, C.H. en Sieders Gzn., F. 1987 6 228
Enkele gegevens over de geschiedenis van het gehucht Schottershuizen Goor, H. van 1986 1 1
Dingen van toen (19)   1986 1 16
Een stukje geschiedenis achter het behang Roelfsema-van der Wissel, H.G. 1986 1 17
Boekbespreking "Drentse edelen tijdens de Republiek; een onderzoek naar hun economische positie" door dr. H. Feenstra Brood, P. 1986 1 22
Boekbespreking "Van stoomtram tot DVM; de geschiedenis van de stoomtram en autobus in Noord-Overijssel en Drenthe" door A.E. van Bergen en H. Zandbergen Brood, P. 1986 1 22
Boekbespreking "Misdaad in Drenthe" door H. Seidel Brood, P. 1986 1 22
Boekbespreking "Monumenten van Drenthe I"  Brood, P. 1986 1 22
Boekbespreking "Historia forestis, Nederlandse bosgeschiedenis" door J. Buis Brood, P. 1986 1 22
Boekbespreking "De buurschap en haar marke" door dr. J. Heringa Brood, P. 1986 1 23
Boekbespreking "Buren en eigenerfden, tellingen en gissingen" door dr. J. Heringa Brood, P. 1986 1 23
Boekbespreking "Lijnen en stippellijnen in geschiedenis van de buurschap" door dr. J. Heringa Brood, P. 1986 1 23
Boekbespreking "Drentse willekeuren, een nalezing" bewerkt door dr. J. Heringa Brood, P. 1986 1 23
Boekbespreking "Drentse rechtsbronnen" Brood, P. 1986 1 23
Boekbespreking "Drentse willekeuren uit oudere uitgaven verzameld" Brood, P. 1986 1 23
Boekbespreking "Drenthe en de Tweede Wereldoorlog" door drs. M.A.W. Gerding en drs. J. Hagen Brood, P. 1986 1 23
Boekbespreking "Oorlog in Assen" door B. Boivin Brood, P. 1986 1 23
Boekbespreking "Zij konden niet anders; herinneringen aan het verzet in Nieuwlande (1939(?)-1945" door L. Huizing Brood, P. 1986 1 23
Boekbespreking "Gemeente Gasselte bezet 1940-1945" door J. Hadderingh Brood, P. 1986 1 23
Boekbespreking "Mijn herinneringen aan Sleen (1927-1938)" de memoires van mr. G.A. Bontekoe Brood, P. 1986 1 23
Boekbespreking "125 jaar Nieuw-Amsterdam/Veenoord, tweelingdorp aan de Vaart" door S. van der Hoek Brood, P. 1986 1 24
Boekbespreking "Nieuw-Amsterdam/Veenoord, honderdvijfentwintig jaar bij alkaar" door A. v.d. Laan en J.H. Pater Brood, P. 1986 1 24
Boekbespreking "De Gasselter schoolgeschiedenis" door J. Kroezenga en B. Veenstra Brood, P. 1986 1 24
Boekbespreking "Drentse veldnamen, kaartblad 25-Schoonoord" door R.A. Ebeling en J. Wieringa Brood, P. 1986 1 24
Boekbespreking "Brandmeester brand meester!" door J. Drenthen Brood, P. 1986 1 24
Boekbespreking "Grensperikelen 1945-1949" door H. Roest Brood, P. 1986 1 24
Boekbespreking "Waterstaatkundige ontwikkelingen rond Coevorden in de 19e eeuw" door G.A. Coert Brood, P. 1986 1 24
Boekbespreking "1785-1985: van Annerveense Compagnie tot Annerveenschekanaal" door J.D.R. van Dijk en W.R. Foorthuis Brood, P. 1986 1 24
Boekbespreking "Bijdragen tot de geschiedenis van de gemeente Borger": Vreemdelingen in een vreemd land (over emigranten naar Noord-Amerika in de vorige eeuw - door G. de Leeuw, De Noord-Oooster Locaal spoorweg door de gemeente Borger - door A.G. Liewes en Kadasterkaarten van de gemeente Borger uit 1832 - door D.J. van der Meide Brood, P. 1986 1 24
Boekbespreking "Op verzoek naar Jan Fokkes Hajer Patriot en zijn familie in het Oldambt en in Assen" door V.W. Hajer-Sasse Brood, P. 1986 1 24
Boekbespreking "Regestenboek geslacht Bruins Slot"door Sj. Bruins Slot Brood, P. 1986 1 24
Boekbespreking "De bewoners van haardstede De Cruiminck te Dalen en hun nageslacht plm.1585-1985" door J.K. Meints-Cruiming Brood, P. 1986 1 24
Boekbespreking "Oud-Meppel: Mensen van Meppel in de late Middeleeuwen" door N. Kuik Brood, P. 1986 1 24
Boekbespreking "Maandblad Drenthe: biografieën van Lambartus Grevijlink, S.P.A. van Heiden Reinestein, Roelof van Echten tot Echten en Carel de Vos van Steenwijk" door drs. J.D.R. van Dijk en drs. W.R. Foorthuis Brood, P. 1986 1 24
Boekbespreking "26.900.000.000 turven, de ontginning van het Buinerveen gezien in regionaal historisch-geografisch perspectief" door Drs.K.P. Timmer Brood, P. 1986 1 24
Boekbespreking "Een onderzoek naar het agrarisch verleden van Loon in de periode 1630-1832" door R. van der Burgh Brood, P. 1986 1 25
Boekbespreking "Drenthe hervormd; ontstaan en organisatie van de Gereformeerde kerk in Drenthe en de herkomst van de vroegste predikanten" door J.G. Brinks Brood, P. 1986 1 25
Boekbespreking "Van arbeiders onder krankzinnigen; gereformeerden en krankzinnigenverzorging rond 1900" door F. de Boer Brood, P. 1986 1 25
Boekbespreking "Gilden in Meppel" door B. Coster Brood, P. 1986 1 25
Boekbespreking "Armen en armenzorg in Drenthe 1700-1800" door H. Gras Brood, P. 1986 1 25
Boekbespreking "Winterhulp en Nederlandse Volksdienst in Drenthe 1940-1945" door P.E. van der Herberg Brood, P. 1986 1 25
Boekbespreking "De opkomst van het geslacht Tonckens in het bestuur van Drenthe 1780-1820" door E.C. Postma Brood, P. 1986 1 25
Boekbespreking "Pesse en zijn satelietdorpen" door G.J. Dijkstra   1986 1 25
Fragmentgenealogie Koops Jonker, B. en Westerhuis, J.R. 1986 1 26
Kwartierstaat Martien Winsingh Assies, H.W. 1986 1 40
Kwartierstaat Jan Willems Asies Assies, H.W. 1986 1 40
Boekbespreking "Geschiedenis van Drenthe"   1986 2 41
Drentse emigratie naar Amerika in de zeventiende eeuw Folkerts, J. 1986 2 73
Boelken, of Roswinkel, een schultenfamilie Schrage, E.G. 1986 3 93
Over de Marissens en verwante geslachten in Zuidsleen-Diphoorn Frieling, D. 1986 3 101
Dingen van toen (20)   1986 3 112
"Het kan verkeren. Wederwaardigheden uit de annalen van 'Tante Pos' " Ufkes, T. 1986 3 113
Het verhaal van Harm en Harmtien Sloots en hun kinderen Sloots, H. 1986 3 116
De eerste lustrumdag van de Drentse Historische Vereniging, een impressie Gras, H. 1986 3 119
Drs.P.C.M. Hoppenbrouwers tegen de amateur-historici Bruins, L.H. 1986 3 125
De ontstaansgeschiedenis van de boerderij Schottershuizen 15 Goor, H. van  1986 4 129
Meppelers in Rusland Kijf, M. 1986 4 135
Drentse gezondheidszorg. Overzicht van hierin werkzame personen, circa 1600-1820 Roelfsema-van der Wissel, M. en Jonker, B. 1986 4 143
Troost te Hoogeveen (een aanvulling) Robaard, F.H. 1986 4 147
Boekbespreking "Waterschappen in Zuidwest-Drenthe" door E.T.J. Bos Coert, G.A. 1986 4 149
Boekbespreking "Waterschappen in Zuidoost-Drenthe" door E.T.J. Bos Coert, G.A. 1986 4 149
Boekbespreking "Wij gingen er naar school... De geschiedenis van het openbaar onderwijs te Zuidbarge" door W. Frieling Roelfsema-van der Wissel, drs. H.G. 1986 4 149
Boekbespreking "Bentheimer Jahrbuch 1986 - o.a. Klooster Wietmarschen en zijn bezit in Lohne; de geschiedenis van de Emlichheimer molen; gebruiken in het kerspel Emlichheim (geboorte en doop) en de bouwgeschiedenis van de kerk te Emlichheim"  Luning, H.M. 1986 4 151
Boekbespreking "Gruoninga, waarin o.a. De oudste generaties Langeland (Bolhuis en Mulder); Ommelander papen en papenvreters in de 17e eeuw; het nageslacht van Wessel Feckens; Elderkamp en Knotnerus; een 17e eeuws fragment Bitter; het boek der boelpenningan van Hellum/Schildwolde Luning, H.M. 1986 4 151
Boekbespreking "Genealogie Leutscher" door H. Leutscher Luning, H.M. 1986 4 151
Identificatie verzocht Blécourt, W.J. de 1986 4 152
Kwartierstaat Mol te Hoogeveen Mol, L.J. 1986 4 153
Kwartierstaat Everts/Fieten Everts, A. 1986 4 154
De heilige Gerardus Majella van Barger-Oosterveld. Twintigste-eeuwse pelgrimages in het hoogveen Margry, P.J. 1986 5 165
Dingen van toen (21)   1986 5 178
Een afstammeling van pastoor Ludolphus die het isolement doorbrak Mensingh, B.J. 1986 5 179
Boekbespreking "De monumenten van Drenthe" door F. Keverling Buisman e.a. Ploeg, K. van der 1986 5 187
Boekbespreking "Schoonebeek, olierijk in zuidoost-Drenthe. Een onderzoek naar de economische en maatschappelijke effecten van de aardoliewinning in Schoonebeek" door H.J. de Jong Priester, P. 1986 5 190
Kwartierstaat Everts/Fieten (vervolg) Everts, A. 1986 5 194
De uitbreiding van de gemeente Assen in 1811 Zweegers, P. 1986 6 201
Bijkers in Oring. Bijenhouderij in Odoorn in de eerste helft van deze eeuw. Stout, G. 1986 6 209
Tijmen Geert Kamps Frieling, D. 1986 6 216
Nogmaals Troost/Smit te Hoogeveen, achttiende eeuw Blécourt, W. de 1986 6 218
De kerkfiliatie in Oostermoer en de Wilbrodije te Borger Noomen, P. 1986 6 221
Boekbespreking "Inventaris van het archief van het Drents Genootschap enz." door W.A. ter Horst Nip, R.I.A. 1986 6 226
Boekbespreking "Een nadere toegang op de indices van archief van de Gouverneur in Drenthe (1814-1850)" door J. Hagen m.m.v. R. Wolbers Nip, R.I.A. 1986 6 226
Meester Jan Zoer keerde weer Smit, R. 1986 6 227
Kwartierstaat Everts/Fieten (vervolg) Everts, A. 1986 6 228
'De benaude en kleinmoedige te vertroosten..' Over armoede, armenzorg, bedelarij en strafrecht in Drenthe 1750-1790 Bunskoeke, D.M. 1985 1 1
Drentse armen in de achttiende eeuw. Verzoeken om 'onderstand' aan Drost en Gedeputeerden (1696-1791) Meynen, C. 1985 1 16
Het rendementsprincipe in de Drentse armenzorg. Enige voorbeelden uit de achttiende en begin negentiende eeuw. Gras, H. 1985 1 26
Opgenomen in het armenhuis. Armen, armoede en armenwerkhuis in Borger Klompmaker, H. 1985 1 33
De Anholt, een aanvulling Robaard, F.H. 1985 1 42
Is de Afscheiding een familie-aangelegenheid geweest in Drenthe? Kooistra, F.D. 1985 1 43
Kwartierstaat Koop Koops de Roo nr.1-127 Deij, J.A. 1985 1 48
Kwartierstaat Hendrik Hendrikus Beens nr.1-13 Beens, H. 1985 1 49
Kwartierstaat Bijleveld-Bloemholt nr.2-63 Mol, L.J. 1985 1 51
Een overlevering over de Afscheiding Jansen-Postema, K.C. 1985 1 52
De NSB in Drenthe 1933-1945 Cammaert, A.P.M. 1985 2 53
Het kamp Westerbork Gerding, M.A.W. 1985 2 54
Het bestuur tijdens de bezetting 1940-1945 Boekholt, P.Th.F.M. 1985 2 66
Verzet in Drenthe Hagen, J. 1985 2 80
De bevrijding van Drenthe, 5-14 april 1945 Groenhuis, G. 1985 2 86
Boven en beneden in Drenthe Heringa, J. 1985 3 97
Uit het notitieboekje van de Westerveldiger smeden 1727-1758 Blaauw, A. 1985 3 99
Een Drentse wijnkoper in 18e eeuws Amsterdam Dik, H.J. 1985 3 104
Dingen van toen (17) - 1985 3 111
Böttichius een predikanten- en schultenfamilie Schrage, E.G. 1985 3 112
Enige gegevens over de ingewikkelde familie Dijks te Emmen Frieling, D. 1985 3 120
De Van der Scheers als pioniers van Hebreeuwse typografie Meijer, J. 1985 3 123
Boekbespreking "De afgescheidenen van 1834 en hun nageslacht."  - 1985 3 126
Boekbespreking "Handleiding voor de beoefening van lokale en regionale geschiedenis." door W. Jappe Alberts en A.G. van der Steur Gerding, M.A.W. 1985 3 127
Boekbespreking "Anloo de kerk." door E.J. Panman - 1985 3 128
Boekbespreking "De nederzetting Assen, de ontwikkeling tot 1700." door J.E. Ennik Teuling, A.J.M. den 1985 3 129
Boekbespreking "Het bruine goud. Kroniek van de turfgravers in Nederland." door S. van der Hoek Gerding, M.A.W. 1985 3 130
Kwartierstaat Hoiting nr. 1-29 Assies, H.W. 1985 3 131
Kwartierstaat Hartman-van Oosten nr.1-481 Vennik, R.K. 1985 3 131
De boerderij Spiekersteeg no. 6 in Gieten: tweehonder jaar (1784-1984) Timmer, A.C. 1985 4 133
Het geslacht Sieders. De oudste generaties te Zweeloo Sieders Gzn., F. 1985 4 149
Kwartierstaat Hilbert Sterken-Hilligje Goverts nr.1-89 Bunskoeke, Fam. D.M. en Voerman, H. e.a. 1985 4 170
Kwartierstaat Berend van der Laan, aanvulling op OW 84/1 Laan, B. van der 1985 4 171
Kwartierstaat Geesje Swart nr.1-15 Voerman, H. (e.a.?) 1985 4 171
Problemen van de procinciale geschiedschrijving Buist, M.G. 1985 5 173
Gelukkig het volk, welks geschiedenis eentonig is. Heringa, J. 1985 5 179
Het Lieverderbos Pelinck, E. 1985 5 187
Boekbespreking "Anarchisme in Drenthe, Levensherinneringen van een veenarbeider." door H. van Houten - 1985 5 195
Boekbespreking "Het Nieuwe Drent Repertorium." door Mr. P. Brood - 1985 5 196
Boekbespreking "Meppel en zijn schilders, geen school geweest, wel school gemaakt." door B. Doorten Bos, J. 1985 5 197
Boekbespreking "Drentse havezaten, Van Huis te Anssen tot Huize Westrup." door G. ter Braake Bos, J. 1985 5 199
Dingen van toen (18) - 1985 5 202
Het geslacht Sieders (tweede deel) Sieders Gzn., F. 1985 5 203
Hoe Greving Smegen werd Smegen, A. 1985 6 213
De lijstervangst in Drenthe Luning, H.M. 1985 6 226
Het geslacht Sieders (slot) Sieders Gzn., F. 1985 6 239
Het huis "De Duinen" te Paterswolde Bos, drs. J. 1985 6 243
Fragment-genealogie Koops Jonkers, R. en Westerhuis, J.R. 1985 6 248
Het Geelbroek - eeuwenlang twistappel Stoit, G. 1984 1 1
De familienaam Boezen II Boezen, W. 1984 1 9
Het kabinetsarchief van Louis Bonaparte (1806-1810) en het belang ervan voor Drenthe Brood, P. 1984 1 14
Dingen van toen (14) - 1984 1 17
Grevingh/Greving/Grevylingh Schrage, E. 1984 1 19
Een mislukt plan voor een tweede armenwerkhuis in Borger Klompmaker, H. 1984 1 24
Genealogie en computers Jonker, B. 1984 1 32
Bijgeloof uit Buinen Baas, T. 1984 1 33
Kwartierstaat van Pieter Witvoet nr.1-15 Moree, M. 1984 1 35
Kwartierstaat van Jurrien Tangenberg nr.1-15 Moree, M. 1984 1 36
Kwartierstaat Berend van der Laan nr.1-529 Laan, B. van der  1984 1 37
Kwartierstaat van Jan Rademaker nr.1-15 Winter, E.J. 1984 1 37
Een grensgeschil om een galg Schelt, L.H. van  1984 2 41
Nogmaals Wieland en Lunsingh Wieland Luining, H.M. 1984 2 47
Barels in Norg/Langelo en Barels in Oosterwolde Pelinck, E. 1984 2 49
Rijkdom van het boerenbolwerk Dik, H.J. 1984 2 56
Het huwelijkspatroon van de bovenlaag der Drentse eigenerfden Pelinck, E. 1984 2 58
Kwartierstaat van Aaltien Klaassens Oevermans nr.1-31 Garming, G. en N.  1984 2 61
Kwartierstaat Salomons-Koiter nr.1-66 Brouwer, A. 1984 2 62
Kwartierstaat Nijenhuis nr.1-31 Nijenhuis, H.D. 1984 2 62
Kwartierstaat Woltersom-Zegering, reactie op OW 83/6 nr. 3-15 Frieling, D. 1984 2 63
Kwartierstaat Gritter nr.1-255 Gritter, J. 1984 2 64
Wiffen, Wuffen, Wuffing te Zuidlaren, aanvulling op OW 82/1 Schrage, E.G. 1984 2 69
Boekbespreking "Vergezichten op Drenthe. Opstellen over de Drentse geschiedenis." door P. Brood e.a. Gerding, M. 1984 2 74
Boekbespreking "150 jaar katholieke kerk in Assen." door J. Wessels, A.J.M. den Teuling en J. Coppes - 1984 2 75
Boekbespreking "De geschiedenis van een Ruiner familie in de 17e eeuw." door S. Coerts - 1984 2 76
Boekbespreking "De strijd om het bestaan. Bijdragen tot de lokale geschiedenis van Nederland in de eerste helft van de negentiende eeuw." door A. Doedens e.a. - 1984 2 77
Boekbespreking "Inventaris van het familiearchief De Milly van Heiden Reinestein (1641) 1741-1949, waarin opgenomen het familie Van Heiden Reinestein (1552) 1589-1886." door H.H. Jongbloed - 1984 2 77
Boekbespreking "Zeven Zuidwest-Drentse familie-archieven; inventarissen van de families Brouwer, Derks, Ten Heuvel, Linde, Van Nuil, Smid en Steenbergen." door J.W.Th.M. Beekhuis-Snieders e.a. Burghardt, F.R.C. 1984 2 78
Boekbespreking "Familieboek Schrage."door E.G. Schrage - 1984 2 78
Over bijnamen gesproken Ennik, J.E. 1984 2 80
De vrouwe van de borg - de familie Rebenscheidt in Smilde Ludwig, J.B. 1984 3 81
Vogelvrije mussen Luning, H.M. 1984 3 100
De familienaam Boezen Boezen, W. 1984 3 107
Dingen van toen (15) - 1984 3 122
Natuurbehoud en predikanten of het collatierecht in Ooster-hesselen Kuppers, W. 1984 3 123
Kwartierstaat Overdijk-Guichelaar nr.2-31 Mol, L.J. 1984 3 128
Honderdvijftig jaar Afscheiding 1834-1984 - 1984 4 129
Dokter Marten Jacobs de Haan van Smilde. Een randfiguur van de Afscheiding Ludwig, J.B. 1984 4 130
Onvrede en afscheiding in Beilen, 1824-1836 Dijkstra, G.J. 1984 4 135
Conventikels en Afscheiding in Meppel, 1792-1835 Coster, B. 1984 4 146
De genealogie van de familie Kersies Kersies, J. 1984 4 162
Iets over het geslacht Vredeveld Schoone-Strijk, B. 1984 4 167
Misdaad en straf in het midden van de zestiende eeuw in Drenthe Schelt, L.H. van en Luning, H.M. 1984 5 185
De grote brand in Zuidlaren Luning, H.M. en Schelt, L.H. van 1984 5 196
Het korte trieste leven van Femmegien Veenhof (1825-1846) Schelt, L.H. van en Luning, H.M. 1984 5 203
Dingen van toen (16) - 1984 5 207
De Anholt Robaard, F.H. 1984 5 208
De Nieuw-Buiner volk- en vrachtschuit Kuipers, G. 1984 5 214
Boekbespreking "Bezetting en verzet 1940-1945 in Meppel en wijde omgeving." door W. Bakker Hagen, J. 1984 5 216
Boekbespreking "Drenthe en zijn waterschappen." door Coert, G.A. Teuling, A.J.M. den 1984 5 216
Boekbespreking "Beknopte genealogische gids voor Nederland - Woordenboekje." door J. Draak Jzn. Jonker, B. 1984 5 217
Kwartierstaat Brunsting nr.1-17 Brunsting, O. 1984 5 218
Kwartierstaat Strijk nr.1-105 Schoone-Strijk, B. 1984 5 218
Kwartierstaat Arend Winkel nr. 1-23 Knegt, G. 1984 5 220
Jongeren over Drenthe's verleden; scripties van jongeren over Dickninge, Hoofdtooi van de Drentse boerin in de negentiend eeuw, De boerderij Spiekersteeg no. 6 tweehonderd jaar (1784-1984), De geschiedenis van Veenhuizen, De Stichting Kunstijsbaan Drente in de jaren 1968-1984. - 1984 6 221
Notities over toverij in het zestiende en zeventiende eeuwse Drenthe Blécourt, W. de 1984 6 231
Heksenverbrandingen in Drenthe tussen 1550 en 1600? Groenhuis, G. 1984 6 237
De Mantinghs van Westdorp Folkerts, J. 1984 6 238
De Spijker van Norg Pelinck, E. 1984 6 251
Nu of nooit? De financiering van het openbaar lager onderwijs in Drenthe, 1858-1920 Eng, P. van der 1984 6 253
Boekbespreking "Hoogeveen, oorsprong en ontwikkeling 1625-1813" door F. Keverling Buisman e.a. Stienstra, J. 1984 6 272
Boekbespreking "180 jaar onderwijs en 75-jarig jubileum van de openbare lagere school te Zeijen." door J. Bennink - 1984 6 274
Boekbespreking "Familiekroniek van Menso Alting (1541-1612) en dr. Hendrik Alting (1583-1644)" door M.F. Niezing - 1984 6 274
Kwartierstaat Theissens-Dijkema nr.1-66 Brouwer, A. 1984 6 275
Kwartierstaat Smit-Coppinga nr.1-844 Brouwer, A. 1984 6 276
Kwartierstaat Gritter - aanvulling en correcties op de kwartierstaat Gritter, gepubliceerd in OW 84/2. nr.35-27168 Gritter, J. 1984 6 277
Wieland en Lunsingh Wieland (2) Luning, H.M. en Keverling Buisman, F. 1983 1 1
De oudste generaties van de Hoogeveense familie Winkel (2) Robaard, F.H. 1983 1 11
Het geslacht Diemer Jonge, W. de 1983 1 19
Predikant H. Diemer Dijkstra, G.J. 1983 1 22
Toversen en weerwolven; heksen in Drenthe omstreeks 1600 Groenhuis, G. 1983 1 23
De oprichting van het armenwerkhuis te Borger (1852) Klompmaker, H. 1983 1 29
Boekbespreking "De hervorming der scholen. Het onderwijs in Drenthe in de eerste helft van de negentiende eeuw" door P.Th.F.M. Boekholt Groenhuis, G. 1983 1 37
Boekbespreking "Drente d'olde Lantschap" door J.A. Niemeyer Groenhuis, G. 1983 1 39
Boekbespreking "Het geslacht Pierweyer, van degenstok tot heden" door J.G. van Dijk en P. van Dijk-Bergsma - 1983 1 40
Boekbespreking "Drentse willekeuren, uit oudere uitgaven verzameld" door dr. J. Heringa - 1983 1 40
Boekbespreking "Inventaris van het archief van het Drents Landbouw Genootschap, 1844-1965 - 1983 1 40
Het kleine begin van de zuivelindustrie Bieleman, J. 1983 2 41
De boterfabriek in Een Werkman, E.J. 1983 2 43
Inbraak na Norger markt 1715 Pelinck, E. 1983 2 46
Assen tegen het einde van de vorige eeuw (Beschrijving gelicht uit de familiepapieren van ir. P.C.J. Bijl) - 1983 2 48
De vloeve in het Brul Pelinck, E. 1983 2 50
Barelt Pelinge, slachtoffer van de oorlogsellende in de "Spaanse tijd" Pelinck, E. 1983 2 51
Tamming te Zuidlaren Schrage, E.G. 1983 2 54
De familie Bennen Bennen-van der Laan, J. 1983 2 56
De breukenboom te Yde Bennink, J. 1983 2 60
De oudste generaties van de Hoogeveense familie Winkel (Correctie en aanvulling op OW 82/5 en 83/1) Robaard, F.H. 1983 2 60
Boekbespreking "Ontwikkelingen in de Drentse bevolking gedurende de 17e en 18e eeuw" door J.A. Verduin Groenhuis, G. 1983 2 62
Boekbespreking "De oude Nederlandse maten en gewichten" door J.M. Verhoeff Jonker, B. 1983 2 62
Boekbespreking "Tijdschrift Groniek - o.a. De ouderdom van de Drentse dorpen" door H.T. Waterbolk - 1983 2 63
Boekbespreking "Westfälisch Zeitschrift, Zeitschrift für Vaterländische Geschichte und Altertumskunde 131/132 - o.a. Die Hexenverfolgungen im Herzogtum Westfalen"door R. Decker - 1983 2 64
Boekbespreking "Westfalen. Hefte für Geschichte, Kunst und Volkskunde 60 (1982/1) o.a. Opstel over de barokschilder Johann Bockhorst (1604-1668) uit Münster" - 1983 2 64
De havezate "Vennebroek" te Anlo Bos, J. 1983 3 65
Genealogie van de familie Ellents Jongsma, Tj. 1983 3 74
Dingen van toen (12) - 1983 3 90
Hoogeveense schippers en hun pramen Gerding, M.A.W. 1983 3 91
Nogmaals de familie Diemer Homan, S.J.Th. 1983 3 95
De familie Bennen (Aanvulling op OW 83/2) Homan, S.J.Th. 1983 3 97
Kwartierstaat Eempjen Karsten Bijl, ir. P.C.J. 1983 3 98
Schoolmeesters te Zuidlaren Schrage, E.G. 1983 3 99
Het formulier van de etten-eed Ennik, J.E. 1983 3 100
Het geslacht Schierbeek Schaap, J.W. 1983 4 105
Geschiedenis en gevolgen van de Slag bij Ane Zondag, F.A. 1983 4 126
Buurschap en markgenootschap, opnieuw beschouwd Slicher van Bath, B.H. 1983 4 129
Nogmaals: de buurschap en haar marke Heringa, J. 1983 4 133
Ds. Wilhelmus Hemsingh, zijn afkomst en nazaten Schrage, E.G. 1983 4 136
Hamminge lent Heringa, J. 1983 4 139
Maatregelen in Dwingelo tegen de cholera-epidemie in 1832 Smit, R. 1983 4 141
Een werkgroep volkskunde - 1983 4 144
De scherprechters in Drenthe 1407-1870 Schelt, L.H. 1983 5 145
Een triest record? (Derk ten Hoonte) Mol, L.J. 1983 5 155
De ambtenarenfamilie Haack III Koops van 't Jagt, H. 1983 5 156
Huismiddelen Schelt, L.H. 1983 5 162
De Hollandse velden in de achttiende eeuw Metselaar, A. 1983 5 163
Dingen van toen (13) - 1983 5 175
Genealogische ervaringen (Beens) Beens, H. 1983 5 177
Meer nieuws over de "Wilbrodije" Baas, T. 1983 5 178
`Kwartierstaat van Johannes Bults Brands, J. 1983 5 179
Kwartierstaat van Warner Geerts Jonker, B. 1983 5 179
Kwartierstaat van Ebeltje van Wijk Jonker, B. 1983 5 180
Boekbespreking "Inventaris van het archief van de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht 1200-1811" door Ph.J.C.G. van Hinsbergen - 1983 5 181
Boekbespreking "Openbare lagere school "De Pol", Peize 1882-1982" door J. Schuring Hkzn. - 1983 5 181
Boekbespreking "Beileroord 1922-1972; vijftig jaar gezinsverpleging" door P. van der Esch - 1983 5 181
Boekbespreking "De armenzorg in Drenthe, in het bijzonder in het kerspel Norg in de tweede helft van de achttiende eeuw" door A.C. Ganzeboorm - 1983 5 181
Boekbespreking "Borger in 1830" door D. van der Meide - 1983 5 181
Boekbespreking "Kanaalaanleg in Zuidoost-Drenthe, 1850-1894" door M. Tamminga - 1983 5 181
Boekbespreking "Hoogovens in Drenthe: een onderozek naar een industrialisatiepoging 1835-1836" door J. Lourens - 1983 5 181
Boekbespreking "Met het oog op Roderwolde: over de historische geografie van het oude streekdorp" door H. Michel - 1983 5 181
Boekbespreking "Ruimtelijke invloed van de Schoonebeeker oliewinning" door T.M. Huisman - 1983 5 181
Boekbespreking "Turf in tel; de produktie van de korte turf en de doorvoer van de lange (Drentse) turf in het Kwartier van Vollenhove, 1732-1804" door J.F. Berkhout - 1983 5 182
Boekbespreking "Het protestants-christelijk lager onderwijs in Friesland, Groningen en Drenthe (1834-1889)" door T. Piersma - 1983 5 182
Boekbespreking "Osnabrücker Mitteilungen ...Bücherschau, overzicht recent verschenen literatuur in het ons aangrenzende Duitse gebied" - 1983 5 182
Boekbespreking "Oud Meppel - Windhoutzaagmolens in en nabij Meppel" door A. Bicker Caarten, "De Stoomtabak- en Sigarenfabriek van gebrs. Jakobs te Meppel" door R. ter Heide en B. Schut, "De historie van het Wilhelminapark in Meppel" door G.H.G. Voogd - 1983 5 182
De verenigings-excursie: een zonnige dag zonder zon Garming, N. 1983 5 183
De olde gluipe, een herontdekt toponym uit Buinen Baas, T. 1983 5 214
De Joden in Smilde Ludwig, J.B. 1983 6 185
De Zuidlaarder familie Bentum Schrage, E.G. 1983 6 195
Drents Neutralisme tijdens de opstand Groenhuis, G. 1983 6 202
De familienaam Boezen Boezen, W. 1983 6 205
Het Huis van Bewaring te Borger Kuipers, G. 1983 6 210
De Kapel op de Hulsvoort Janssen, C.F. 1983 6 213
Boekbeschrijving "De laatste dagen van het boerenbolwerk. Het bestuur in kerspelen en buurschappen in Drenthe 1748-1795" door E. Doeve Groenhuis, G. 1983 6 216
Kwartierstaat van Johannes Bults (Reactie op OW 83/5) Frieling, D. 1983 6 217
Kwartierstaat Woltersom-Zegering Kortenhorst, J. 1983 6 218
Kwartierstaat van Hilbrant Hartlief Martens, E. 1983 6 218
Kwartierstaat Kniphorst-ten Wolde Kortenhorst, J. 1983 6 219
De Hollandse velden in de 18e eeuw Metselaar, A. 1983 6 220
Armoede (Maria, dogter van Geert Meertens en Jantjen Alberts-Wildervank - 1983 6 220
Het Zuid-Afrikaanse avontuur van meester Jan Zoer uit Lhee en meester Bouke Kleinenberg uit Eemster Smit, R. 1982 1 1
Wiffen, Wuffen, Wuffing te Zuidlaren e.o. Schrage, E.G. 1982 1 11
Stoom over Drenthe; Herinneringen aan de E.D.S. Bergen, J.R. van 1982 1 19
De eerste bosbouw te Veenhuizen Pelinck, E. 1982 1 25
Dingen van toen (8) - 1982 1 29
Een buur in de marke Heringa, J. 1982 1 30
Boekbespreking "De bevolking van de vrije koloniën der Maatschappij van Weldadigheid." door Ir. C.A. Kloosterhuis - 1982 1 31
Boekbespreking "Havezate Mensinge en andere havezaten in Drenthe. Geschiedenis en bewoners van een Drentse havezate."door het comité Mensinge - 1982 1 31
Boekbespreking "De heerlijke marke van Ansen." door dr. J. Heringa - 1982 1 32
Boekbespreking "Drente tussen twist en vrede." door drs. H.M.J. Tromp - 1982 1 32
Boekbespreking "Genealogie van het geslacht Wubs." door F.H. Steenhuis Kzn. - 1982 1 32
Boekbespreking "Stadhouders, drosten en facties 1672-1676."door Dr. J. Heringa - 1982 1 32
Ds. H.C. Byler, kruisvaarder tegen de homofielen Schelt, L.H. van 1982 2 37
Stoom over Drenthe 2; Herinnering aan de E.D.S. Bergen, J.R. van  1982 2 49
De ambtelijke tak van de familie Alingh Pattisapakoly, R.C. 1982 2 52
Van een huwelijk komt een huwelijk Laan, B. van der 1982 2 59
Het wapen der Van Dwingelo's Janssen, C.F. 1982 2 60
De van den Campe's op de havezathe Dunningen Belonje, J. 1982 2 62
Boekbespreking "Drentse veldnamen." (In de bespreking is een overzicht van aanbevolen literatuur over Drentse veldnamen opgenomen.) Elerie, H. 1982 2 65
Boekbespreking "Familieboek Van der Sluis." door P. v.d. Sluis en R. Jonkman Jonker, B. 1982 2 66
Lunsingh in Westervelde Luning, H.M. en Keverling Buisman, F. 1982 3 69
De exploitatierekening van een verhuurd huis in Meppel van 1757-1767 Jonker, B. 1982 3 85
Over een opeisch Tupan, H. 1982 3 90
Een kwestie van "classe" in Dwingelo Smit, R. 1982 3 94
Dingen van toen (9) - 1982 3 97
De computer voor archivaris, historikus en genealoog Brood, P. 1982 3 98
Boekbespreking "Varen waar geen water is. Reconstructie van een verdwenen wereld. Geschiedenis van de scheepvaart ten oosten van de IJssel van 1300-1900." door Drs. G.J. Schutten Coert, G.A. 1982 3 103
Boekbespreking "Van Kander en Kandelaar naar Jonker. De geschiedenis van een familie, beginnnend in de Drentse venen van de 18e eeuw." door B. Jonker - 1982 3 104
Meester Weide Kiers, J. 1982 3 140
Schoolbezoek in de negentiende eeuw Boekholt, P.Th.F.M. 1982 4 105
Rondeten der schoolmeesters - 1982 4 115
"In het land der blinden in eenoog koning". Hendrik Jan Nassau en het Drentse onderwijs in de negentiende eeuw Boer, J.B. de 1982 4 116
Het schoollokaal van de openbare lagere scholen in Drenthe in de negentiende en het begin van de twintigste eeuw Roelfsema-van der Wissel, H.G. 1982 4 123
Een onwettige school en een niet-geadmitteerde onderwijzer in de negentiende eeuw Homan, S.J.Th. 1982 4 135
Heiden op de es Luning , H.M. 1982 5 141
Dingen van toen (10) - 1982 5 146
Schets van de Gerard-Adriaan van Swieten Tuinbouwschool Postema, J.P.J. 1982 5 147
De oudste generaties van de Hoogeveense familie Winkel Robaard, F.H. 1982 5 153
Wiffen, Wuffen, Wuffing te Zuidlaren e.o., een correctie Schrage, E.G. 1982 5 160
Nog eens de familie Alingh Pattisapakoly, R.C. 1982 5 161
Aanvulling op de genealogie Tabing Homan, Ch. 1982 5 162
Boekbespreking "De voorgeschiedenis van de Verveningen in Appelsche door de Gezamentlijke Compagnons der Opsterlandsche en Oosstellingwerfsche Veenen en Vaarten." door G.P. Mulder Ennik, J.E. 1982 5 163
Boekbespreking "Goorspraken." door D.T. Koen Coert, G.A. 1982 5 165
Boekbespreking "Indices." bewerkt door Mr. P. Brood Coert, G.A. 1982 5 165
Boekbespreking "Supplementen op de ordelen van de Etstoel." door Mr. F. Keverling Buisman Coert, G.A. 1982 5 165
Boekbespreking "Willekeuren." door Dr. J. Heringa Coert, G.A. 1982 5 165
De staatkundige rol van de Ridderschap in Drenthe na 1813 Zeijden, J.R. van der 1982 6 169
Het huis Therborch in Eelde Franck-Kuyten, J.J. 1982 6 179
Wieland en Lunsingh Wieland Luning, H.M. en Keverling Buisman, F. 1982 6 185
Boekbespreking "Stadhouders, drosten en facties 1672-1676."door Dr. J. Heringa Groenhuis, dr. G. 1982 6 198
Boekbespreking "Topografische kaarten van Nederland vóór 1750; handgetekende en gedrukte kaarten, aanwezig in de Nederlandse rijksarchieven." door M. Donkersloot-de Vrij Jongsma, Tj. 1982 6 199
Boekbespreking "Repertorium van Oud-Nederlandse Landmeters, 14e tot 18e eeuw." door ing. P.S. Teeling Jongsma, Tj. 1982 6 200
Boekbespreking "Biografie van dr. Lammert Buning (1914-1979)" door prof. dr. H.J. Prakke in het Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden. - 1982 6 200
Boekbespreking "Van Bentheimse plaatsnamen afgeleide familienamen in Noord- en Oostnederland." Artikel in het tijdschrift Naamkunde. - 1982 6 200
De familie Theissens, een schippersgeslacht uit Gasselter- nijveen I  Brouwer, A. 1981 1 2
Herinneringen van een schoolmeester (slot) Zondag, F.A. 1981 1 11
Tammingh te Zuidlaren II Schrage, E.G. 1981 1 13
Bakkers te Norg Pelinck, E. 1981 1 19
Stoet en andere broodnamen Groenhuis, G. 1981 1 25
Dingen van toen (5) Smit, R. 1981 1 25
De lottingsprotocollen van de Etstoel Franck-Kuyten, J.J. 1981 1 27
Tewerkstelling vanuit de gemeente Emmen in Duitsland 1935-1940 Lenstra, R. 1981 1 28
Boekbespreking "Rijksarchief in Drenthe. Inventaris van de archieven van Het Huis te Echten en de Algemene Compagnie van 5000 morgen te Hoogeveen (1275) 1316-1952)" door Mr. P. Brood Groenhuis, G. 1981 1 30
Kerkelijk Drenthe in de zeventiende eeuw Groenhuis, G. 1981 2 33
De Lebstaak te Peest Pelinck, E. 1981 2 41
Tegenwerk II Heringa, dr. J. 1981 2 45
Hoe de familie Van Zanden zich in Drenthe vestigde Jonker, B. 1981 2 47
Ds Wilhelmus Hemsingh, zijn afkomst en nazaten Schrage, E.G. 1981 2 56
Nieuwe kaart van Drenthe"uit 1769 - 1981 2 63
Hoe de familie Van Zanden zich in Drenthe vestigde II Jonker, B. 1981 3 47
De Afscheiding van 1834 in enkele Drentse families Frieling, D. 1981 3 65
Ds Wilhelmus Hemsingh, zijn afkomst en nazaten II Schrage, E.G. 1981 3 74
De Michigan-Trek uit Drenthe Veer, J. ter en Nieuwegiessen, J. van de 1981 3 81
Dingen van toen (6) - 1981 3 91
De Hoogeveense vaart Poortman, J. 1981 3 93
Nog eenmaal de Drentse landmetersketting Brood, mr. P. 1981 3 95
Boekbespreking "1913-1980 Aardappelmeelfabriek Oranje" door P.M. Knollema Schelt, L.H. van 1981 3 97
Boekbespreking "Fragmenten uit de geschiedenis van Zweeloo" door L.H. van Schelt Schelt, L.H. van  1981 3 97
Boekbespreking "Hoe oud zijn de Drentse dorpen", artikel in het tijdschrift Westerheem jaargang 29, 1980.  Schelt, L.H. van 1981 3 98
Boekbespreking "Oud Meppel", tijdschrift van de stichting Oud Meppel Schelt, L.H. van 1981 3 98
Boekbespreking "Vledder in de tweede wereldoorlog" door L. Lambregts Schelt, L.H. van 1981 3 98
Boekbespreking "Schoonebeek, de eeuwen door." door H.D. Minderhoud Schelt, L.H. van 1981 3 -
Ontstaan en ontwikkeling van de marke Ruinen c.a. Maassen, H.A.J. 1981 4 101
De Hoogeveense vaart - repliek Coert, G.A. 1981 4 105
Zandverstuivingen in Drenthe Pelinck, E. 1981 4 108
Hooi voor de keuter Heringa, dr. J. 1981 4 113
Boekbespreking "De bloeitijd en het verval van de Ommelander adel 1600-1800."door H. Feenstra Groenhuis, G. 1981 4 115
Boekbespreking "Grondschatting, omslagen en haardstedengeld. Een handleiding voor het gebruik van de archivalia." door Mr. P. Brood Groenhuis, G. 1981 4 115
Boekbespreking "Inventaris van het archief van de Oranjebond van Orde 1893-1923, en van het archief gevormd door de Nederlandsche Heidemaatschappij als administrateur van de Oranjebond van Orde 1918-1923."door J. Eefting Groenhuis, G. 1981 4 115
Boekbespreking "Langs oude Drentse boerderijen." door Jan Jans. Bewerkt door Everhard Jans, aangevuld met een beschouwing over Drentse boerderijvormen door L. de Jong. Groenhuis, G. 1981 4 116
Het kroost van Ludolphus Mensingh, de laatste pastoor van Zweeloo Schelt, L.H. van  1981 4 117
Hoe zit dat met de Aukema's in Roden? Deodatus, J.A. 1981 4 125
Boekenbezit te Anloo en Zuidlaren in de 18e eeuw Schrage, E.G. 1981 5 133
Het kroost van Ludolphus Mensingh, de laatste pastoor van Zweeloo II Schelt, L. H. 1981 5 138
Beroepen in Meppel in de tweede helft van de achttiende eeuw Jonker, B. 1981 5 149
Herbertus Brachtesende, servus Christi in Emmen (1616-1657) Groenhuis, G. 1981 5 151
Dingen van toen - 1981 5 155
De heer van Ruinen en zijn ambtenaren Maassen, drs. H.A.J. 1981 5 157
De Wilbrodije - een raadsel Heringa, J. 1981 5 159
Landbouw, bevolking en aardappelen Bieleman, J. 1981 5 160
Boekbespreking "Beklemrecht en landbouw. Een agronomisch-historische studie over het beklemrecht in Groningen, in vergelijking met ontwikkelingen elders." door Dr. W.J. Formsma - 1981 5 161
Boekbespreking "Brinkenboek, een verkenning van de brinken in Drenthe." door de Werkgroep Brinken - 1981 5 161
Boekbespreking "Vier Zuidwest-Drentse familiearchieven" door het Rijksarchief in Drenthe. De inventarissen van de nagelaten papieren van de families Brouwer te Ruinerwold, Ten Heuvel te Zuidwolde, Van Nuil te Ruinen en Smid te Ruinen. Ter inzage op de studiezalen. - 1981 5 161
De man die in Rolde zijn bier liet staan Groenhuis, G. 1981 6 165
Een schandaal uit 1797 Burghardt, F.R.C. 1981 6 170
Eigen "landrechten en resolutien" voor de dingspillen? Keverling Buisman, F. 1981 6 173
Boekbespreking "Brinkenboek, een verkenning van de brinken in Drenthe." door de Werkgroep Brinken. Reacties van een geograaf en een historicus - 1981 6 176
Genealogie Tabing Homan, Ch. 1981 6 181
Het geslacht van Dwingelo Smit, R. 1981 6 187