Contributie

De contributie voor 2023 bedraagt € 30,00 per lid. De vereniging heeft graag dat leden een machtiging voor automatische incasso afgeven, zodat de contributie zonder onnodige kosten kan worden afgeschreven. Leden die een machtiging voor een automatische incasso hebben afgeven hoeven verder niets te doen. Het bedrag van € 30 wordt begin januari door de penningmeester geïnd en van de opgegeven bankrekening afgeschreven.

Mocht u daar bezwaar tegen hebben verzoeken we de jaarlijkse contributie van 30 euro tijdig (voor 1 januari voor het nieuwe jaar) zelf over te maken op bankrekening NL09 RABO 0152 6791 54.