Contributie

De contributie voor 2022 bedraagt € 30,00 per lid.
Leden die een machtiging voor een automatische incasso van de jaarlijkse contributie hebben afgegeven of dat nog willen doen, betalen € 27,50.

Leden die geen machtiging hebben afgegeven en zelf vóór 1 januari de contributie overmaken op bankrekening NL09 RABO 0152 6791 54 krijgen een korting van € 2,50 en betalen daarom ook € 27,50.

Wijze van betaling:
a. Leden die een machtiging voor een automatische incasso hebben afgeven hoeven niets te doen. Het bedrag van € 27,50 wordt begin januari door de penningmeester geïnd en van de opgegeven bankrekening afgeschreven.

b. Leden die zelf de contributie op bankrekeningnummer NL09 RABO 0152 6791 54 van de penningmeester over maken, betalen:
      *  vóór 1 januari, € 27,50;
      *  ná 1 januari, € 30,00.