Organisatie

Bestuur
Sophie Timmer  voorzitter
Fred Sieders  voorzitter
Kitty Janssen  secretaris
Folkert van der Meer  penningmeester
Bernd Otter   
Jan van Zijverden   
Joke Wolff