De DHV heeft het Manifest van Netwerk Digitaal Erfgoed ondertekend. Daarmee geven we aan dat we onze digitale erfgoedinformatie beter zichtbaar, bruikbaar en houdbaar willen maken. De tekst van het manifest leest u hieronder.

Manifest getekendDe contributie voor 2023 bedraagt € 30,00 per lid. De vereniging heeft graag dat leden een machtiging voor automatische incasso afgeven, zodat de contributie zonder onnodige kosten kan worden afgeschreven. Leden die een machtiging voor een automatische incasso hebben afgeven hoeven verder niets te doen. Het bedrag van € 30 wordt begin januari door de penningmeester geïnd en van de opgegeven bankrekening afgeschreven.

Mocht u daar bezwaar tegen hebben verzoeken we de jaarlijkse contributie van 30 euro tijdig (voor 1 januari voor het nieuwe jaar) zelf over te maken op bankrekening NL09 RABO 0152 6791 54. 

Aanvulling 2014 - Voorzover mogelijk werden de boeken, die wij ontvingen in het kader van de DHV-prijs teruggestuurd. De overigen in bijgaand overzicht zijn nog beschikbaar voor geïnteresseerden.

2013 - In februari en maart 2013 zijn er boeken en tijdschriften uit de opgeheven bibliotheek van onze vereniging verkocht. Het resultaat was goed, maar niet alle uitgaven zijn verkocht. In de hierna vermelde lijst zijn de boeken en tijdschriften vermeld die nog te koop zijn.
De boeken en tijdschriften bevinden zich in het algemeen in goede tot redelijke staat. Wel zijn de uitgaven voorzien van één of meer stempelafdrukken met de tekst “Eigendom van de Drentse Historische Vereniging” of een soortgelijke tekst.

Verkoopvoorwaarden
Per boek en bij tijdschriften per jaargang kan tot 1 oktober 2013 een bod worden gedaan.
Als er meer gegadigden zijn dan wordt de uitgave aan degene die het hoogste bod heeft gedaan verkocht. Het bestuur behoudt zich echter het recht voor om, indien een bod niet in een redelijke verhouding tot de waarde van de uitgave staat, niet tot verkoop over te gaan.

Verpakkings- en verzendkosten komen voor rekening van de koper.

Het bod dient onder vermelding van de volledige gegevens, zoals deze op de lijst staan, per email te worden gezonden naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of per post naar de heer C. van Ginkel, Zuiderdiep 190, 9571 BK 2e Exloërmond.

Na opgave van de totale kosten dient het bedrag hiervan te worden overgemaakt naar bankrekeningnummer 15.26.79.154 ten name van DHV.

Mocht u nadere inlichtingen over een bepaalde uitgave wensen dan kunt u per email contact met de heer Van Ginkel opnemen.

De opbrengst van de verkoop zal ten goede van uw vereniging komen. Het bestuur gaat er vanuit dat u hiermede bij het bieden rekening zult houden.

Het bestuur

In het DHV-Bulletin Nr 4-2012 werd aangekondigd, dat in verband met het afwikkelen van onze bibliotheek op 15 januari een overzicht van de te koop zijnde boeken zou komen te staan. Het inventariseren bleek Cor van Ginkel echter veel meer tijd te kosten. Maar nu is die lijst van te verkopen boeken en tijdschriften dan ook beschikbaar en publiceren wij de "spelregels" bij deze verkoop.

In 2011 is besloten de DHV bibliotheek op te heffen, omdat:
a. het Drents Archief geen ruimte meer had voor  de DHV-bibliotheek;
b. er na 2003 geen boeken meer zijn aangeschaft;
c. de DHV zelf niet over een ruimte beschikt voor inzien van die publicaties;
d. de DHV geen bibliothecaris heeft;
e. de bibliotheek van het DA alle boeken en tijdschriften ook bezit, te raadplegen in de studiezaal;
f. de tijdschriften van de lokale historische verenigingen ook bij de betreffende vereniging zijn in te zien.

Aansluitend is besloten om de boeken die betrekking hebben op een dorp of stad in de provincie Drenthe aan de betreffende lokale historische vereniging te schenken en de overige uitgaven te verkopen.

De boeken en tijdschriften bevinden zich in het algemeen in goede tot redelijke staat. Wel zijn de uitgaven voorzien van één of meer stempels met de tekst: “Eigendom van de Drentse Historische Vereniging” of een soortgelijke tekst.

De verkoop vindt plaats onder de volgende voorwaarden:

  1. Per boek - bij tijdschriften per jaargang - kan in de periode van 1 februari tot 15 februari 2013 een bod worden gedaan.
  2. Als er meer gegadigden zijn dan wordt de uitgave aan degene die het hoogste bod heeft gedaan verkocht; het bestuur behoudt zich echter het recht voor om, indien een bod niet in een redelijke verhouding tot de waarde van de uitgave staat, niet tot verkoop over te gaan.
  3. Verpakkings- en verzendkosten zullen in rekening worden gebracht.
  4. Het bod dient onder vermelding van de volledige gegevens, zoals deze op de lijst staan, per e-mail  te worden gezonden naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of  per post naar de heer C. van Ginkel, Zuiderdiep 190, 9571 BK 2e Exloërmond.
  5. Na opgave van de totale kosten dient het bedrag hiervan te worden overgemaakt naar  bankrekeningnummer 15.26.79.154 ten name van DHV te Assen.

Mocht u nadere informatie over een bepaalde uitgave wensen dan kunt u per e-mail contact opnemen met de heer Van Ginkel.

De opbrengst van de uitgaven zal – zoals vanzelf spreekt – ten goede van uw vereniging komen.
Het bestuur gaat er dan ook vanuit dat hiermede bij het bieden rekening zal worden gehouden.

Het bestuur