De DHV heeft een paar jaar geleden het initiatief genomen om een ‘Drentse Delpher’ op te zetten, een project dat moet leiden tot een online bibliotheek van de Drentse historische tijdschriften. Het lijkt erop dat het project binnenkort van start kan gaan. Het Drents Archief heeft namelijk besloten te investeren in vernieuwing van de website Geheugen van Drenthe en is bereid het initiatief van de DHV daarin mee te nemen. De voortgang van het project werd flink vertraagd door de onzekerheid van de financiering. De wisseling van Gedeputeerde Staten hielp niet mee om daaraan snel een einde te maken. De financiering is nog niet in kannen en kruiken, maar het project is wel een flinke stap verder.


De contributie voor 2023 bedraagt € 30,00 per lid. De vereniging heeft graag dat leden een machtiging voor automatische incasso afgeven, zodat de contributie zonder onnodige kosten kan worden afgeschreven. Leden die een machtiging voor een automatische incasso hebben afgeven hoeven verder niets te doen. Het bedrag van € 30 wordt begin januari door de penningmeester geïnd en van de opgegeven bankrekening afgeschreven.

Mocht u daar bezwaar tegen hebben verzoeken we de jaarlijkse contributie van 30 euro tijdig (voor 1 januari voor het nieuwe jaar) zelf over te maken op bankrekening NL09 RABO 0152 6791 54.