Algemeen

De Drentse Historische Vereniging (DHV) is voor iedereen die zich betrokken voelt bij de Drentse geschiedenis en genealogie.

We geven het Drents Historisch Tijdschrift Waardeel uit, een eigentijds en toegankelijk blad over de Drentse geschiedenis met een link naar de actualiteit. Als lid ontvang je verder het Drents Genealogisch Jaarboek en de Nieuwe Drentse Volksalmanak.
Je kunt meedoen aan lezingen op locatie, symposia en andere activiteiten.
Jaarlijks reiken we de DHV-prijs uit voor het beste initiatief om de Drentse geschiedenis toegankelijk te maken voor een breed publiek.

De DHV is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
De statuten van de DHV werden in 1980 opgesteld en zijn voor het laatst in 2011 gewijzigd. 
Dankzij de contributie van de leden en subsidie van Provincie Drenthe kunnen we aan onze doelstellingen voldoen.