Algemeen

De Drentse Historische Vereniging (DHV) is bedoeld voor mensen die zich betrokken voelen bij de Drentse geschiedenis en genealogie. De DHV wil de kennis daarover verspreiden en ook de bestudering ervan bevorderen.

Om deze doelstellingen te bereiken

  • organiseert de DHV Lezingen op Locatie (LOL) en andere activiteiten. 
  • organiseert de DHV symposia over actuele thema', zo mogelijk in samenwerking met andere partijen. 
  • geeft de DHV vier keer per jaar Waardeel. Drents Historisch Tijdschrift uit, bedoeld voor artikelen over geschiedenis. Ook verschijnt jaarlijks het Drents Genealogisch Jaarboek(DGJ), speciaal voor genealogische artikelen. Zowel Waardeel als het DGJ worden gemaakt door een onafhankelijke redactie. Leden en niet-leden, professionals en amateurs kunnen een bijdrage insturen naar Waardeel of het DGJ.
  • vormt de DHV samen met de Drents Prehistorische Vereniging, de Stichting Vrienden van het Drents Museum, het Drents Archief en uitgeverij Koninklijke Van Gorcum een stichting die jaarlijks de Nieuwe Drentse Volksalmanak uitbrengt en bezorgt bij haar leden.
  • werkt de DHV bij het organiseren van activiteiten zo vaak mogelijk samen met andere partijen zoals het Drents Archief en plaatselijke historische verenigingen .
  • reikt de DHV jaarlijks de DHV-prijs uit aan een persoon, groep of instelling die zich op een bijzondere manier heeft ingespannen de Drentse geschiedenis toegankelijk te maken voor een breed publiek. De jury maakt elk jaar in maart de winnaar bekend.

De DHV ontstond in 1980 uit een fusie van de Historische Vereniging Drenthe (uitgever van de Baander) en de Drentse Genealogische Vereniging (uitgever van Spint’arwten). De geledingen historie en genealogie kregen een ieder eigen afdeling met een eigen bestuur. In 2010 werden de afdelingen omgezet in werkgroepen. In het bestuur van de DHV is, naast voorzitter, secretaris en penningmeester, plaats voor leden uit deze werkgroepen. De DHV telt zo'n 750 leden.

De DHV is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat we als vereniging geen erf- of schenkbelasting hoeven te betalen over ontvangen erfenissen en schenkingen. De schenker kan zijn/haar gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (binnen de daarvoor geldende regels).

De statuten van de DHV werden in 1980 opgesteld en in voor het laatst in 2011 gewijzigd. 

Dankzij de contributie van de leden van de DHV en subsidie van Provincie Drenthe kan de DHV aan haar doelstellingen voldoen.