Algemene Ledenvergadering 2021: wisseling van voorzitter

Door de coronamaatregelen had de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de DHV een bijzonder karakter. De vergadering gebeurde 20 mei 2021 via internet, waarbij de leden vooraf zijn uitgenodigd zich in te schrijven voor het ‘bijwonen’ van de online-vergadering en/of vragen te stellen over de jaarstukken. Kennelijk hebben de leden het volste vertrouwen dat het bestuur het ook wel zonder kritische vragen of opmerkingen van leden af kunnen, want er heeft zich welgeteld een lid gemeld om mee te vergaderen. Dat wil zeggen buiten de twee leden, die waren genomineerd om het bestuur te versterken. Dat waren Jan van Zijverden en Roelof Hoving, van wie de laatste was gevraagd de voorzitter van de afgelopen twaalf jaar Anja Schuring te willen vervangen. Hoving loopt al een tijdje mee in de Drentse historie en dan vooral in zijn eigen woonplaats. Roelof is sinds de oprichting voorzitter van de historische vereniging Carspel Oderen en tevens redacteur van het kwartaalblad van die vereniging Spitwaark. Hij was tot voor kort voorlichter bij het waterschap Drents Overijsselse Delta. Jan van Zijverden heeft als conservator geschiedenis van het Drents Museum eveneens van alles met regionale geschiedenis.

Anja Schuring kreeg ondanks de online-sessie bloemen, een boekenbon en applaus voor haar bemoeienissen om de vereniging verder tot bloei te brengen. Ze blijft zich als vrijwilliger wel inzetten van de DHV, maar zei alle vertrouwen te hebben in het nu versterkte bestuur dat naar haar idee wel zo’n beetje de helft van alle Drenten kent. De verplichte vaststelling van alle jaarstukken en de begroting gebeurde met algemene instemming en zonder wijziging.

.Roelof Hoving