Brink 4 - Assen
Volg ons

Waardeel vanaf 1994

Deze pagina bevat de inhoudsopgaven van Waardeel van 1994 tot heden. Het overzicht is gesorteerd op jaar.

Artikel Auteur Jaar Nr Pagina
         
         
Wiskunstenaar in Veenhuizen: DerkJan Kemperman Wim en Ida Kemperman-Wilke 2023 3 4
Veenlandschappen en harde werkers Annemiek Rens 2023 3 10
Lezen   2023 3 14
Doordenken Jos Arends 2023 3 15
Drentse held valt van zijn voetstuk  Jan van Zijverden 2023 3 16
Over wanbedrijven en boetstraffen Fred Sieders 2023 3 18
 Door het oog van de naald - Aby de Lange Jan Willem van de Kolk  2023 22 
Fraaie carriere voor los hoes: Bruntingerhof Kitty Janssen 2023 3 27
Doen   2023 3 31
Harm Smeenge Een Drentse onderwijspionier Kees Bosma 2023 2 3
Een vermoeden van eigendom? Arie de Muij 2023 2 13
In het spoor van Jan Bieleman (1949-2021) Vincent Tassenaar en Richard Papig 2023 2 20
Sterke Vissersverhalen De reusachtige steur in het Peizerdiep Harry Gras 2023 2 28
Naar de film in Rolde Henk Luning 2023   1
Monumentale Drentse landschappen Bernhard Hanskamp 2023 1 12
Van wie WAREN de Drentse kerkgebouwen? Arnold den Teuling 2023 1 24
De gaten van Odoorn, Een geheime herinnering aan de bevrijding Harry Gras 2023 1 27
         
Van wie zijn de Drentse kerktorens? Paul Brood 2022 4 1
Petrus Hofstede Crull, Een Drent die gouverneur van Suriname werd Kees Bosma 2022 4 10
Een traditie blijft in ere. Heruitgave van een gedenkpenning uit 1672 Alexander Moes 2022 4 17
Drentse Cultuurnota uit 1944 Bernhard Hanskamp 2022 4 23
Markesteen teruggeplaatst tussen Gees en Zwinderen redactie 2022 4 30
De krijger en de koningin Enkele 19de-eeuwse vondstmeldingen nader beschouwd

Wijnand van der Sanden en Onno
Florisson
2022   3
Prehistorie is van de archeologen Wetenschappelijke kritiek volgens Wijnand van der Sanden Hein Klompmaker  2022  12
 Zuidoost-Drenthe in staat van beleg (1914-1920) Albert Eggens 2022   3  21
Het verborgen leed van verzetsvrouw Hannechien Post-Salomons Jan-Willem van der Kolk 2022 1/2 7
Gelapt en geofferd (een anti-Spaansche pot bij de Valtherschans) Vincent van Vilsteren 2022 1/2 7
Op zoek naar antiquiteiten (Johan Picardts boek Wijnand van der Sanden 2022 1/2 5
Drenthe tijdens de Eerste Wereldoorlog Albert Eggens 2022 1/2 10
Waren de Drenten grote lezers? Jan Willem Okken 2021 4 11
Empathische archeologie (een nieuwe kijk op de Trechterbekercultuur?) Wijnand van der Sanden 2021 4 7
De kaart van het huis Vredeveld Mieke Kraijer 2021 4 11
Drenten uit den vreemde: Carolina Verhoeven Anja Schuring 2021 3 7
Van Pesse weten we nu alles Paul Brood 2021 3 4
Premies voor Drentse leerlingen (een Franse kostschool in Groningen) Willem. G. Doornbos 2021 3 7
Van Giffen en zijn motoren en auto's Leo Verhart 2021 3 11
Kamp Westerbork (archeologisch onderzoek) Ivar Schutte 2021 2 7
Drenten uit den Vreemde: Ferry Sieders Anja Schuring 2021 2 7
Kuyperkaarten van Drenthe Kees Floor 2021 2 4
Valken op Mensinge Redmer Alma 2021 2 11
Harm Tjhalling Waterbolk (1924-2020) Reinder Reinders 2021 1 3
Baken in de storm (Thie Brouwer, boer uit Gasselternijveenschemond) Jan-Willem van der Kolk 2021 1 6
Twee barse leeuwen in Darp Wijnand van der Sanden 2021 1 9
Drenten uit den vreemde: Mietji Hully  Anja Schuring 2021 1 10
         
         
Het bezoek van Lodewijk Napoleon aan Drenthe Siem van Eeten 2020 2 5
Toch nog een paar Drentse studiebollen Paul Brood 2020 2 6
Zegels uit een beerput in Coevorden Redmer Alma 2020 2 5
Recensie Neanderthalers Janneke Hielkema 2020 2 2
Zuid Molukse veranderingen Vera Boonman 2020 2 11
De tiende garve (van de Zweelse kerk en diens bezittingen) Ton van den Oever 2020 1 8
Recensie Spitten voor de vijand Harry Gras 2020 1 3
Drenthe op eigen wijze (Ruimtelijke ontwikkeling na 1970) Bernhard Hanskamp 2020 1 12
Het Van Goghhuis Ronald Wilfred Jansen 2020 1 6
Spraakmakende vrouwen Marjanne Teunissen 2019 4 8
Het Corpus Roemeling Redmer Alma 2019 4 3
De Drentse student Paul Brood 2019 4 9
Recensie: Drenthe 40-45 Michiel A.W. Gerding Jelle Hagen 2019 4 1
Een tortelduif in de kamer Henk Luning 2019 4 8
Dirk Monsma - Architect en stedenbouwkundige in Meppel Garry Wiersema 2019 3 8
Recensie: Assen gephotographeerd Anja Schuring 2019 3 2
De 'markte' van Midlaren Jan Kraak 2019 3 6
Discussie in de restauratiepraktijk - reconstructie behangsel Oldengaerde Frank van der Velden  2019 3 2
Middeleeuwse huisplaatsen in de Onlanden - de dynamiek van een veenweidegebied Johan Nicolay, Mans Schepers en Jeroen Zomer 2019 3 11
Archeologische vondsten van De Heemsteden Karel Essink 2019 2 6
Recensie: De zaak Vermaning. Over een markant amateurarcheoloog in Drenthe Nico Arts 2019 2 2
Cornelis Pijnacker - De Drentse jaren (1629-1636) Paul Brood 2019 2 10
Bommelstein gerestaureerd - De restauraties van Kasteel Coevorden 1968-1972 en 2008-2010 Erik Mijnheer 2019 2 11
Themanummer 80 jaar Drentse ruilverkavelingen in woord en beeld Bernhard Hanskamp en Fré Strating 2019  56 
Het opvallendste uit 25 jaar Waardeel Harry Gras, Anja Schuring, Erwin Karel en Wim Ensing 2018 4 3
"Hoort, zegt het voort!" De stadomroepers van Assen Henk Luning 2018 4 16
Recensie: Het geheime dagboek van Arnold Douwes, Jodenredder Bert Jan Hartman 2018 4 26
Recensie: Het werd stil op de es. Zuidlaren, een moderne dorpsgeschiedenis Hans Fidder 2018 4 28
De wederopbouw van Darp Marion van Rijn, Joy van der Beek en Wim van der Wijk 2018 4 30
Pothoff, schoolopziener in Drenthe: een pionier in het Drentse onderwijs Kees Bosma 2018 4 51
Vragen rond een veenglas Fred Ootjers 2018 4 62
Het oude Darp Marion van Rijn 2018 3 3
Het ene hunebed is het andere niet. Een tocht van 20.000 km lamgs Europese hunebedden die begon in Drenthe Hendrik Gommer 2018 3 12
Oproep: lezers over honderd maal Waardeel Redactie van Waardeel 2018 3 22
Overzicht Drentse orgengeschiedenis Geert Jan Pottjewijd 2018 3 24
Turfbulten en hooibulten? Aanvulling en correcties van het artikel 'de laatste bewoner van de laatste plaggenhut' Harry Gras 2018 3 39
De laatste bewoner van de laatste plaggenhut. Verwarring op het internet Harry Gras 2018 2 3
Veenhuizen op stoom Joost Kuiper 2018 2 17
Oproep: lezers over honderdmaal Waardeel  Redactie  2018 2 24
Voordracht bij "Geschiedenis van Drenthe" Maarten Duijvendak 2018 2 26
Gejaagd door de wind. Zandverstuivingen in de vroegere gemeente Rolde Henk Luning 2018 2 31
Wederopbouw en de Provinciale Streekplan Dienst. Een nieuw gezicht in drie Drentse dorpen Bernhard Hanskamp 2018 1 3
Recensie: De bij hoort erbij: bijenhouderij in Drenthe Roel Broekman 2018 1 14
In de huid van Frits de Zwerver. Drentse journalist Jasn Hof beschreef het oorlogsverleden van dominee Slomp Bert Jan Hartman 2018 1 16
New Kid on the Block: het CLaas Van Gorcum Fonds Kor IJszenga 2018 1 20
Een Drentse Autoracebaan die er nooit kwam Henk Luning 2018 1 22
De stervende leeuw. Koning Lodewijk XVI in Drenthe en Groningen; een speurtocht Harry Gras 2017 4 3
Recensie: De Voorzienigheid regeert! Louis van Heiden. Admiraal in Russische dienst Jan K.H. van der Meer 2017 4 18
De bewakers van kamp Westerbork. Van vluchtelingenkamp naar geoliede deportatiemachine Frank van Riet 2017 4 20
Nieuwediep in beeld Fred Ootjers 2017 4 34
Mededelingen vanuit het DHV-bestuur Bestuur 2017 4 35
Van oorlogsheld tot koloniale agressor. Het borstbeeld van Van Heutsz in Coevorden Erik Mijnheer 2017 3 3
Hoe komt de boerderijk 'De Dollard' in Ansen aan haar naam?  Karel Essink 2017 3 10
Drentse soldaten in het Duitse krijgsgevangenkamp 'Startgard' De gevolge van vijf dagen oorlog  Klaas Timmer 2017 3 17
Kraanvogels. Terug van weggeweest Henk Luning 2017 3 29
Mededelingen vanuit het DHV-bestuur Bestuur 2017 3 35
Eem negentiende-eeuwse wandelvierdaagse door oostelijk Drenthe Pim Mensingh 2017 2 3
Wat doe je met de tweets an de wethouder? Een interview met voormalig Drents Archief directeur Douwe Huizing Eric LeGras 2017 2 18
Nieuw leven voor de grondwet van Drenthe Redmer Alma 2017 2 20
Klaas Troost: een vergeten Drentse vliegenier Jan Nefkens 2017 2 26
Mededelingen vanuit het DHV-bestuur Bestuur  2017 31 
De eerste landbouwschool van Drenthe Paul Gols 2017 1 3
Over een etstok Aafke Huizing 2017 1 10
De marke Schoonebeek Bert J. Finke 2017 1 12
Recensie: De Kinderkolonie. 'Tot een werkzaam leven opgeleid': De wezen van Veenhuizen (1924-1859). Wim Ensing 2017 1 20
Schietbanen en schietvereniging Veenhuizen (1887-1908) Michiel van Wersch 2017 1 22
Een bijzonder kampement aan de noordelijke rand van de Neanderthaler-wereld Marcel J.L.Th. Niekus 2017 1 28
DHV-Bulletin Bestuur 2017 1 35
De Drentse marke Michiel Gerding 2016 4 3
In gemeene marcken volgen de minste den meesten Fred Sieders 2016 4 10
Markeverdelingen Michiel Gerding 2016 4 16
Markengrenzen en hun sporen Ellen de Vries-Heijboer 2016 4 22
Volmachten vol verhalen Jan van der Struik 2016 4 28
Van de redactie: waardeel als platform Wim Ensing 2016 4 39
DHV-Bulletin Bestuur 2014 4 41
Kapitalisten in het veen Marius Dussel 2016 3 3
Recensie: Een eik van geween. De Joodse begraafplaatsen in de provincie Drenthe Anja Schuring 2016 3 14
Vondsten op de es. Prehistorie Noordbarger es te Emmen in vogelvlucht Miranda de Wit 2016 3 16
Recensie: Tussenstaion Meppel: Fritz Blasbalg op de vlucht voor Hitler Jan Ridderbos 2016 3 28
Sjoa Drenthe. Project over (Drents) historisch besef, de holocaust en onze identiteit Winnie van Hasselt & Henk van den Beukel 2016 3 30
DHV-bulletin  Bestuur 2016  3   39 
Symposium 'De Poorte van Drenthe' een succes Wim Ensing 2016 2 3
Vestingen, schansen en redoutes. De verdediging van Drenthe in de vroegmoderne tijd Hans van Westing 2016 2 5
Kasteel Coevorden in de Volle en Late Middeleeuwen Diana Spiekhout 2016 2 12
Foreestrecht in Drenthe Bart Wever 2016 2 19
Middeleeuwese boerderijen en ontginingen in Drenthe en Salland: combinatie van een interdisciplinaire en retrospectieve aanpak Verslag Marry van Klinken over lezing Theo Spek 2016 2 28
Kenniscentrum Landschap: op het snijvlak van wetenschap en praktijk Interview met Theo Spek 2016 2 30
Stemmen uit het verleden Inneke den Hollander 2016 2 32
DHV-Bulletin Bestuur 2016   2  39
Drenthe en de annexatie van delen van Duitsland Hans van Dam en Bernhard Hanskamp 2016 1 1
Zoektocht naar de schilderijen en archeologische vondsten van Geert Kuiper 1840-1927 Recensie door Roely Klok en Rein Swarts 2016 1 14
Dollardslib voor Drenthe Karel Essink 2016 1 16
Film 'Drentse Boermarken... uniek in Europa' Jan van der Struik 2016 1 21
Vernieuwde Digitale Drentse Encyclopaedie Ferry Sieders 2016 1 24
De Poorte van Drenth   2016 1 27
Drenthe in druk & digitaal - 2   2016 1 28
Binnenzijde omslag: DHV-Bulletin Bestuur 2016 1 29
Historische dameskleding uit Drenthe 1765-1915 Aafke A. Huizing 2015 4 1
Interieuronderzoek en de bouwgeschiedenis van Oldengaerde Eva Osinga-Dubbelboer 2015 4 9
De arme dood. Begraafplaats Veenhuizen - een rondleiding Recensie door Bertus Boivin 2015 4 16
Een tweede schilderij van de kinderen 'De Coninck' opgedoken Wim Ensing 2015 4 18
Asser oorlogsmonumenten. Herinneren en herdenken 1940-1945 Recensie door David Barnouw 2015 4 24
Drenthe Belicht - 40: Het Drachtster trammetje Wim Ensing 2015 4 26
Index 2014 Aike van der Ploeg 2015 4 28
Drenthe in druk en digitaal - 1   2015 4 32
DHV Bulletin Bestuur 2015 4 33
In een krans van keistenen, een bijzondere archeologische observatie van schoolmeester Freerk de Muinck in 1906 bij Veenhuizen Vincent van Vilsteren 2015 3 1
Een plaquette op het eerste huis van Hoogeveen Albert Metselaar 2015 3 11
Lukis en Dryden: een Engelse expeditie naar Drenthe in 1878 Interview met Wijnand van der Sanden 2015 3 17
Een journalistieke biografie over Relus ter Beek Recensie door Hein Klompmaker 2015 3 22
Van Ruinen naar Wommels? Ernst Taayke 2015 3 24
DHV Bulletin + Rectificatie Bestuur 2015 3 29
Drentse Rijwielvierdaagse: de 50ste Anja Schuring 2015 2 1
Een historische moord in Roderwolde - Het drama van Justina Abelina recensie door Paul Brood 2015 2 10
In volgorde van verdwijning. Middeleeuwse muur-en gewelfschilderingen in Drentse kerken Justin E.A. Kroesen 2015 2 12
Drenthe belicht - 39: Bruilofs stoet voortgetrokken door 2 paarden Wim Ensing 2015 2 22
Johan van Ewsum op Mensinge Vincent Jonkheid 2015 2 14
Binnenzijde omslag: DHV-Bulletin Bestuur 2015 2 29
Ruilverkavelingen op de Drentse essen Berhard Hanskamp 2015 1 1
Recensie: Flint. Zwerver uit de oertijd Anja Schuring 2015 1 12
Heyboer en Drenthe Harm R. Moek 2015 1 14
Drenthe belicht - 38: Het Familiehotel in Paterswolde Bas Prins 2015 1 25
Historisch Nieuws: Inspiratielijst Drentse geschiedenis Mark Goslinga 2015 1 16
Het verleden uit de pen (56) Redactie Waardeel 2015 1 32
DHV-Bulletin Bestuur 2015 1 33
Uit het zicht verloren? De oude katholieke begraafplaats in Assen Henk M. Luning 2014 4 1
Archeologische rijkdom - Sake W. Jager recensie door Hein Klompmaker 2014 4 11
Jan Bulthuis, lid van de knokploeg  Noord-Drenthe en betrokken bij de overval op het Huis van Bewaring in Assen in 1944 Jan Askes 2014 4 12
Drenthe belicht - 37: een oud dweilorkest Wim Ensing 2014 4 21
Het raadsel van het oorlogsmonument aan het Stadsbroek te Assen dr. Jan Ridderbos 2014 4 23
Het verleden uit de pen (55) Redactie Waardeel 2014 4 32
DHV-bulletin Bestuur 2014 4 33
Bericht voor de koning. S.J. van Heiden aan Lodewijk Napoleon over Drenthe anno 1806 Jan K.H. van der Meer 2014 3 1
Historisch Nieuws: 'Hier kom ik weg'. Daniël Lohues' persoonlijke geschiedenis van (Zuid-Oost) Drenthe Floor Huisman 2014 3 11
Drenthe belicht - 36: Zuster Engel Wim Ensing 2014 3 13
Smeltwaterheuvels tussen Ruinen en Pesse. Bijzondere ondergrond en rijk cultureel erfgoed Reinder Reinders en Stijn Arnoldussen 2014 3 15
De tegel Jan Jaap Hei 2014 3 20
Mr. Sibrand Gratama en de bibliotheek van het Hof van Drenthe Paul Brood 2014 3 22
Het verleden uit de pen (54) Redactie Waardeel 2014 3 28
DHV-Bulletin Bestuur 2014 3 29
Nieuwe functie in een oud cultuurlandschap. Naoorlogse landschapsontwikkeling in het dorpsgebied van Grolloo Rieja Raven 2014 2 1
Historisch Nieuws: DHV-prijs voor 'De Opgejaagden' Joke Wolff 2014 2 11
Van Ruiner domineeszoon tot Deense Baron. Het bewogen leven van Henrick Ruse Justin Kroesen 2014 2 13
Recensie: Vanuit de koets bekeken. Sigismund van Heiden Reinestein en zijn reisverslagen Wim Ensing 2014 2 16
Het Van Galenschansje bij Amelte, geen roemloos einde van het Poepenhemeltje Mieke Kraijer-Otjens 2014 2 18
Cochorei, een oud en veelzijdig gewas met toekomst Miek Roelfsema-Van der Wissel 2014 2 23
Drenthe belicht - 35: Upgrade in 1915 Erwin de Leeuw 2014 2 28
De transformatie van het Ontvangershuis Joost Kuiper 2014 2 29
Het verleden uit de pen (53) Redactie Waardeel 2014 2 32
DHV-Bulletin Bestuur 2014 2 33
'Brood voor keien' op de Hondsrug Bertus Liewes 2014 1 1
Historisch nieuws: Als 't moet; de Bijzondere Vrijwillige Landstorm Peter Schonewille 2014 1 8
Sectio Caesarea in Drenthe Henk M. Luning 2014 1 11
Drenthe belicht-34: EHBO-tijden veranderen Wim Ensing 2014 1 16
Ds. Rinze Douma (1910-1945) Jan Ridderbos 2014 1 17
Het verleden uit de pen (52) Redactie Waardeel 2014 1 24
DHV-Bulletin Bestuur 2014 1 25
Oude bedrijven in Drenthe. Drenthe: veel kleine bedrijven Egbert Wever 2013 4 1
Recensie: Volgens kapitein Bellen Oebele de Vries 2013 4 11
Het holt van Uffelte in de late Middeleeuwen Reinder Reinders 2013 4 13
Burgemeester J.H. Roukema van Zuidlaren tijdens de Tweede Wereldoorlog Vincent Jonkheid 2013 4 21
Het Van Galenschansje of Poepenhemeltje bij Amelte; feiten en fictie Hans van Westing 2013 4 26
Historisch Nieuws: Project Muurschilderijen in Meppel Ron Hoving 2013 4 33
Drenthe belicht - 33: De aanloop naar de 'Slag bij Hollandscheveld' Wim Ensing 2013 4 35
Het verleden uit de pen (51) Redactie Waardeel 2013 4 36
DHV-Bulletin Bestuur 2013 4 37
Het ontstaan van de Drentse Ruimtelijke Ordening tijdens de Tweede Wereldoorlog Hans van Dam en Bernhard Hanskamp 2013 3 1
Historisch nieuws: Drentse boerderijen, De eeuwenoude relatie tussen de boerderij en het Drentse landschap Sonja van der Meer 2013 3 12
De oriëntatie van hunebedden. Zon, maan of sterren? Roel Sanders 2013 3 14
Recensie: Fotografie in Meppel 1850-1910 Wicher Kerkmeijer 2013 3 17
Belevenissen van enkele Zuidlaarders in de Bataafse en Franse tijd (1795-1815) Jan Kraak 2013 3 19
Drenthe belicht - 32: De TT in Hooghalen Bas Prins 2013 3 27
Het verleden uit de pen (50) Redactie Waardeel 2013 3 28
DHV-Bulletin Bestuur 2013 3 29
De lokkende stemme der natuur. Kunstenaars langs de Hondsrug Godelieve van der Heijden 2013 2 1
Toverheksen en fata morgana's. Drenthe als reisbestemming in de negentiende eeuw Martine de Boer 2013 2 11
Recensie: Drie Drentse Schansen Reinder Reinders 2013 2 14
Een opgraving nabij hunebedden D36 en D37 R.L. Fens en S. Arnoldussen 2013 2 16
Historisch nieuws: Dorp vol verhalen Joke Wolff 2013 2 20
Tuseen behoud en ontwikkeling. De gevolgen van de opkomst van het massatoerisme in Rolde na 1945 Joost Gieling 2013 2 21
Drenthe belicht - 31: Oudste stadsgezicht van Assen Mark Goslinga 2013 2 27
Het verleden uit de pen (49) Redactie Waardeel 2013 2 28
DHV-Bulletin Bestuur 2013 2 29
De ontwikkeling van de gezondheidszorg in een Drents dorp Miek Roelfsema-van der Wissel 2013 1 1
Recensie: Het verleden verlicht Paul Brood 2013 1 12
Het christendom in Drenthe. Een klein begin in Aalden Dagmar Ewolds 2013 1 14
Historisch nieuws: De Collectie Brands anno 2013 Joachim Schreurs 2013 1 18
De tamboers van Coevorden. En het journaal van Meindert van der Thijnen Albert Metselaar 2013 1 20
Drenthe belicht - 30: Het Kruis Bas Prins 2013 1 30
'De Drentse Proeve' van Helmer Molema Henk Nijkeuter 2013 1 31
Het verleden uit de pen (48) Redactie Waardeel 2013 1 33
Hendrik Koekkoek (1912-1987). Boer, boerenvoorman en leider van de Boerenpartij Ida J. Terluin 2012 4 1
Vele 'wegen' leiden naar Rome Jacobine Melis 2012 4 8
Arnold en 'Nico'. Werkers in de illegaliteit Vincent Jonkheid 2012 4 11
Recensie: Bewogen ruimte Rieja Raven 2012 4 20
Drenthe belicht - 29: Drentse klederdracht uit de serie van Jager Mark Goslinga 2012 4 22
Historisch nieuws: Feestelijke opening Drents Archief Joke Wolff 2012 4 23
Het verleden uit de pen (47) Redactie Waardeel 2012 4 25
Drenthe, één en ondeelbaar Henk Boels 2012 3 1
Recensie: Zicht op Coevorden Mark Goslinga 2012 3 11
Bewogen ruimte. De naoorlogse ruimtelijke ontwikkeling van Drenthe Bernard Hanskamp 2012 3 13
Historisch Nieuws: De beladen grond van kamp Westerbork Guido Abuys 2012 3 22
De Middeleeuwse hoven van Zuidbarge Ton Reuvekamp 2012 3 24
Rendierjagers in het Holtingerveld. Ontdekkingen van amateur-archeoloog G.H. Voerman Wim van der Wijk en Marcel Niekus 2012 3 33
Drenthe belicht - 28: Treinstation Nijeveen Jakob Pleijsier 2012 3 36
Het verleden uit de pen (46) Redactie Waardeel 2012 3 37
Evert Rinsema, een bijzonder mens Thijs Rinsema 2012 2 1
De gruit te Yde (1323-1700) en andere raadsels uit de Overstichtse leenprotocollen Kees Kuiken 2012 2 11
Historisch nieuws: Andere tijden in het Drents Archief Joke Wolff 2012 2 18
Emancipatie gaat met horten en stoten. De vrouwenbeweging in Drenthe Marscha van Noesel 2012 2 20
De oudste foto's van de hunebedden van Rolde. Twee opnamen van rond 1864 gemaakt door Van Uije en Somer uit Assen Mark Goslinga en Wijnand van der Sanden 2012 2 24
Drenthe belicht - 27: Van foto tot ansichtkaart, foto's bewerken vóór Photoshop Jakob Pleijsier 2012 2 31
Recensie: Het landgoed Rheebruggen Renée Nip 2012 2 32
Het verleden uit de pen (45) Redactie Waardeel 2012 2 33
Steunpilaar van Oranje in Drenthe en Den Haag. S.P.A. van Heiden Reinestein versus de patriotten via de pers. Joop W. Koopmans 2012 1 1
Egbert Karst. Veldwachter in Schoonebeek Roelof Hoekman 2012 1 10
Fotograaf Kuipers uit Wolvega op bezoek in Frederiksoord. Enkele foto's van rond 1870 gemaakt voor de Maatschappij van Weldadigheid Mark Goslinga 2012 1 16
Drenthe belicht - 26: Straatwiedster vereeuwigd Roel van der Molen 2012 1 21
Aftocht en bevrijding. Het notitieboekje van Hauptmann Specht Klaas Timmer en Joke Wolff 2012 1 22
Het oude Veenhuizen nogmaals bekeken Anne Post 2012 1 27
Het verleden uit de pen (44) Redactie Waardeel 2012 1 37
Geen slechte worp. Het Drents Museum en de metaalvordering in 1941 H.M. Luning 2011 4 1
Historisch Nieuws: Het nieuwe Drents Museum Minette Albers 2011 4 11
De wandschilderingen in de Statenzaal van het Drents Museum Jan Jaap Heij 2011 4 12
In de greep van de bisschop. De Maartenshamer V.T. van Vilsteren 2011 4 15
Colfslof Kees Dinkla 2011 4 17
Drenthe belicht - 25: De zorg voor de collectie Carola Steenbergen 2011 4 19
De heksenkring van Ruinerwold C.R. van Kesteren 2011 4 20
Landschap met meisje in blauwe jurk. Schilder/ dichter Louis Roessingh Roberta Hilbrandie-Meijer 2011 4 22
De oudste 'Drenten' Jaap Beuker, Marcel Niekus, Dick Stapert en Lykke Johansen 2011 4 24
Dromen van Drenthe. Buitenlandse kunstenaars schilderen Drenthe Roel Sanders 2011 3 1
Recensie: Gevormd en omgevormd landschap Piet Kooi 2011 3 10
Hoe Drents was de Drost? Sigismund van Heiden de Drentse maat genomen Jan K.H. van der Meer 2011 3 12
Historisch nieuws: Over galg en rad Piet Kooi 2011 3 18
Bé Mensingh. Lokale geschiedschrijving in Zuidoost-Drenthe Renée Nip 2011 3 19
Drenthe belicht - 24: Poseren op straat Mark Goslinga 2011 3 24
De Havelter Made. De eerste ruilverkaveling in Drenthe Bernhard Hanskamp 2011 3 25
Het verleden uit de pen (43) Redactie Waardeel 2011 3 33
Woord vooraf Marten Mulder 2011 2 1
Inleiding Piet Kooi 2011 2 2
Vifentwintig jaar Heringa's Geschiedenis van drenthe Maarten Duijvendak en Harry Gras 2011 2 4
Archeologie in Drenthe sinds 1985 Wijnand van der Sanden 2011 2 15
Vijfentwintig jaar wetenschappelijke productie Michiel Gerding 2011 2 23
Moderne gemeentelijke geschiedschrijving in Drenthe Paul Brood 2011 2 28
Geschiedschrijving voor een groot publiek Michiel Gerding 2011 2 35
Beeld en beeldvorming. Over de historiografie van de fotografie in Drenthe Mark Goslinga 2011 2 41
Historisch nieuws: De omzwervingen van een architectenarchief Joke Wolff 2011 2 47
Izaäk van Dam, een joodse manufacturier in Zuidlaren Abelike Janssens 2011 2 49
Drentse schilder Alfred Hafkenscheid Luchiena Lanjouw 2011 2 59
Het verleden uit de pen (42) Redactie Waardeel 2011 2 61
Historisch nieuws: Een hunebed in een park. Een bijdrage tot de biografie van het grote hunebed van Borger Wijnand van der Sanden 2011 1 1
Migratie en migratiemotieven. Oosterhesselen in de eerste helft van de negentiende eeuw Erwin Karel en Richard Paping 2011 1 6
De manslach van Lucas Schuiringe van Aelden Fred Sieders 2011 1 14
Ruilverkavelingen in Drenthe tijdens het begin van de jaren zestig Bernhard Hanskamp 2011 1 22
Veenhuizen, een 'on-Drents' dorp Thijs Rinsema 2011 1 32
Het verleden uit de pen (41) Redactie Waardeel 2011 1 41
Roel Reijntjes. Drents dichter Henk Nijkeuter 2010 4 1
Ruzie over fotografie. Bijzondere opnamen van het openluchtspel 'Bij klimmende Zonne' in 1895 Mark Goslinga 2010 4 8
Historisch nieuws: In memoriam dr. Jan Heringa Frank Keverling Buisman 2010 4 17
Drenthe belicht - 23: Boderijder Harm Poelman Saskia Poelman 2010 4 21
Gediplomeerde kwakzalvers Miek Roelfsema-van der Wissel 2010 4 23
De Zwartendijksterschans Hans van Westing en Reinder Reinders 2010 4 28
Het verleden uit de pen (40) Redactie Waardeel 2010 4 33
De oudheid van het Dwingeler Antoniusgilde Kees Kuiken 2010 3 1
Van zandweg naar beschermd stadsgezicht. De Stationsweg in Meppel. Thijs Rinsema 2010 3 9
Historisch nieuws: Een ode aan de veldnaam als levend erfgoed Carola Steenbergen 2010 3 19
De identiteit van de Veenkoloniën. Geschiedschrijving van een bijzonder Gronings-Drents gebied Paul Brood 2010 3 22
Drenthe belicht - 22: Een fotograaf op de foto: D.P. Hissink (1823-1866) Mark Goslinga 2010 3 28
Het verleden uit de pen (39) Redactie Waardeel 2010 3 29
Veenhuizen in 1639, een poging tot reconstructie Anne Post 2010 2 1
Lexicografie in Drenthe Henk Nijkeuter 2010 2 6
Een beruchte 'snaphaan' Hans Hilbrands 2010 2 14
Drenthe belicht - 21: De meisjes uit Ruinen Piet Kooi 2010 2 20
Historisch nieuws: Het nieuwe Drents Museum Minette Albers en Benoît Mater 2010 2 21
Nog een schultehuis van Diever P.L. Goutbeek 2010 2 24
Het verleden uit de pen (38) Redactie Waardeel 2010 2 29
Zoektocht naar hoevenummers. De hoevenummering in de gemeente Vledder Thijs Rinsema 2010 1 1
Recensie: Assen op de kaart Mark Goslinga 2010 1 10
Peise en omstreken. Een deel van Noord Drenthe op de schop Bernhard Hanskamp 2010 1 13
Historisch nieuws: Drents Archief 3.0 Joke Wolff 2010 1 22
Nicolaas Johannes Roosenboom. Een romantisch schilder in zijn nadagen Egbert Brink 2010 1 24
Drenthe belicht - 20: Streekdracht en mode Carola Steenbergen 2010 1 28
Het verleden uit de pen (37) Redactie Waardeel 2010 1 29
Ontsnappen naar Drenthe, 1914-1918 Albert Eggens 2009 4 1
Misverstanden rond de Drentse economie Egbert Wever 2009 4 9
Drenthe belicht - 19: Een kabinetfoto van J.G. Kramer Mark Goslinga 2009 4 16
Historisch nieuws: "Looft God, de bron van 't leven". Preken van dominee-schrijver A.L. Lesturgeon Henk Nijkeuter 2009 4 17
Recensie: De registratie van criminaliteit in de negentiende en twintigste eeuw Albert Eggens 2009 4 20
Tiemen ter Heide (1826-1898), een vroege Drentse fotograaf Mark Gosling 2009 4 23
Het 'Bunkerarchief' en Drenthe Klaas Timmer 2009 4 29
Het verleden uit de pen (36) Redactie Waardeel 2009 4 33
Werken in Drenthe 1945-2008 Egbert Wever 2009 3 1
Recensie. Getimmerd verleden Erwin de Leeuw 2009 3 11
Belgen in Drenthe Roel van der Molen 2009 3 14
Historisch nieuws. DHV-prijs 2008 voor Roel Sanders Ellen S. de Vries-Heijboer 2009 3 20
Geert Jannes Landweer (1859-1924) als museumcorrespondent Vincent Jonkheid 2009 3 22
Het verleden uit de pen (35) Redactie Waardeel 2009 3 29
Schultehuizen van Diever P.L. Goutbeek 2009 2 1
Een lotingsdag voor de dienstplicht in Vries rond 1880 Egbert Brink 2009 2 8
Historisch nieuws: De geschiedenis herhaalt zich Thijs Rinsema 2009 2 13
Een stoet bedelaars komt langs Wil Schackman 2009 2 15
De Bloedzoegeri'jje bij de Pijlerbrug Thijs Rinsema 2009 2 21
Drenthe belicht - 18: Souvenir aan Assen Mark Goslinga 2009 2 24
Verleden uit de pen (34) Redactie Waardeel 2009 2 25
Emmen spint garen bij komst Enkalon Rinny Toornstra 2009 1 1
Hanengevechten. Een ver van ons bed show? Henk Luning 2009 1 11
Recensie: Leven op de grens Egbert Brink 2009 1 16
Historisch nieuws: Geschiedenis ligt voor het grijpen in Drentse Erfgoedpunten Joke Wolff 2009 1 18
Hunebed en hagepreek. Religieuze beleving met een bijzonder karakter Albert Metselaar en Vincent van Vilsteren 2009 1 20
Drenthe belicht - 17: Foto voor een prentbriefkaart Thijs Rinsema 2009 1 23
Verleden uit de pen (33) Redactie Waardeel 2009 1 24
Een bobbel in de broek. Een bijzondere textielvondst uit het veen bij Wijster Vincent van Vilsteren 2008 4 1
Loslippigheid in den Claerenbergh. Prostitutie in Hoogeveen in de zeventiende eeuw Marga Zwiggelaar en Albert Metselaar 2008 4 4
De pikante gezegden van Joachim Lunsche (ca. 1612-1674) Mark Goslinga 2008 4 10
Onzedelijk gedrag in de koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid Miek Roelfsema-van der Wissel 2008 4 12
Drentse zedenzaken in de periode 1900-1924 Albert Eggens 2008 4 15
Porseleinen hondjes Joke Wolff 2008 4 27
'Neiheistern, dit is vrijen op zien Drenèents'. Erotiek in de Drentse literatuur Henk Nijkeuter 2008 4 28
Drenthe driedimensionaal. Stereofotografie in Drenthe van circa 1860 tot 1930 Mark Goslinga 2008 3 1
Een droevige nieuwjaarsgroet uit Vledder Miek Roelfsema-van der Wissel 2008 3 18
Drenthe belicht - 16: Schapen op de Boerdijk Harm Eggens 2008 3 23
Recensie: Politieke veranderingen in drie Drentse gemeenten Albert Eggens 2008 3 24
Rolpalen in Drenthe Wicher Kerkmeijer 2008 3 28
Het verleden uit de pen (32) Redactie Waardeel 2008 3 32
Ik zal je met de mistvork in je verdommenis steken. Een zaterdagse tuchtzitting in 1838 Wil Schackman 2008 2 1
Historisch Nieuws: Begraafplaatsen in Hoogeveen Esther Jelgersma en Riemke Westerholt 2008 2 13
Recensie: Het pauperparadijs Joke Wolff 2008 2 16
De Emmerschans. Een verdedigingswerk aan de rand van het moeras Herman Versfelt 2008 2 18
Drenthe belicht - 15: Zomer 1916. Brokkenpiloot in Assen Egbert Brink 2008 2 23
Het verleden uit de pen (31) Redactie Waardeel 2008 2 24
Weg uit Drenthe. De eeuwige stroom vertrekkende Drenten Richard Paping 2008 1 1
Van heide naar ver. Overzeese emigratie uit Drenthe (194801962) Enne Koops 2008 1 5
Oons Be, Mans, Piet, Jo en Winus gaan naar Canada! Piet Borghardt 2008 1 16
"Een arm, maar schóón volkje die Drentenaren". Migratie van Drenten naar Eindhoven Geertje van Os 2008 1 21
Brieven van Jan Oelen uit Amerika Arend Everts 2008 1 30
Drentse verenigingen in Nederland in de twintigste eeuw Riemke Westerholt 2008 1 33
Roelof Nijsing in dienst van Napoleon Albert Eggens 2007 4 1
Historisch Nieuws: Nieuwe provinciale monumentenlijst Sijo Dijkstra 2007 4 10
Drenthe belicht - 14: Twee unieke glasnegatieven Wijnand van der Sanden 2007 4 13
De kracht van de paardenmarkt Femke Sonnenschein 2007 4 16
Scheepvaart op het Peizerdiep Wicher Kerkmeijer 2007 4 24
Het verleden uit de pen (30) Redactie Waardeel 2007 4 29
"Waarvan akte". De invoering van het notarissenambt in Drenthe Vincent Stedema 2007 3 1
De vergeten dichter Seymour Mulder (1820-1896) Henk Nijkeuter 2007 3 10
Recensie: Reuzenstenen op de es Sjouke Dekker 2007 3 15
Een nummerwisselaar in de negentiende eeuw Willem Steen 2007 3 17
Drenthe belicht - 13: Een carte de visite uit 1869 Mark Goslinga 2007 3 22
Historisch Nieuws: Een Nederlands Instituur voor Beeld en Geluid Esther Jelgersma en Riemke Westerholt 2007 3 24
Oproep van de redactie Redactie Waardeel 2007 3 28
Het verleden uit de pen (29) Redactie Waardeel 2007 3 29
Een achtertuin vol dieren in hartje Emmen. Het Noorder Dierenpark op historisch filmmateriaal, circa 1935-1960 Geeke Remmelts 2007 2 1
Drenthe belicht - 12: Stereofoto van 'het kasteel' van Assen Erwin de Leeuw 2007 2 9
Rechterlijke archieven in Drenthe. Bronnen voor historisch en genealogisch onderzoek naar de Drentse misdaad in de periode 1886-1930 Albert Eggens 2007 2 10
Historisch Nieuws: DHV-prijs 2006 voor Henk Luning Esther Jelgersma en Joke Wolff 2007 2 22
Portret bij 't hunebed. Mensen bij hunebedden op ansichtkaarten, circa 1900-2000 Mark Goslinga 2007 2 24
Het verleden uit de pen (28) Redactie Waardeel 2007 2 33
De vrije koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid. Groot succes of complete mislukking? Ruud de Jong 2007 1 1
Drenthe belicht - 11: Huisvrouwen Orkest De Muzikale Keuken Hennie Kuijer 2007 1 11
Het drama van 1918. De Spaanse griep in Drenthe Eric Mekking 2007 1 12
Historisch Nieuw: Het wisselkabinet. Jukebox met historische films, foro's en geluid Joke Wolff 2007 1 18
Jan Coenders van Idsinga. Een Fries in Roderwolde Ada va Dijk 2007 1 20
Het verleden uit de pen (27) Redactie Waardeel 2007 1 29
Een opzienbarende ontdekking. Drie zeventiende-eeuwse kaartbladen van de Hollandse participanten Egbert Brink en Michiel Geerding 2006 4 1
"De lucht bezwangerd met odeur". De Heidesonnetten van P.M. Hoekstra (1884-1958) Henk Nijkeuter 2006 4 10
Drenthe belicht - 10: Vakantie in Norg Miek Roelfsema-van der Wissel 2006 4 13
Zorg voor het dagelijks brood. Overheidsbemoeienis in het Drenthe van de zeventiende en achttiende eeuw Henk M. Luning 2006 4 14
Achtendertig nachten. Het ontstaan van een roman over een Drentse gifmoord Janne IJmker 2006 4 20
Recensie: Heiveen te Midlaren kiem van Drents 'naslagwerk' Catrinus Schaafsma 2006 4 24
Van boerenkar tot praalwagen. Vijftig jaar Bloemencorso Eelde Berend de Vries 2006 4 27
Het verleden uit de pen (26) Redactie Waardeel 2006 4 32
Dorpsuitbreidingen op de Hondsrug. Uitleg van vier dorpen tussen 1945 en 1998 Janet Bosma-Heun 2006 3 1
De eeuwwisseling in Drenthe Redmer Alma 2006 3 12
Drenthe belicht - 9: De 'schoelkelder' in Achterste Erm Harm Smeenge 2006 3 15
Historisch Nieuws: Vijfentwintig jaar Drentse Historische Vereniging Ellen de Vries-Heijboer 2006 3 16
Recensie: Van Achterlijk dorp tot Witte wieven Erwin H. Karel 2006 3 20
Proveniers in Assen en Dikninge. Een praktische oplossing voor een praktisch probleem Josse Pietersma 2006 3 22
Jan Mankes en Meppel Egbert Brink 2006 3 30
Het verleden uit de pen (25) Redactie Waardeel 2006 3 32
'Wie wollen niks. Ie wollen wat'. Streekverbetering in Drenthe 1953-1970 Erwin H. Karel 2006 2 1
De auteur van 'Het geheim van het oude heideland' H.T. Waterbolk 2006 2 11
Historisch Nieuws. Het archief van voetbalvereniging Achilles '94 Sebastiaan Vos 2006 2 14
Drenthe belicht - 8: Huis Overcinge, landgoed in Havelte Tinus Oosting 2006 2 17
Verboden manieren om geld te verdienen Albert Eggens 2006 2 18
Passie voor muziek. Lichte muziek in Drenthe Albert Haar 2006 2 22
Verleden uit de pen (24) Redactie Waardeel 2006 2 28
Drentse pioniers. Van Afscheiding naar landverhuizing Ger de Leeuw 2006 1 1
De Duitse inval in Drenthe. Duitse bronnen over 10 mei 1940 Klaas P. Timmer 2006 1 11
Historisch Nieuws. De foto's van meester Boneschanscher Mark Goslinga 2006 1 18
10 jaar DHV Krantenwerkgroep Seine Odding 2006 1 21
Blowin'in The House. Gietense jeugdcultuur rond 1970 Erwin H. Karel 2006 1 22
Drenthe belicht - 7: Diever rond 1930 Jan Blaauw 2006 1 28
Verleden uit de pen (23) Redactie Waardeel 2006 1 29
De Drentse Vrouwenraad Ellen de Vries 2005 4 1
Het Korhoen in Drenthe een trieste geschiedenis Henk M. Luning 2005 4 11
Historisch nieuws: Stookhokken in Drenthe Riemke Westerholt 2005 4 15
Drenthe belicht - 6: Schaatspret in Assem omstreeks 1960 Joop Jokshorst, Gerard Jokshorst en Ilona Bruggeman 2005 4 19
Recensie: Heropvoeding in Drenth? Erwin H. Karel 2005 4 20
Holten en strubben. Oude gebruiksbossen in het stroomgebied van de Drentsche Aa Harm Smeenge 2005 4 22
Het verleden uit de pen 22 Redactie waardeel 2005 4 28
Schleden, slaan, schieten en steken. Drentse geweldscriminaliteit aan het begin van de twintigste eeuw Albert Eggens 2005 3 1
Dorpsfilms in Drenthe Mark Goslinga 2005 3 12
Drenthe Belicht - 5: Paterswolde 1890 Albert Odding 2005 3 19
Historisch Nieuws: Gevangenismuseum Veenhuizen Joke Wolff 2005 3 20
Het geluk een handje helpen. Een unieke zegen in de collectie Gratama Bram Schuilenga 2005 3 22
Het verleden uit de pen (21) Redactie Waardeel 2005 3 28
Mandegoed Schandegoed: Inventarisatie van Markengrenzen in Drenthe Ellen de Vries 2005 2 1
Veertig jaar Drentse Rijwielvierdaagse Lukas Koops 2005 2 11
Drenthe belicht -4: De Willemsboo Chris Butterhof 2005 2 17
De Militaire topografische kaarten van Huguenin Herman Versfelt 2005 2 18
Middeleeuwse studenten Haafke Huizing 2005 2 24
Het verleden uit de pen (20) Redactie 2005 2 25
Liever dood dan getrouwd Jan Kok 2005 1 1
Het Maatboek van Westerbork Vincent Stedeman 2005 1 10
Crisis in Hollandscheveld - Verzet tegen het Landbouwschap Evert Jan Krajenbrink 2005 1 12
Drenthe belicht -3 sprekende foto's Wiebe Arts 2005 1 17
Historisch Nieuws: Omgaan met de oorlog DHV symposium over Drenthe en de 2e Wereldoorlog Mark Goslinga 2005 1 18
Recensie: De Dikke Spek Michiel Gerding 2005 1 20
Ridder in het armenhuis, Anthon van Rappart in drenthe Egbert Brink 2005 1 23
Het verleden uit de pen (19) redactie 2005 1 28
Cultureel erfgoed van Meppel Gerben de Vries 2004 4 1
Drenthe belicht - 2: Kerktoren in vuur en vlam Erwin de Leeuw 2004 4 7
Historisch nieuws: Oudste boerderij in Europa Erwin de Leeuw 2004 4 8
Roelof Houwink Hzn. Een veelzijdig sociaal-darwinist Henk Nijkeuter 2004 4 10
Van der Torre en de Havelter gemeenschap Harm Tjalling Waterbolk 2004 4 15
Kaarten van Drenthe. Bertus Boivin 2004 4 20
Nummerborden Redactie 2004 4 23
Het verleden uit de pen 18 Redactie 2004 4 24
Bij de Goden op de stoep Vincent van Vilsteren 2004 3 1
Stoomboten op de Drentsche Hoofdvaart Wicher Kerkmeijer 2004 3 9
Historirsch Nieuws Opgraving Asser Galgenveld Wijnand van der Sanden 2004 3 15
Drenthe Belicht- 1: Mensen in hun woning Mark Goslinga 2004 3 16
Een zestiende-eeuwse turfafvoerconflict Klaas P. Timmer 2004 3 17
Recensie: Vlintenoogst even druk als de hooitijd Harry Perton 2004 3 23
Het verleden uit de pen 17 Redactie waardeel 2004 3 25
Water erfgoed in Drenthe Mark Goslinga 2004 2 1
Uniek fotalbum Erwin H. karel 2004 2 10
De slag bij Ane in Drents drukwerk Jan K.H. van der Meer 2004 2 12
Historisch nieuws: Verdwalen op het internet Mark de Fockert en Bertil Schulte 2004 2 18
Recensie: Harm Tiesing: Uit en over Drenthe Erwin H. Karel 2004 2 21
Romeins recht in Drenthe? Paul Brood 2004 2 23
Het verleden uit de pen 16 redactie Waardeel 2004 2 28
De affaire-Vermaning tegen de achtergrond van haar tijd Doeko Bosscher 2004 1 1
Het vrlies van Alva's bril. 1-aprilviering in Drenthe anno 1872 Henk M. Luning 2004 1 12
Literatuur in brons. Het bijzondere klokopschrift in Roswinkel Redmer Alma 2004 1 18
Historisch Nieuws. DHV prijs voor boek bedrijvig Valthermond Mark de Fockert 2004 1 21
Hofstee in Oosterhesselen. Huwelijkspatronen 1740-1830 Richard F. Paping en Erwin H. Karel 2004 1 22
Het verleden uit de pen 15 redactie Waardeel 2004 1 25
Vier eeuwen Drents bestuur Paul Brood 2003 4 1
De Varkensschouwer. Een keuringsdienst als bijverdienste Henk M. Luning 2003 4 9
Drentse recepten Carlonia Verhoeven 2003 4 14
Jacob Cramer. Thuis in het oer-Hollandse Drenthe Oscar Zoetman 2003 4 16
Scherpe stenen Erwin H. Karel 2003 4 23
Historisch nieuws: Drenthe anno 1832 binnen handbereik Egbert Brink en Lammert Leertouwer 2003 4 24
Recensie: Een rode dorpswethouder Erwin H. Karel 2003 4 26
Het verleden uit de pen 14 redactie Waardeel 2003 4 28
Gezina Bähler-Boerma, grondlegster van het Drentse dorpshuiswerk Margrith Wilke 2003 3 1
Historisch Nieuws: Digitaal Perkament Redmer Alma 2003 3 10
Tussen ontwikkeling en behoud. Het Drentse boerenbedrijf in een aantal films Mark Goslinga 2003 3 12
Klaas van der Geest. Een schrijver die beroering veroorzaakte Henk Nijkeuter 2003 3 18
Recensie: Zij preekten voor doven. De reformatie in Drenthe Paul Abels 2003 3 22
Het verleden uit de pen 13 redactie Waardeel 2003 3 24
De Reformatie in Drenthe Wiebe Bergsma 2003 2 1
't Ende. De geschiendenis van een authentieke boerderij Mirjam Barendsen 2003 2 10
Recensie: Van proefschrift tot naslagwerk / Geschiedenis van de drentse Literatuur Gerard Nijenhuis 2003 2 15
De glashutten van Nieuw-Buinen Joop Zwaag 2003 2 17
Historisch nieuws: Kranten in Drenthe rond 1900 Ricahrd Paping 2003 2 23
Het verleden uit de pen 12 Redactie waardeel 2003 2 25
Erm 1790 - 2001 De ruimtelijke ontwikkeling van een Drenst esdorp Albert Eggens 2003 1 1 / 11
Recensie: We mogen niet klagen Michiel Gerding 2003 1 12 / 14
Het kerkvoogdenboek van Roderwolde Ada van Dijk 2003 1 15 / 20
De Hottingerkaarten van Zuidoost-Drenthe 1788-1792 Herman Versfelt 2003 1 21 / 26
Historisch Nieuws: Nationale Archiefprijs Joke Wolff 2003 1 27 / 28
Smaak in Drenthe. Boedelbeschrijvingen als historische bron Marck de Focker 2002 4 1/10
Tropenjaren. Hendrik Jan Oosting indoloog te Assen Egbert Brink 2002 4 11/15
Recensie: Opbouw Drenthe Gerben de Vries 2002 4 16/18
Plukrijke appels. Coevorden en de drentsche Volksalmanak Cees van Dijk 2002 4 19/23
Historisch Nieuws: Oosterhesselen 1745-1834. Een zanddorp nader onderzocht Redactie Waardeel 2002 4 24/26
De Drentse patriotten opnieuw bekeken Jan van der Meer 2002 3 1/8
Else van Worms versus Jacob Andries, Een efeniskwestie in de zestiende eeuw Reneé Nijp 2002 3 9/12
Grenspaal 160-I Herman Posthumus 2002 3 13
Historisch Nieuws: Een vermiste film en een behouden collectie Mark Goslinga 2002 3 14/15
De familie Zaligman. Het 'gezicht' van een joodse familie uit Meppel Thijs Rinsema 2002 3 16/21
Recensie: Operatie Amherst. Franse para's vochten in Drenthe, april 1945 Bertil Schulte 2002 3 22/23
De queeste naar een Drentse Volkslied Henk Nijkeuter 2002 2 1/7
Drenthe Mijn luilekkerland Redactie 2002 2 8
De Etstoel: Rechtspraak op z'n Drents Paul Brood 2002 2 9/13
Stichting Etstoel Anloo Redactie 2002 2 14
Historisch nieuws; Dikke Verhalen Ellen de Vries-Heijboer 2002 2 15/16
Honderd jaar rijksarchiefgebouw Hans van der Zeijden 2002 2 17/21
Recensie: Tussen kunst en kitsch Frans van der Veen 2002 2 22/23
Een Drentse tjalkschipper op zee Paul Gols 2002 1 1/8
Van Kinderfeest tot Konningedag. Koninginnedagviering in Meppel tussen 1850 en 1901 Thijs Rinsema 2002 1 9/14
Het Huis de Levenden: Joodse begraafplaatsen in Drenthe Hans van Westing 2002 1 15/19
Een bijzondere prentbriefkaart Wijnand van der Sanden 2002 1 19
Recensie: Oorlog in Beilen Michiel Gerding 2002 1 20/23
Het Drentse armoededebat Richard Paping 2001 4 1/3
Leven in Drentse venen Ger Harmsen 2001 4 4/8
Einde vervening oorzaak armoede turfgravers Johan Vrieswijk 2001 4 11/15
Arme Drentse veenarbeiders? Een vergelijkend perspectief Vincent Tassenar 2001 4 16/19
Alle Boelens
Korte fragmenten uit het arbeidersleven in het veen rond 1900
redactie 2001 4 20
Plaggenhutten in de Drentse venen Wim Visscher 2001 4 21/24
Recensie: Lengte en levensstandaard in het 19e-eeuwse Drenthe Jan Bieleman 2001 4 25/27
Cultuur op commando Henk Nijkeuter 2001 3 1/10
Drenthe in de Oudheid. Het Romeins perspectief Ed van Vliet 2001 3 11/15
Historisch Nieuws. Drents Archief op weg naar een regionaal centrum Joke Wolff 2001 3 16/17
Recensie: Een keurige studie over een keurige stad Harm van der Veen 2001 3 18/20
De "De Friese Tuin". Bolwerk Drenthe Teunis de Kruijf 2001 3 21/27
De Franse kaarten van Drenthe (1811-1813) Herman Versfelt 2001 2 1/9
"Entgrenzungen". H.J. Prakke en de wetenschap Erwin Karel 2001 2 10/13
Emmen groeit Anne-Marie Nannen 2001 2 14/18
De kunst van het boekhouden (Pieter Serwouters 1586-1657) Claudia Swan 2001 2 19/23
Themanummer Collectie Jans Brands Diverse 2001 1 1/35
Hondekarren in Drenthe. Gebruik en bescherming van de trekhond Houtman, W. 2000 1 1
Gedane zaken - De politieagent Schuring, A.
Harkema, I.
2000 1 9
Geuzenteken of stijlornament? De maantjes op de Eelder preekstoel Hack, H. 2000 1 12
De Drentse schaapherder. Verborgen rijkdom en vermeende armoede Tassenaar, V.
Fockert, M. de
2000 1 20
Paapse jonkers in Drenthe. Een inventarisatie (1592-1750) Paping, R.F.J. 2000 2 1
Gedane zaken - De vroedvrouw Schuring, A. 2000 2 13
Kozakken in Drenthe. Met gevelde lans en losse teugel Aalders, A. 2000 2 16
Een welbeklante werf. Scheepsbouw in Annerveenschekanaal Kermeijer, W. 2000 3 1
Landhonger in Coevorden? Het annexatievraagstuk in 1945 Mulder-Boers, D. 2000 3 10
Groningse schansen in Drenthe. Verdedigingsplannen in crisistijd Versfelt, H.J. 2000 3 15
Gerrit Tietema, Democraat te Norg. "Men sil my vast met ontank wol betelje" Perton, H 2000 4 1
Drukkersstrijd en drukkersleed. De beginjaren van Van Gorcum 1816-1871 Hagedoorn, J., H 2000 4 10
Een professor uit Sleen. Wolter Verschuir (1739-1793) Weerdt, de K. 2000 4 15
Van Gogh in Zweeloo. In de voetsporen van Liebermann Dijk, W.
Sluis, M. van der
1999 1 1
Postpalen en wegwijzers Versfelt, H.J. 1999 1 7
Gedane Zaken - De onderwijzer Harkema, I.
Schuring, A.
1999 1 11
De bepalingen. Een kompas voor het Provinciaal Museum van Oudheden Okken, J.W. 1999 1 14
Een zichtbaar onderscheid. Levensstandaard in Drenthe tussen 1820 en 1860 Tassenaar, V. 1999 2 1
Gedane Zaken - De huisarts Harkema, I.
Schuring, A.
1999 2 9
Toneel van jammer en ellende. Cholera in Veenhuizen in 1849 Roelfsema-van der Wissel, H.G. 1999 2 12
Spuitgasten en waterdragers. Het onstaan van de Smildeger brandweer Ax, G. 1999 2 20
Brocades & Stheeman. Van apotheek tot internationaal concern Rinsema, T.J. 1999 3 1
Gedane zaken - De rijwielhandelaar Wolff, J.
Schuring, A.
1999 3 9
Een nieuwmodisch rijtuig. De motor-tram-omnibus van H.A. Meijer Mensingh, B.J. 1999 3 12
Johannes Hendriks Hasper. Onderwijzer en bewaarschoolhouder Koops, T. 1999 3 18
Drenthe onder stoom. De introductie van stoomkracht tot 1891 Stomp, O. 1999 4 1
Gedane zaken - De boer-caféhouder Ponne, W.
Schuring, A.
1999 4 9
Het kanaal B bij Roden. Stille getuige van ambitieuze plannen. Kruiger, J.B.T. 1999 4 12
Verkeerd geleerd. Prehistorie in leermethodes. Schuring, A. 1999 4 18
Boerenbestuur en bureaucratie. Het plaatselijk bestuur in Drenthe Gras, H. 1998 1 1
Verval van gezag. De nadagen van de buurschap Gras, H. 1998 1 8
Gedane Zaken. De burgemeester Harkema, I.
Schuring, A.
1998 1 13
Een teken van waardigheid. Ambtsketens van Drentse burgemeesters Molen-Den Outer, B. ter 1998 1 20
Contributie aan de vijand. Belasting in de Tachtigjarige Oorlog Ent, L. van der 1998 2 1
Gedane Zaken. De kapper Harkema, I.
Schuring, A.
1998 2 10
Medisch standsverschil. Negentiende-eeuwse gezondheidszorg Roelfsema-v.d.Wissel, H.G. 1998 2 13
Gezocht en gevonden. Meer verhalen uit stamboomonderzoek Alma, R.
Brood, P.
1998 2 20
Hotel Braams te Gieten. Geschiedenis van een dorpsherberg H.J. Versfelt 1998 3 1
Gedane Zaken. De rijschoolhouder Harkema, I.
Schuring, A.
1998 3 10
Het familiewapen Paping. Verslag van een speurtocht Paping, R.F.J. 1998 3 13
Een veiligheidsvoertuig. Een uitvinding van P. Ortlepp (1793-1854) Engelsman, T.H. 1998 3 19
De Wheem te Meppel. Van pastorie tot marktplein Ponne, W.J. 1998 4 1
Gedane Zaken. De kleermaker-coupeur Harkema, I.
Schuring, A.
1998 4 13
Ossensmokkel of gewoonterecht? De zaak Wolters - Tissinge 1750 Brood, P. 1998 4 16
Voor andermans beurt. Remplaçant in onze Nationale Militie Dijck, F.A. 1998 4 19
't Hof van Rolde. Geschiedenis van een horecabedrijf Houtman, W. 1997 1 1
Gronings land in Drentse hand. Een beklemming van Oldenhuis Gratama Okken, J.W. 1997 1 9
Gedane Zaken. De jachtopziener Harkema, I. 1997 1 13
Onder-aerdtsche mueragien. De borgstee te Peelo Westing, H. van 1997 1 16
Het huis Ter Hansouwe. Beeld van een restauratie Overdiep, G. 1997 1 20
Turven, klaver en kronen. De vijf oudste Drentse gemeentewapens Hagen, J. 1997 2 1
Gedane Zaken. De boer Harkema, I. 1997 2 10
Ongetemd en goddeloos volk. Soldaten op doortocht in 1623 H.J. Versfelt 1997 2 13
Nuttige wetenswaardigheden. De notities van Jan Wanningen (1861-1937) Gras, H. 1997 2 18
Pieter Willems. De schrik van Zweeloo Sieders, F. 1997 3 1
Gedane Zaken. De postbode Harkema, I. 1997 3 10
Het verboden moeras. Leidijken en schansen langs de oostgrens Baas, H. 1997 3 13
Groene hemeltjens op aerd. Tuinstijlen in Dwingeloo Leeuw, E. de 1997 4 1
Gedane Zaken. De aanspreker Harkema, I. 1997 4 12
Koenraad Wolter Gratama. Een Drent in Japan Okken, J.W. 1997 4 15
Donderstenen in het museum Beuker, J. 1997 4 20
Harm Boom (1810-1885). Schrijver, journalist en schoolopziener Dijk, C. van 1996 1 1
Plunderingen in de Veenhof. Boer Hamminge en de Tachtigjarige Oorlog Versfelt, H.J. 1996 1 10
Gedane Zaken. De dorpssmid Harkema, I. 1996 1 14
Het jagertje 'op den krooi'. Jan Holties (1866-1932) Mensingh, B.J. 1996 1 17
De oriëntatie van Drentse kerken Sanders, R. 1996 2 1
Gedane zaken. De notaris Harkema, I. 1996 2 11
Zoeken naar Drentse familiewapens Alma, R. 1996 2 14
Uit nood geboren. De Drentse arm- en werkhuizen Gras, H. 1996 2 19
Een vorstelijke verpakking. De gouden commissiedoos voor Willem V Schuring, A.
Timmer, J.
1996 3 1
Medicijnen op maat. Een apotheek te Meppel in 1915 Rinsema, T.J. 1996 3 6
Gedane Zaken. De bakker Harkema, I. 1996 3 12
Het zilver van de armen. Tinnen voorwerpen in Drenthe Schonewille, P. 1996 3 15
Krijgsgewoel in Drenthe. De schansenstrijd (1580-1594) Hadders, G. 1996 4 1
Rampspoed te Exloo. De dorpsbrand van 1884 Sanders, R.
Hoorn, J. van
1996 4 9
Gedane Zaken. De handwerkjuffrouw Harkema, I. 1996 4 14
Van stoomtram naar autobus. Openbaar vervoer tussen 1940 en 1970 Timmer, A. 1996 4 17
De macht van het huwelijk. De familie Kymmell als lid v.d. Drentse elite Hummel, H.J. 1995 1 1
Vier 'silveren waepens'. Zegelstempels van de Drentse staatskerk uit 1632 Tupan, H.R. 1995 1 9
Gedane Zaken. De botermaker Martin, J. 1995 1 13
De Valtherschans Sanders, R. 1995 1 16
Geert Mensingh (1754-l810). Schulte te Zweeloo Mensingh, B.J. 1995 2 1
Gedane Zaken. De veenarbeider Martin, J. 1995 2 8
De schilder en het weer. De Drentse periode van Van Gogh Dijk, W.J. 1995 2 11
Heren en hun museum. Het begin van het Drents Museum Okken, J.W. 1995 2 17
Vissterfte en stank. Industriële watervervuiling in Drenthe Huiskes, G. 1995 3 1
Speurtocht naar Gesien Wilting. Problemen van een genealoog Albers, P. 1995 3 8
Gedane Zaken. De molenbouwer Martin, J. 1995 3 15
Wisseling van de wacht. De geslachten Lunsingh en Tonckens Gras, H. 1995 3 18
Hunsow. Een fantastische stad Vilsteren, V.L. van 1995 4 1
Hemelvaart in glas in lood. Waar hoort deze Christus thuis'? Kruiger, J. 1995 4 8
Gedane Zaken. De kleine kruidenier Martin, J. 1995 4 10
Het heethoofd Ottens. De justitie en een Rolder boef rond 1845 Houtman, W. 1995 4 13
Jagers contra stropers Luning, H.M. 1995 4 20
Drost op afstand. S.P.A. van Heiden Reinestein (1740-1806) Foorthuis, W.R. 1994 1 2
De gerestaureerde kalkovens te Dieverbrug Kruiger, J.B.T. 1994 1 8
Gedane Zaken. De garagehouder Martin, J. 1994 1 12
De Podagristen: hebben zij bestaan? Dijk, C. van 1994 1 15
Drentse landschappen in papier-maché. Twee reliëfkastjes naar v. Drielst Tupan, H.R. 1994 1 21
Gebrand en niet gebroken. Gebrandschilderde glasruitjes in Drenthe Schonewille, P. 1994 2 1
Heraldicus en bestuurder. Mr. G.A. Bontekoe en Drenthe Hagen, J. 1994 2 7
Gedane Zaken. De bioscoopexploitant Martin, J. 1994 2 12
Tot zieleheil. De Heilige-Catharinavicarie in Roden Schut, E. 1994 2 15
Ane: verdichtsels rond een veldslag Gras, H. 1994 3 1
Kunstenaars in Exloo rond 1900 Sanders, R. 1994 3 8
Gedane zaken. De schoenmaker Martin, J. 1994 3 14
Het Spaanse Kerkhof. Relict van een verdwenen dorp Vilsteren, V.L. van 1994 3 17
Anti-hygïenische toestanden. Watervervuiling in Drenthe Huiskes, G. 1994 4 1
Sinterklaas in oorlogstijd Luning, H.M. 1994 4 8
Gedane Zaken. De uitspanningsuitbater Martin, J. 1994 4 13
Criminele rechtspraak van de EtstoeI (1750-1775) Okken, J.W. 1994 4 16