Genealogie

Drents Archief - Alle Drenten
DrenLias is de database van het Drents Archief voor onderzoek naar Drentse personen . Na 1811: In DrenLias vindt u de basisinformatie voor familieonderzoek: gegevens uit de Drentse geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten. U kunt bovendien achterhalen of uw voorouders (on)roerende goederen bezaten via de notariële akten en de successiememories. 1600-1811: Kerkregisters zijn de belangrijkste bronnen voor familieonderzoek in deze periode. DrenLias geeft informatie uit alle Drentse doop- en trouwboeken. Deze registers zijn vanaf de zeventiende of achttiende eeuw bijgehouden. Vòòr 1600: Gegevens over personen vóór 1600 zijn te vinden in oorkonden. Cartago, het Digitaal oorkondeboek Groningen en Drenthe maakt deze bronnen toegankelijk. Oorkonden zijn akten die dienden als bewijs van een juridische handeling. http://alledrenten.nl 

Genealogie Drenthe, de bekende site van Piet en Willeke Molema-Smitshoek
Een startpunt voor genealogisch onderzoek in Drenthe. Allereerst de gegevens van Drentse families met een index met vele namen. Vervolgens een overzicht van enige archieven en verenigingen, gevolgd door verwijzingen naar vragenrubrieken m.b.t. Drenthe. 
Ieder die al enige tijd genealogisch onderzoek doet en bereid is tot uitwisseling van gegevens kan een verzoek tot opname van een verwijzing naar zijn of haar site of e-mail adres (een eigen site is dus niet noodzakelijk) sturen. De site bevat ook verwijzingen naar sites met boeken en tijdschriften en (Drentse) bronbewerkingen. Tevens zijn verwijzingen opgenomen naar enige andere Drentse genealogiesites. Onder diversen zijn o.a. enige historische pagina's opgenomen. Er is verder ook enige informatie opgenomen over de Maatschappij van Weldadigheid. Tenslotte de Wegwijzer genealogie met verwijzingen in 35 rubrieken en een zoekmachine waarmee in één keer de hele website op bijvoorbeeld een familienaam kan worden doorzocht.http://home.hccnet.nl/p.molema/drweb.htm

Drentse Genealogische Pagina
Op deze pagina's zijn een serie Drentse Genealogieën, bronbewerkingen en andere genealogische gegevens over Drenthe te vinden, alsook een overzicht van de diverse leverbare CD-roms. 
www.homanfree.nl/

Webring Reestdal Genealogie
Op de Webring staan de pagina's van de Historische Vereniging De Wijk & Koekange, incl artikelen uit het 'Olde Karspel', het verenigingsblad van de vereniging, en bijna 70 genealogieën. http://www.webringreestdal.nl

Stambomen Coevorden 
Deze site bevat een verzameling van ruim 160 genealogieën van families die hun wortels of tenminste een paar takken in Coevorden hebben. Elke genealogie of stamboom bevat minstens 5 aangetrouwden uit één van de andere stambomen. Zo zijn al deze families onderling verbonden en vormen hun eigen web. http://coevrn.nl/stambomen/

Huizen Eelde 1744-1850/ genealogieën

Ondermeer de resultaten van Arend Arends' genealogisch onderzoek naar families in de voormalige gemeente Eelde (Drenthe) in de periode 1744-1850, wat resulteerde in zowel een boek als een CD met de gegevens van alle bewoners in deze periode en hun genealogieën. Nu is hij bezig met een soortgelijk onderzoek naar families in de voormalige buurgemeente Peize. In het bijzonder is ook gekeken naar de oorsprong van de families Arends en Kluiving in de voormalige gemeente Eelde.www.arendarends.nl/ 

Begraafplaatsen Drenthe

Gegevens over graven van ondermeer begraafplaatsen in Drenthe graftombe.nl/drenthe 

Emigranten database
De emigrantendatabase op deze site is samengesteld door de Hoogeveense onderzoeker Arend Everts. Hij doorzocht alle bevolkingsregisters van de 34 (voormalige) Drentse gemeenten en de aanpalende gemeenten in Overijssel en Groningen op 'vertrokken personen' uit de periode 1840-1930. De verzamelde gegevens controleerde hij aan de informatie in de archieven van Holland, Grand Rapids, Orange City en Pella in Amerika. https://www.drentsarchief.nl/onderzoeken/emigranten

South West Drenthe
Site van Paul Coelingh met familiegegevens van diverse families en bronbewerkingen van Ruinen, Ruinerwold, Abdij Dikninge en Meppel www.genealogy.demon.nl/Rune.html 

Niemeijer en Noordelijke families
Site met familiegegevens van diverse veenkoloniale families www.noordelingen.nl/ 

Stichting Oud Meppel
Hier treft u enige genealogieën aan van Meppeler families die de afgelopen eeuwen (17e/18e eeuw t/m 20e eeuw) een bepaalde rol in de Meppeler gemeenschap hebben vervuld. Deze genealogieën zijn samengesteld door Wiecher Ponne  Bronvermeldingen genealogie - Stichting Oud Meppel

Project Hoogeveen-Zuidwolde-Ruinerwold-Ruinen
Ondermeer de resultaten van het Project - Hoogeveen, inclusief alle brongegevens, voor een ieder te raadplegen. Daarin heeft John de Goede alle personen die zijn geboren, gehuwd of overleden in Hoogeveen en omgeving op basis van de registers van de burgerlijke stand 1811- 1942 in een grote database samengebracht met hun onderlinge relaties in gezinsverband, waardoor er een totaal overzicht ontstond van de bevolking van Hoogeveen. De imposante database wordt nu uitgebreid tot ook Zuidwolde, Ruinerwold en Ruinen en bevat ca.93.000 records, verdeeld over goed 33.000 families.
http://home.planet.nl/~goede017/

Schipperslijst Versie 25-1-2006
De schippersindex is een ander project van John de Goede waarbij hij een lijst heeft samengesteld met alle personen die in de Hoogeveen-database voorkomen met als beroep schipper. Momenteel zijn 2.500 records beschikbaar. Heeft U iemand gevonden in deze lijst, dan zijn in de hoofddatabase alle details van die persoon te vinden.

Website Herman de Wit en Hein Vera
Ondanks het feit, dat deze monumentale site voor de Nederlandse genealogie (incl bijv een cursus paleografie) niet specifiek op de Drentse geschiedenis en genealogie is gericht, is hij hier m.n. vanwege het interessante Drentse overzicht binnen de sectie digitale bronbewerkingen toch opgenomen http://geneaknowhow.net/ 

Centraal Bureau voor Genealogie
Het CBG is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek en verwante wetenschappen, dat de genealogiebeoefening ondersteunt door het verwerven en beschikbaar stellen van genealogische en heraldische collecties voor onderzoek en het verzorgen van publicaties over genealogie, heraldiek en verwante onderwerpen. Het CBG geeft advies aan genealogen en verricht onderzoek in opdracht. De site geeft informatie over de collecties en diensten, waarbij in de online catalogus gezocht kan worden op een familienaam, plaatsnaam of trefwoord om te zien of men interessante gegevens heeft www.cbg.nl 

Genlias van de Rijksarchiefdienst
De nationale zoekmachine naast onze specifiek op Drenthe gericht Drenlias wiewaswie.nl 

Nederlandse Genealogische Vereniging
De belangrijkste genealogische vereniging in Nederland met diverse diensten en collecties www.ngv.nl/ 

NGV Afd. Drenthe
De regionale afdeling Drenthe, met zo'n 300 leden is een actieve afdeling die steeds nieuwe wegen zoekt om de leden van dienst te kunnen zijn. Er worden vele activiteiten ontplooid zoals contactmiddagen speciaal bestemd voor de leden waar ze met andere genealogen in contact kunnen komen om zo hun gegevens met anderen te kunnen delen. Het bestuur van de NGV afdeling Drenthe heeft een CD-ROM uitgegeven met diverse publicaties die tijdens het bestaan van de afdeling zijn uitgegeven. NGV lid Hans Homan Free, die ook voor diverse andere verenigingen en organisaties CD-ROM's heeft gemaakt, heeft de CD-ROM vervaardigd. Op de CD-ROM treft u onder de andere aan: alle Threant t/m 2001, alle kwartierstaten uit het kwartierstatenproject van de begin 90-er jaren, het Jubileumboek 1999, het Voorouderboek 2000 en andere uitgaven "Tussen Coevorden en Hardenberg", "Van Anloo naar Anderen" en "Een stukje Zuidenveld van Sleen tot Emmen". De gehele CD-ROM is geïndexeerd. NGV Drenthe en Noordwest-Overijssel (ngv-afdelingen.nl)

Stamboom Gids
Zeer uitgebreide Internet gids op het gebied van genealogie, stamboom, familienamen en archieven. Een site voor genealogen en door genealogen. Alle stamboom relevante websites ( 11.720 ) zijn gecategoriseerd en voorzien van een beschrijving en kleine schermafdruk. U kunt deze uitgebreide collectie doorbladeren of doorzoeken. Verder een zeer uitgebreid overzicht met links naar Drentse bronnen www.stamboomgids.nl/bronnen/regionaal/drenthe/ 

Personen zoeken via het krantenarchief van de Koninklijke Bibliotheek 
Via delpher.nl 

Archief-en personenzoeker  
De website van Eric Hennekam   archiefzoeker.nl  en veel tips via twitter: @EricHennekam