Maart 2020 uitreiking DHV-prijs 2019

18 april 2020 symposium Drenten uit den vreemde

mei 2020 Algemene Ledenvergadering

mei 2020 Lezing op Locatie

oktober 2020 symposium Markestenen