7 april: Symposium Genetische Genealogie 2018

Na een succesvol symposium in 2016 over archeologie, historie en landschaps-geschiedenis in Coevorden was het zaterdag 7 april dan zover! Het twee-jaarlijkse symposium van de Drentse Historische Vereniging over genetische genealogie vond plaats in Podium Zuidhaege te Assen. Met een mooi programma over genetische genealogie, voorgezeten door Maarten Larmuseau, verbonden aan de Katholieke Universiteit te Leuven.

Aangezien de genealogische tak van de Drentse Historische Vereniging de afgelopen jaren in haar activiteiten onderbelicht was gebleven, werd geprobeerd dit ruimschoots goed te maken. Met sprekers verbonden aan de Universiteiten van Groningen, Rotterdam en Leiden, maar ook onderwerpen dichter bij huis kregen de nodige aandacht.

De dag begon met de inschrijvingen en een kopje koffie of thee. Nadat wethouder cultuur te Assen, Anry Kleine Deters ons allen welkom had geheten en ook voorzitster van de DHV, Anja Schuring dat had gedaan werden we het diepe in gegooid. 
Arwin Ralf (forensisch geneticus) probeerde ons op een niet te wetenschappelijke wijze mee te nemen in de wereld van het DNA-onderzoek. Dit om toch de nodige kennis op te frissen dan wel te vergaren en daarbij te beseffen dat er in de afgelopen jaren veel vooruitgang is geboekt in de mogelijkheden en de snelheid van het doen van dergelijk onderzoek.

Eveline Altena (humane geneticus) kwam met een aantal praktijkvoorbeelden van wat er met DNA onderzoek kan worden aangetoond. Hierbij ging ze nader in op een grote opgraving op het kerkhof te Oldenzaal. Waarna Maarten Larmuseau het ochtend programma afsloot met een college over de zin en onzin rondom DNA-onderzoek waarbij ook het gevoelige onderwerp privacy in relatie tot DNA-onderzoek werd aangesneden.

We hadden het geluk dat de lente zich had aangekondigd, zodat we zowel binnen als buiten van de goed verzorgde lunch konden genieten. Er werd daarbij door Dore Mulder op de piano en Tseard Nauta op de accordeon voor een leuke ambiance gezorgd. Tseard Nauta begeleidde ons weer naar de zaal voor het middagprogamma (zie onderstaande foto).

muzikale begeleiding

We kregen nu twee leuke praktijkvoorbeelden van DNA-onderzoek om relaties in families te onderzoeken. Hierbij is het zo dat DNA-onderzoek vaak het laatste puzzelstukje kan zijn om dingen op hun plaats te krijgen. Hoe specifieker de vraag hoe beter DNA-onderzoek hem kan beantwoorden, leerde Gilles Otten ons. Hij heeft daarbij binnen zijn eigen familie interessante ontdekkingen gedaan. Fred en Ferry Sieders hebben nog verder terug
in de tijd om relaties binnen hun familie te kunnen leggen tot in de 16de eeuw!

gilles ottenfamilie sieders

Links: Maarten Larmuseau en Gilles Otten over genetisch onderzoek in de praktijk. Rechts: Fred, Ferry en John Sieders (eveneens familie blijkt) over het DNA onderzoek naar familieverbanden.

Na een interessante lezing van Paul van der Zwaag (klinisch geneticus) over de winst die met DNA-onderzoek is geboekt in de behandeling  van genetisch overdraagbare aandoeningen, sloot Cissy Gressmann het dagprogramma af met een mooi reflectief gedicht. 
Wij zijn al met al ontzettend tevreden over de opkomst, het verloop  en het resultaat van het symposium! Om het in de woorden van een van de deelnemers te zeggen;  een strak en soepel georganiseerde dag! Wij hebben er van genoten en hopen u ook. Tot een volgende activiteit van de DHV!

Namens de organisatie van het Symposium genetische genealogie 2018!