Waardeel 4 -2018

Daar is ie dan! De honderste waardeel. Extra dik en extra mooi opgemaakt. De inhoud? In ieder geval een terug blik op de vorige negenennegentig waardelen. Maar ook een bijdrage van Henk Luning over de Assense stadsomroeper, recensies van nieuwe verschenen boeken. De wederopbouw van Darp krijgt een prominente plek. En meneer Pothoff, schoolopziener in Drenthe wordt ook genoemd. Kortom: een bomvolle Waardeel. 

waardeel nummer 100