Drentse geschiedenisquiz 2017

 

 In het dagblad van het Noorden stond op zaterdag 7 oktober voor de dertiende keer de Drentscge geschiedenisquiz. De interesse en kennis onder de lezers bleek groot: er zijn honderden inzendingen binnengekomen

In het Drents Archief zijn op donderdag 26 oktober de antwoorden én de winnaars bekend gemaakt van de Drentse Geschiedenisquiz 2017. Bijna achthonderd mensen hebben in de maand oktober meegedaan aan de historische quiz, die op de Dag van de Drentse Geschiedenis in het Dagblad van het Noorden werd gepubliceerd. Zestig fanatieke puzzelaars waaronder de uiteindelijke winnaar waren aanwezig tijdens de uitslag.   

Quizmaster Ferry Sieders nam donderdagmiddag de vragen nog eens door met het aanwezige publiek. Bij de grootste hersenkrakers werd een nadere toelichting gegeven. Daarna volgde de trekking van de vijf prijswinnaars door notaris Johan de Groot van notariskantoor Tijdhof, Daverschot en De Jong Posthumus.

En dit zijn de winnaars:

1e plaats, € 150,- : de heer Kampinga uit Assen
2plaats, € 100,- : de heer Elken uit Dwingeloo
3plaats, € 75,- : de heer Kamperman uit Roderesch
4e plaats, € 50,- : de heer/mevrouw Hulshof uit Appelscha
5e plaats, € 25,- : mevrouw Schimmel-Gringhuis uit Emmer-Compascuum

Allen van harte gefeliciteerd met uw prijs!

Hieronder vindt u de goede antwoorden:

 1. Ooievaars zijn van oudsher bekend als brengers van geluk en nieuw leven. Op deze foto is te zien dat ze nestelen op de schoorstenen van een Drentse havezate. Welke havezate is dit?
  De Havixhorst
 2. In 1811 werd in Nederland de dienstplicht ingevoerd. Iedere 19-jarige mannelijke inwoner kon worden ingeloot voor de nationale militie. Wie geluk had hoefde niet te dienen, wie pech had kon proberen vrijstelling te krijgen. Het noodlot kon ook worden afgewend door een plaatsvervanger aan te stellen. Dat was echter een kostbare aangelegenheid en niet voor iedereen weggelegd. Welke keizer voerde destijds de dienstplicht in Nederland in?
  Napoleon
 3. Op schoolreisje met de bus. Groter geluk bestond haast niet voor schoolkinderen in de jaren vijftig en zestig. Schoolreisjes werden verzorgd door particuliere ondernemers maar welke busonderneming verzorgde tot 1963 het openbaar vervoer in Drenthe?
  DABO
 4. Je kunt het geluk ook afdwingen. Al eeuwenlang worden stenen voorwerpen en fossielen gevonden. Toen men nog niet wist dat deze voorwerpen prehistorisch waren kende men ze mysterieuze krachten toe. Zo zouden deze stenen beschermen tegen blikseminslag. En als je wat schraapsel van de kei aan je kind gaf had die niet zo’n last van stuipen. Hoe werd zo’n kei genoemd?         
  Dondersteen
 5. Dominee Tilekinck had een wat ongelukkige carrière. Hij werd in 1733 door Drost en Gedeputeerden uit zijn ambt gezet, maar dat had hij geheel aan zichzelf te danken. Hij was vaak dronken en had bovendien een kostbare kerkbeker verdonkeremaand. In welke gemeente was hij predikant? 
  Zweeloo
 6. In de eerste helft van de jaren negentig van de vorige eeuw beleefde het spel ‘bingo’ een flinke opleving. In de vroegere gemeente Norg werd ook heel fanatiek het geluk beproefd in een voormalig pretpark. Hoe heet dit tegenwoordig volledig vervallen pretpark?
  De Vluchtheuvel
 7. Met zijn opzienbarende archeologische vondsten leek hij het geluk aan zijn kant te hebben. Wie was deze roemruchte Drentse amateurarcheoloog aan wie onlangs de roman ‘Tjerk’ werd gewijd?
  Vermaning
 8. In juli 1936 nam het hele land kennis van het verschrikkelijke ongeluk dat het bestuur van Beilen overkwam op weg naar Assen. De burgemeester en wethouder Eleveld kwamen om. De andere beide inzittenden, wethouder Schuring en secretaris Thalen overleefden het ongeluk. Hoe heette deze burgemeestervan Beilen?    
  Froentjes
 9. Gelukkig reisde in de jaren ’30 van de achttiende eeuw een Amsterdamse tekenaar door Drenthe die veel vastgelegd heeft. Daaraan hebben we met name een interessante serie oude tekeningen van kerken en havezaten overgehouden. Hoe heette deze tekenaar? Zijn voornaam was Cornelis.
  Pronk
 10. Onlangs werd een document gerestaureerd dat te beschouwen is als de oudste grondwet van Drenthe. Het stuk perkament uit 1412 was in honderden stukjes uiteengevallen, maar gelukkig konden die bij de restauratie weer op de goede plek geplakt worden. Hoe heet dit belangrijke document?
  Landrecht
 11. In heel Nederland is er maar één Geluklaan en die ligt in Drenthe. Deze laan is genoemd naar Jacob Geluk (Tholen, 1894 –  1945). Hij was commandant van de plaatselijke rijkspolitie. Vanwege zijn banden met het verzet werd hij in 1944 gearresteerd en afgevoerd naar Neuengamme. In welke gemeente was Geluk politieagent?
  Roden
 12. Een jonge zeeman uit Zuidlaren vertrok in 1796 naar Rusland om daar zijn geluk te beproeven. Hij schopte het tot admiraal en werd wereldberoemd door de zeeslag bij Navarino voor de Griekse kust. Hoe heette hij? (voor- en achternaam)
  Louis van Heiden
 13. Het geluk van een ééndagsvlieg. In 1979 was er opeens een muziektrio dat een grote landelijke hit had. Er waren optredens bij ‘Op volle Toeren’ en andere shows. Onderwerp van het Drentstalige liedje was de nering van ‘va’. Hoe heet het liedje?                       
  De pieteröliekar
 14. Al in achttiende eeuw sloten schippers in de Veenkoloniën onderlinge verzekeringen af om financiële bijstand te krijgen wanneer hun schip was verongelukt op zee. Zo’n compagnie vormde ook een belangrijk sociaal element in het dorp. Hoe werd zo’n scheepscompagnie ook wel genoemd? 
  Compact
 15. Martinus Johannes van Rooyen streek in 1947 neer in een klein dorp in Noord-Drenthe. Hij verrichtte er wonderen met hoogtezon, massage en watertjes vol geheime ingrediënten. Klanten stroomden van heinde en verre toe. Van Rooyen was niet gierig en liet het dorp meeprofiteren van zijn voorspoed: hij betaalde de aanleg van een voetbalveld en organiseerde bejaardenreizen. In 1951 vertrok hij plotseling naar Antwerpen, schulden en ontevreden klanten liet hij achter. Wat was zijn bijnaam?
  De kapper van Een
 16. Goed uiteinde, goed begin, veel heil en zegen, gelukkig nieuwjaar, zomaar een paar gelukwensen die je ten deel kunnen vallen bij de viering van oud en nieuw. In Drenthe symboliseert het feestelijke “kniepertie” het oude jaar: dat is plat en bevat geen geheimen meer. Welk koekje staat symbool voor het nieuwe jaar?
 17. Nieuwjaarsrolletje
 1. Met z’n vieren waren ze spinazie aan het snijden op het land achter het gesticht waar ze woonden. Opeens barstte een hevig onweer los en drie van hen werden “door het hemelvuur gedood”. De vierde had zich verscholen onder een aardappelmand en dat was zijn geluk. In welk dorp vond op 17 mei 1910 dit drama plaats?
  Veenhuizen
 2. Geluk in het spel is geluk in de liefde luidt de gezegde. Tijdens het oeroude Drentse spel blokgooien wordt met een beetje geluk het blok met daarop centen omvergeworpen en mag de gooier enkele centen in eigen zak steken. Een andere benaming voor dit spel is konkelen. Tijdens een strenge winter in 1996 werd in Hollandscheveld een heus wereldkampioenschap konkelen georganiseerd. Op welke ondergrond werd dit kampioenschap destijds gehouden
  Natuurijs
 3. Deze foto is al eens vaker gebruikt voor de quiz, je kunt er uren naar kijken. Maar zus Engel uit Weiteveen heeft geluk gehad, ze is er goed vanaf gekomen. Van welke kloosterorde was zus Engel?   
  Franciscanessen

Wanneer u de juiste antwoorden op de juiste plek had gezet, las u van boven naar beneden de oplossing: In de Zevende Hemel zijn.

quiz 2017