Algemene ledenvergadering en lezing 15 april 2023

WINNAARS DHV-PRIJS PRESENTEREN ZICH TIJDENS ALGEMENE LEDENVERGADERING DHV op 15 april 2023

van top tot teen molukker 300Om in de agenda te zetten: de algemene ledenvergadering van de DHV is dit jaar op zaterdag 15 april 2023. De vergadering wordt gehouden in het Drents Archief aan de Oostersingel in Assen en begint om 14.00 uur. Na het bestuurlijke deel is er om 15.20 uur een interview gepland met de twee winnaars van de DHV-prijs van 2022. Guido Abuys en Djodjie CA Rinsampessy vertellen over hun boek Van top tot teen Molukker over vijf generaties Molukkers in Assen. Het boek is uitgekomen in de Nieuwe Asser Historische Reeks, die wordt uitgegeven door Koninklijke Van Gorcum.

Uiteraard mogen alleen leden meepraten en meebeslissen over de verenigingsaangelegenheden die besproken worden. Het gaat dan onder meer om de benoeming van een nieuwe secretaris en een nieuwe penningmeester. Afscheid wordt genomen  van secretais Stella Woldendorp en van Roelof van der Veen, die na zijn penningmeesterschap afgelopen jaar nog wel de kas en de ledenadministratie beheerde. Het bestuurs draagt Kitty Janssen voor als haar opvolger. Interim-penningmeester Bernd Otter wordt weer algemeen bestuurslid. Als penningmeester wordt voorgedragen Folkert van der Meer. 

Ook wordt afscheid genomen van de redactie van het Waardeel. De voltallige redactie heeft besloten na de zomereditie de werkzaamheden over te dragen aan een nieuwe ploeg met het oog op een grondige vernieuwing van het kwartaalblad van de DHV, waar momenteel aan wordt gewerkt.

Tijdens de algemene ledenvergadering komt onder meer ter tafel de jaarverslagen van secretaris en penningmeester, het oordeel van de kascommissie over het financieel beheer en de begroting voor 2023. Leden die zich per email aanmelden voor de vergadering krijgen de relevante stukken toegemaild. Voorafgaand aan de vergadering zijn ze op papier te verkrijgen. Aanmelden kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 DE AGENDA
-opening
-verslag ALV 3 november 2022
-jaarverslag 2022 van de secretaris
-financieel jaarverslag
-verslag kascommissie
-begroting 2023
-verkiezing secretaris
-verkiezing penningmeester
-afscheid Stella Woldendorp en Roelof van der Veen
-afscheid redactieleden Waardeel: Garry Wiersema, Kees Dinkla, Janneke Hielkema, Filip Vedder en Henny Visscher
-Toekomst Waardeel en Drents Genealogisch Jaarboek
-plannen voor dit en komend jaar
-rondvraag
-sluiting Algemene Ledenvergadering

PAUZE

-Lezing Guido Abuys en Djodjie Rinsampessy over vijf generaties Molukkers in Assen (rond 15.20 uur)

Vooraf aanmelden voor de ledenvergadering is gewenst. Leden die zich aanmelden krijgen de stukken vantevoren toegemaild. Aanmelden kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Verslag ALGEMENE LEDENVERGADERING Drentse Historische Vereniging 3 november 2022

Datum: donderdag 3 november 2022
Plaats: Drents Archief Assen
Aanwezig namens het bestuur: Roel Schrotenboer (interimvoorzitter), Stella Woldendorp (secretaris), Bernd Otter (penningmeester en notulist), Jan van Zijverden, Joke Wolff
Afwezig met kennisgeving: Fred Sieders (beoogd voorzitter). Overige aanwezige leden: dertien

De bijeenkomst begint met een lezing van Henk Nijkeuter over de (paarden)heiligen.

Opening
Roel Schrotenboer opent het officiële gedeelte van de ledenvergadering met een toelichting op het beleidsdocument ‘De DHV doet er zichtbaar toe’. Het document is tot stand gekomen na een reeks gesprekken met sleutelfiguren in en buiten de DHV over de koerswijziging die nodig is om de DHV aan een zekerder toekomst te helpen. Aanleiding is het teruglopend ledental, de geringe betrokkenheid van leden bij de activiteiten van de vereniging en de wisselende waardering voor het kwartaalblad Waardeel.
Het document kondigt onder meer vernieuwingen aan in de website, het Waardeel, het gebruik van sociale media, de nieuwsbrief en de samenwerking met andere historische verenigingen en andere erfgoedorganisaties in Drenthe. Het document krijgt de instemming van de aanwezigen na een discussie over de toekomst van Waardeel en het genealogisch jaarboek. Suggesties worden gedaan om te streven naar een federatie van historische verenigingen naar voorbeeld van het platform van Drentse musea, een indringender samenwerking tussen tijdschriftredacties en een betaalde kracht voor website en andere vormen van communicatie.

De redactie van het Waardeel maakt op een lid na plaats om ruimte te maken voor een nieuwe aanpak. Hoe die eruit moet zien is volgens Schrotenboer nog niet te zeggen, omdat het bestuur niet op de stoel van de redactie wil gaan zitten. Hij meldde dat de redactie het netwerk en daarmee de instroom van artikelen zag opdrogen en niet de energie heeft om iets nieuws te beginnen. Het is nu zaak om komende zomer de redactie op sterkte te hebben en er een tijdschrift van te maken dat de lezers meer gaat aanspreken, maar zonder de wetenschappelijke waarde overboord te gooien. Het tijdschrift moet aansluiten bij wat de leden willen maar wel historisch verantwoord, zo bepleitten meerdere leden.
Aanbevolen werd een goed redactiestatuut in te voeren dat zowel de redactie als het bestuur houvast biedt. 

bestuursverkiezing
Fred Sieders en Sophie Timmer hebben aangegeven gezamenlijk het voorzitterschap van de DHV te willen aanvaarden. Sophie presenteerde zichzelf en haar medekandidaat. Beiden zijn langjarige DHV’ers en hebben als zodanig ook eerder al functies bekleed binnen de vereniging. Het duovoorzitterschap is al eens met succes beproefd bij de Rotary Assen Noord.
De voordracht van het voorzittersduo werd unaniem aanvaard.
Roel meldt dat er ook zicht is op een secretaris, nu Stella heeft aangegeven in het voorjaar te willen aftreden. Naar een vervanger van de interim-penningmeester wordt nog gezocht en hetzelfde geldt voor redactieleden voor het Waardeel.

Rondvraag
Geen