Algemene Ledenvergadering 2022

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 21 april 2022 kwam de invulling van de bestuursfuncties aan de orde. Er zijn vacatures vanwege het terugtreden van de voorzitter en het aflopen van de termijn van de penningmeester.
Roel Schrotenboer zal tijdelijk de functie van voorzitter vervullen. Hij is al vele jaren lid van de vereniging en historicus. Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd unaniem ingestemd met deze benoeming. Zittend bestuurslid Bernd Otter neemt tijdelijk de functie van penningmeester waar. Dat neemt niet weg dat we nog steeds op zoek zijn naar nieuwe bestuursleden, met name naar een penningmeester.

Schrotenboer gaat onze vereniging komende tijd helpen met het uitstippelen van een nieuwe koers, samen met het bestuur, redactieleden en andere vrijwilligers die betrokken zijn bij de DHV. Over ongeveer een half jaar doet het bestuur een voorstel aan de leden voor de naaste toekomst.