Waardeel 1994 – heden

Deze pagina bevat de inhoudsopgaven van Waardeel van 1994 tot heden. Het overzicht is gesorteerd op jaar.

Artikel Auteur Jaar Nr Pagina
         
Het oude Darp Marion van Rijn 2018 3 3
Het ene hunebed is het andere niet. Een tocht van 20.000 km lamgs Europese hunebedden die begon in Drenthe Hendrik Gommer 2018 3 12
Oproep: lezers over honderd maal Waardeel Redactie van Waardeel 2018 3 22
Overzicht Drentse orgengeschiedenis Geert Jan Potjewijd 2018 3 24
Turfbulten en hooibulten? Aanvulling en correcties van het artikel 'de laatste bewoner van de laatste plaggenhut' Harry Gras 2018 3 39
De laatste bewoner van de laatste plaggenhut. Verwarring op het internet Harry Gras 2018 2 3
Veenhuizen op stoom Joost Kuiper 2018 2 17
Oproep: lezers over honderdmaal Waardeel  Redactie  2018 2 24
Voordracht bij "Geschiedenis van Drenthe" Maarten Duijvendak 2018 2 26
Gejaagd door de wind. Zandverstuivingen in de vroegere gemeente Rolde Henk Luning 2018 2 31
Wederopbouw en de Provinciale Streekplan Dienst. Een nieuw gezicht in drie Drentse dorpen Bernhard Hanskamp 2018 1 3
Recensie: De bij hoort erbij: bijenhouderij in Drenthe Roel Broekman 2018 1 14
In de huid van Frits de Zwerver. Drentse journalist Jasn Hof beschreef het oorlogsverleden van dominee Slomp Bert Jan Hartman 2018 1 16
New Kid on the Block: het CLaas Van Gorcum Fonds Kor IJszenga 2018 1 20
Een Drentse Autoracebaan die er nooit kwam Henk Luning 2018 1 22
De stervende leeuw. Koning Lodewijk XVI in Drenthe en Groningen; een speurtocht Harry Gras 2017 4 3
Recensie: De Voorzienigheid regeert! Louis van Heiden. Admiraal in Russische dienst Jan K.H. van der Meer 2017 4 18
De bewakers van kamp Westerbork. Van vluchtelingenkamp naar geoliede deportatiemachine Frank van Riet 2017 4 20
Nieuwediep in beeld Fred Ootjers 2017 4 34
Mededelingen vanuit het DHV-bestuur Bestuur 2017 4 35
Van oorlogsheld tot koloniale agressor. Het borstbeeld van Van Heutsz in Coevorden Erik Mijnheer 2017 3 3
Hoe komt de boerderijk 'De Dollard' in Ansen aan haar naam?  Karel Essink 2017 3 10
Drentse soldaten in het Duitse krijgsgevangenkamp 'Startgard' De gevolge van vijf dagen oorlog  Klaas Timmer 2017 3 17
Kraanvogels. Terug van weggeweest Henk Luning 2017 3 29
Mededelingen vanuit het DHV-bestuur Bestuur 2017 3 35
Eem negentiende-eeuwse wandelvierdaagse door oostelijk Drenthe Pim Mensingh 2017 2 3
Wat doe je met de tweets an de wethouder? Een interview met voormalig Drents Archief directeur Douwe Huizing Eric LeGras 2017 2 18
Nieuw leven voor de grondwet van Drenthe Redmer Alma 2017 2 20
Klaas Troost: een vergeten Drentse vliegenier Jan Nefkens 2017 2 26
Mededelingen vanuit het DHV-bestuur Bestuur  2017 31 
De eerste landbouwschool van Drenthe Paul Gols 2017 1 3
Over een etstok Aafke Huizing 2017 1 10
De marke Schoonebeek Bert J. Finke 2017 1 12
Recensie: De Kinderkolonie. 'Tot een werkzaam leven opgeleid': De wezen van Veenhuizen (1924-1859). Wim Ensing 2017 1 20
Schietbanen en schietvereniging Veenhuizen (1887-1908) Michiel van Wersch 2017 1 22
Een bijzonder kampement aan de noordelijke rand van de Neanderthaler-wereld Marcel J.L.Th. Niekus 2017 1 28
DHV-Bulletin Bestuur 2017 1 35
De Drentse marke Michiel Gerding 2016 4 3
In gemeene marcken volgen de minste den meesten Fred Sieders 2016 4 10
Markeverdelingen Michiel Gerding 2016 4 16
Markengrenzen en hun sporen Ellen de Vries-Heijboer 2016 4 22
Volmachten vol verhalen Jan van der Struik 2016 4 28
Van de redactie: waardeel als platform Wim Ensing 2016 4 39
DHV-Bulletin Bestuur 2014 4 41
Kapitalisten in het veen Marius Dussel 2016 3 3
Recensie: Een eik van geween. De Joodse begraafplaatsen in de provincie Drenthe Anja Schuring 2016 3 14
Vondsten op de es. Prehistorie Noordbarger es te Emmen in vogelvlucht Miranda de Wit 2016 3 16
Recensie: Tussenstaion Meppel: Fritz Blasbalg op de vlucht voor Hitler Jan Ridderbos 2016 3 28
Sjoa Drenthe. Project over (Drents) historisch besef, de holocaust en onze identiteit Winnie van Hasselt & Henk van den Beukel 2016 3 30
DHV-bulletin  Bestuur 2016  3   39 
Symposium 'De Poorte van Drenthe' een succes Wim Ensing 2016 2 3
Vestingen, schansen en redoutes. De verdediging van Drenthe in de vroegmoderne tijd Hans van Westing 2016 2 5
Kasteel Coevorden in de Volle en Late Middeleeuwen Diana Spiekhout 2016 2 12
Foreestrecht in Drenthe Bart Wever 2016 2 19
Middeleeuwese boerderijen en ontginingen in Drenthe en Salland: combinatie van een interdisciplinaire en retrospectieve aanpak Verslag Marry van Klinken over lezing Theo Spek 2016 2 28
Kenniscentrum Landschap: op het snijvlak van wetenschap en praktijk Interview met Theo Spek 2016 2 30
Stemmen uit het verleden Inneke den Hollander 2016 2 32
DHV-Bulletin Bestuur 2016   2  39
Drenthe en de annexatie van delen van Duitsland Hans van Dam en Bernhard Hanskamp 2016 1 1
Zoektocht naar de schilderijen en archeologische vondsten van Geert Kuiper 1840-1927 Recensie door Roely Klok en Rein Swarts 2016 1 14
Dollardslib voor Drenthe Karel Essink 2016 1 16
Film 'Drentse Boermarken... uniek in Europa' Jan van der Struik 2016 1 21
Vernieuwde Digitale Drentse Encyclopaedie Ferry Sieders 2016 1 24
De Poorte van Drenth   2016 1 27
Drenthe in druk & digitaal - 2   2016 1 28
Binnenzijde omslag: DHV-Bulletin Bestuur 2016 1 29
Historische dameskleding uit Drenthe 1765-1915 Aafke A. Huizing 2015 4 1
Interieuronderzoek en de bouwgeschiedenis van Oldengaerde Eva Osinga-Dubbelboer 2015 4 9
De arme dood. Begraafplaats Veenhuizen - een rondleiding Recensie door Bertus Boivin 2015 4 16
Een tweede schilderij van de kinderen 'De Coninck' opgedoken Wim Ensing 2015 4 18
Asser oorlogsmonumenten. Herinneren en herdenken 1940-1945 Recensie door David Barnouw 2015 4 24
Drenthe Belicht - 40: Het Drachtster trammetje Wim Ensing 2015 4 26
Index 2014 Aike van der Ploeg 2015 4 28
Drenthe in druk en digitaal - 1   2015 4 32
DHV Bulletin Bestuur 2015 4 33
In een krans van keistenen, een bijzondere archeologische observatie van schoolmeester Freerk de Muinck in 1906 bij Veenhuizen Vincent van Vilsteren 2015 3 1
Een plaquette op het eerste huis van Hoogeveen Albert Metselaar 2015 3 11
Lukis en Dryden: een Engelse expeditie naar Drenthe in 1878 Interview met Wijnand van der Sanden 2015 3 17
Een journalistieke biografie over Relus ter Beek Recensie door Hein Klompmaker 2015 3 22
Van Ruinen naar Wommels? Ernst Taayke 2015 3 24
DHV Bulletin + Rectificatie Bestuur 2015 3 29
Drentse Rijwielvierdaagse: de 50ste Anja Schuring 2015 2 1
Een historische moord in Roderwolde - Het drama van Justina Abelina recensie door Paul Brood 2015 2 10
In volgorde van verdwijning. Middeleeuwse muur-en gewelfschilderingen in Drentse kerken Justin E.A. Kroesen 2015 2 12
Drenthe belicht - 39: Bruilofs stoet voortgetrokken door 2 paarden Wim Ensing 2015 2 22
Johan van Ewsum op Mensinge Vincent Jonkheid 2015 2 14
Binnenzijde omslag: DHV-Bulletin Bestuur 2015 2 29
Ruilverkavelingen op de Drentse essen Berhard Hanskamp 2015 1 1
Recensie: Flint. Zwerver uit de oertijd Anja Schuring 2015 1 12
Heyboer en Drenthe Harm R. Moek 2015 1 14
Drenthe belicht - 38: Het Familiehotel in Paterswolde Bas Prins 2015 1 25
Historisch Nieuws: Inspiratielijst Drentse geschiedenis Mark Goslinga 2015 1 16
Het verleden uit de pen (56) Redactie Waardeel 2015 1 32
DHV-Bulletin Bestuur 2015 1 33
Uit het zicht verloren? De oude katholieke begraafplaats in Assen Henk M. Luning 2014 4 1
Archeologische rijkdom - Sake W. Jager recensie door Hein Klompmaker 2014 4 11
Jan Bulthuis, lid van de knokploeg  Noord-Drenthe en betrokken bij de overval op het Huis van Bewaring in Assen in 1944 Jan Askes 2014 4 12
Drenthe belicht - 37: een oud dweilorkest Wim Ensing 2014 4 21
Het raadsel van het oorlogsmonument aan het Stadsbroek te Assen dr. Jan Ridderbos 2014 4 23
Het verleden uit de pen (55) Redactie Waardeel 2014 4 32
DHV-bulletin Bestuur 2014 4 33
Bericht voor de koning. S.J. van Heiden aan Lodewijk Napoleon over Drenthe anno 1806 Jan K.H. van der Meer 2014 3 1
Historisch Nieuws: 'Hier kom ik weg'. Daniël Lohues' persoonlijke geschiedenis van (Zuid-Oost) Drenthe Floor Huisman 2014 3 11
Drenthe belicht - 36: Zuster Engel Wim Ensing 2014 3 13
Smeltwaterheuvels tussen Ruinen en Pesse. Bijzondere ondergrond en rijk cultureel erfgoed Reinder Reinders en Stijn Arnoldussen 2014 3 15
De tegel Jan Jaap Hei 2014 3 20
Mr. Sibrand Gratama en de bibliotheek van het Hof van Drenthe Paul Brood 2014 3 22
Het verleden uit de pen (54) Redactie Waardeel 2014 3 28
DHV-Bulletin Bestuur 2014 3 29
Nieuwe functie in een oud cultuurlandschap. Naoorlogse landschapsontwikkeling in het dorpsgebied van Grolloo Rieja Raven 2014 2 1
Historisch Nieuws: DHV-prijs voor 'De Opgejaagden' Joke Wolff 2014 2 11
Van Ruiner domineeszoon tot Deense Baron. Het bewogen leven van Henrick Ruse Justin Kroesen 2014 2 13
Recensie: Vanuit de koets bekeken. Sigismund van Heiden Reinestein en zijn reisverslagen Wim Ensing 2014 2 16
Het Van Galenschansje bij Amelte, geen roemloos einde van het Poepenhemeltje Mieke Kraijer-Otjens 2014 2 18
Cochorei, een oud en veelzijdig gewas met toekomst Miek Roelfsema-Van der Wissel 2014 2 23
Drenthe belicht - 35: Upgrade in 1915 Erwin de Leeuw 2014 2 28
De transformatie van het Ontvangershuis Joost Kuiper 2014 2 29
Het verleden uit de pen (53) Redactie Waardeel 2014 2 32
DHV-Bulletin Bestuur 2014 2 33
'Brood voor keien' op de Hondsrug Bertus Liewes 2014 1 1
Historisch nieuws: Als 't moet; de Bijzondere Vrijwillige Landstorm Peter Schonewille 2014 1 8
Sectio Caesarea in Drenthe Henk M. Luning 2014 1 11
Drenthe belicht-34: EHBO-tijden veranderen Wim Ensing 2014 1 16
Ds. Rinze Douma (1910-1945) Jan Ridderbos 2014 1 17
Het verleden uit de pen (52) Redactie Waardeel 2014 1 24
DHV-Bulletin Bestuur 2014 1 25
Oude bedrijven in Drenthe. Drenthe: veel kleine bedrijven Egbert Wever 2013 4 1
Recensie: Volgens kapitein Bellen Oebele de Vries 2013 4 11
Het holt van Uffelte in de late Middeleeuwen Reinder Reinders 2013 4 13
Burgemeester J.H. Roukema van Zuidlaren tijdens de Tweede Wereldoorlog Vincent Jonkheid 2013 4 21
Het Van Galenschansje of Poepenhemeltje bij Amelte; feiten en fictie Hans van Westing 2013 4 26
Historisch Nieuws: Project Muurschilderijen in Meppel Ron Hoving 2013 4 33
Drenthe belicht - 33: De aanloop naar de 'Slag bij Hollandscheveld' Wim Ensing 2013 4 35
Het verleden uit de pen (51) Redactie Waardeel 2013 4 36
DHV-Bulletin Bestuur 2013 4 37
Het ontstaan van de Drentse Ruimtelijke Ordening tijdens de Tweede Wereldoorlog Hans van Dam en Bernhard Hanskamp 2013 3 1
Historisch nieuws: Drentse boerderijen, De eeuwenoude relatie tussen de boerderij en het Drentse landschap Sonja van der Meer 2013 3 12
De oriëntatie van hunebedden. Zon, maan of sterren? Roel Sanders 2013 3 14
Recensie: Fotografie in Meppel 1850-1910 Wicher Kerkmeijer 2013 3 17
Belevenissen van enkele Zuidlaarders in de Bataafse en Franse tijd (1795-1815) Jan Kraak 2013 3 19
Drenthe belicht - 32: De TT in Hooghalen Bas Prins 2013 3 27
Het verleden uit de pen (50) Redactie Waardeel 2013 3 28
DHV-Bulletin Bestuur 2013 3 29
De lokkende stemme der natuur. Kunstenaars langs de Hondsrug Godelieve van der Heijden 2013 2 1
Toverheksen en fata morgana's. Drenthe als reisbestemming in de negentiende eeuw Martine de Boer 2013 2 11
Recensie: Drie Drentse Schansen Reinder Reinders 2013 2 14
Een opgraving nabij hunebedden D36 en D37 R.L. Fens en S. Arnoldussen 2013 2 16
Historisch nieuws: Dorp vol verhalen Joke Wolff 2013 2 20
Tuseen behoud en ontwikkeling. De gevolgen van de opkomst van het massatoerisme in Rolde na 1945 Joost Gieling 2013 2 21
Drenthe belicht - 31: Oudste stadsgezicht van Assen Mark Goslinga 2013 2 27
Het verleden uit de pen (49) Redactie Waardeel 2013 2 28
DHV-Bulletin Bestuur 2013 2 29
De ontwikkeling van de gezondheidszorg in een Drents dorp Miek Roelfsema-van der Wissel 2013 1 1
Recensie: Het verleden verlicht Paul Brood 2013 1 12
Het christendom in Drenthe. Een klein begin in Aalden Dagmar Ewolds 2013 1 14
Historisch nieuws: De Collectie Brands anno 2013 Joachim Schreurs 2013 1 18
De tamboers van Coevorden. En het journaal van Meindert van der Thijnen Albert Metselaar 2013 1 20
Drenthe belicht - 30: Het Kruis Bas Prins 2013 1 30
'De Drentse Proeve' van Helmer Molema Henk Nijkeuter 2013 1 31
Het verleden uit de pen (48) Redactie Waardeel 2013 1 33
Hendrik Koekkoek (1912-1987). Boer, boerenvoorman en leider van de Boerenpartij Ida J. Terluin 2012 4 1
Vele 'wegen' leiden naar Rome Jacobine Melis 2012 4 8
Arnold en 'Nico'. Werkers in de illegaliteit Vincent Jonkheid 2012 4 11
Recensie: Bewogen ruimte Rieja Raven 2012 4 20
Drenthe belicht - 29: Drentse klederdracht uit de serie van Jager Mark Goslinga 2012 4 22
Historisch nieuws: Feestelijke opening Drents Archief Joke Wolff 2012 4 23
Het verleden uit de pen (47) Redactie Waardeel 2012 4 25
Drenthe, één en ondeelbaar Henk Boels 2012 3 1
Recensie: Zicht op Coevorden Mark Goslinga 2012 3 11
Bewogen ruimte. De naoorlogse ruimtelijke ontwikkeling van Drenthe Bernard Hanskamp 2012 3 13
Historisch Nieuws: De beladen grond van kamp Westerbork Guido Abuys 2012 3 22
De Middeleeuwse hoven van Zuidbarge Ton Reuvekamp 2012 3 24
Rendierjagers in het Holtingerveld. Ontdekkingen van amateur-archeoloog G.H. Voerman Wim van der Wijk en Marcel Niekus 2012 3 33
Drenthe belicht - 28: Treinstation Nijeveen Jakob Pleijsier 2012 3 36
Het verleden uit de pen (46) Redactie Waardeel 2012 3 37
Evert Rinsema, een bijzonder mens Thijs Rinsema 2012 2 1
De gruit te Yde (1323-1700) en andere raadsels uit de Overstichtse leenprotocollen Kees Kuiken 2012 2 11
Historisch nieuws: Andere tijden in het Drents Archief Joke Wolff 2012 2 18
Emancipatie gaat met horten en stoten. De vrouwenbeweging in Drenthe Marscha van Noesel 2012 2 20
De oudste foto's van de hunebedden van Rolde. Twee opnamen van rond 1864 gemaakt door Van Uije en Somer uit Assen Mark Goslinga en Wijnand van der Sanden 2012 2 24
Drenthe belicht - 27: Van foto tot ansichtkaart, foto's bewerken vóór Photoshop Jakob Pleijsier 2012 2 31
Recensie: Het landgoed Rheebruggen Renée Nip 2012 2 32
Het verleden uit de pen (45) Redactie Waardeel 2012 2 33
Steunpilaar van Oranje in Drenthe en Den Haag. S.P.A. van Heiden Reinestein versus de patriotten via de pers. Joop W. Koopmans 2012 1 1
Egbert Karst. Veldwachter in Schoonebeek Roelof Hoekman 2012 1 10
Fotograaf Kuipers uit Wolvega op bezoek in Frederiksoord. Enkele foto's van rond 1870 gemaakt voor de Maatschappij van Weldadigheid Mark Goslinga 2012 1 16
Drenthe belicht - 26: Straatwiedster vereeuwigd Roel van der Molen 2012 1 21
Aftocht en bevrijding. Het notitieboekje van Hauptmann Specht Klaas Timmer en Joke Wolff 2012 1 22
Het oude Veenhuizen nogmaals bekeken Anne Post 2012 1 27
Het verleden uit de pen (44) Redactie Waardeel 2012 1 37
Geen slechte worp. Het Drents Museum en de metaalvordering in 1941 H.M. Luning 2011 4 1
Historisch Nieuws: Het nieuwe Drents Museum Minette Albers 2011 4 11
De wandschilderingen in de Statenzaal van het Drents Museum Jan Jaap Heij 2011 4 12
In de greep van de bisschop. De Maartenshamer V.T. van Vilsteren 2011 4 15
Colfslof Kees Dinkla 2011 4 17
Drenthe belicht - 25: De zorg voor de collectie Carola Steenbergen 2011 4 19
De heksenkring van Ruinerwold C.R. van Kesteren 2011 4 20
Landschap met meisje in blauwe jurk. Schilder/ dichter Louis Roessingh Roberta Hilbrandie-Meijer 2011 4 22
De oudste 'Drenten' Jaap Beuker, Marcel Niekus, Dick Stapert en Lykke Johansen 2011 4 24
Dromen van Drenthe. Buitenlandse kunstenaars schilderen Drenthe Roel Sanders 2011 3 1
Recensie: Gevormd en omgevormd landschap Piet Kooi 2011 3 10
Hoe Drents was de Drost? Sigismund van Heiden de Drentse maat genomen Jan K.H. van der Meer 2011 3 12
Historisch nieuws: Over galg en rad Piet Kooi 2011 3 18
Bé Mensingh. Lokale geschiedschrijving in Zuidoost-Drenthe Renée Nip 2011 3 19
Drenthe belicht - 24: Poseren op straat Mark Goslinga 2011 3 24
De Havelter Made. De eerste ruilverkaveling in Drenthe Bernhard Hanskamp 2011 3 25
Het verleden uit de pen (43) Redactie Waardeel 2011 3 33
Woord vooraf Marten Mulder 2011 2 1
Inleiding Piet Kooi 2011 2 2
Vifentwintig jaar Heringa's Geschiedenis van drenthe Maarten Duijvendak en Harry Gras 2011 2 4
Archeologie in Drenthe sinds 1985 Wijnand van der Sanden 2011 2 15
Vijfentwintig jaar wetenschappelijke productie Michiel Gerding 2011 2 23
Moderne gemeentelijke geschiedschrijving in Drenthe Paul Brood 2011 2 28
Geschiedschrijving voor een groot publiek Michiel Gerding 2011 2 35
Beeld en beeldvorming. Over de historiografie van de fotografie in Drenthe Mark Goslinga 2011 2 41
Historisch nieuws: De omzwervingen van een architectenarchief Joke Wolff 2011 2 47
Izaäk van Dam, een joodse manufacturier in Zuidlaren Abelike Janssens 2011 2 49
Drentse schilder Alfred Hafkenscheid Luchiena Lanjouw 2011 2 59
Het verleden uit de pen (42) Redactie Waardeel 2011 2 61
Historisch nieuws: Een hunebed in een park. Een bijdrage tot de biografie van het grote hunebed van Borger Wijnand van der Sanden 2011 1 1
Migratie en migratiemotieven. Oosterhesselen in de eerste helft van de negentiende eeuw Erwin Karel en Richard Paping 2011 1 6
De manslach van Lucas Schuiringe van Aelden Fred Sieders 2011 1 14
Ruilverkavelingen in Drenthe tijdens het begin van de jaren zestig Bernhard Hanskamp 2011 1 22
Veenhuizen, een 'on-Drents' dorp Thijs Rinsema 2011 1 32
Het verleden uit de pen (41) Redactie Waardeel 2011 1 41
Roel Reijntjes. Drents dichter Henk Nijkeuter 2010 4 1
Ruzie over fotografie. Bijzondere opnamen van het openluchtspel 'Bij klimmende Zonne' in 1895 Mark Goslinga 2010 4 8
Historisch nieuws: In memoriam dr. Jan Heringa Frank Keverling Buisman 2010 4 17
Drenthe belicht - 23: Boderijder Harm Poelman Saskia Poelman 2010 4 21
Gediplomeerde kwakzalvers Miek Roelfsema-van der Wissel 2010 4 23
De Zwartendijksterschans Hans van Westing en Reinder Reinders 2010 4 28
Het verleden uit de pen (40) Redactie Waardeel 2010 4 33
De oudheid van het Dwingeler Antoniusgilde Kees Kuiken 2010 3 1
Van zandweg naar beschermd stadsgezicht. De Stationsweg in Meppel. Thijs Rinsema 2010 3 9
Historisch nieuws: Een ode aan de veldnaam als levend erfgoed Carola Steenbergen 2010 3 19
De identiteit van de Veenkoloniën. Geschiedschrijving van een bijzonder Gronings-Drents gebied Paul Brood 2010 3 22
Drenthe belicht - 22: Een fotograaf op de foto: D.P. Hissink (1823-1866) Mark Goslinga 2010 3 28
Het verleden uit de pen (39) Redactie Waardeel 2010 3 29
Veenhuizen in 1639, een poging tot reconstructie Anne Post 2010 2 1
Lexicografie in Drenthe Henk Nijkeuter 2010 2 6
Een beruchte 'snaphaan' Hans Hilbrands 2010 2 14
Drenthe belicht - 21: De meisjes uit Ruinen Piet Kooi 2010 2 20
Historisch nieuws: Het nieuwe Drents Museum Minette Albers en Benoît Mater 2010 2 21
Nog een schultehuis van Diever P.L. Goutbeek 2010 2 24
Het verleden uit de pen (38) Redactie Waardeel 2010 2 29
Zoektocht naar hoevenummers. De hoevenummering in de gemeente Vledder Thijs Rinsema 2010 1 1
Recensie: Assen op de kaart Mark Goslinga 2010 1 10
Peise en omstreken. Een deel van Noord Drenthe op de schop Bernhard Hanskamp 2010 1 13
Historisch nieuws: Drents Archief 3.0 Joke Wolff 2010 1 22
Nicolaas Johannes Roosenboom. Een romantisch schilder in zijn nadagen Egbert Brink 2010 1 24
Drenthe belicht - 20: Streekdracht en mode Carola Steenbergen 2010 1 28
Het verleden uit de pen (37) Redactie Waardeel 2010 1 29
Ontsnappen naar Drenthe, 1914-1918 Albert Eggens 2009 4 1
Misverstanden rond de Drentse economie Egbert Wever 2009 4 9
Drenthe belicht - 19: Een kabinetfoto van J.G. Kramer Mark Goslinga 2009 4 16
Historisch nieuws: "Looft God, de bron van 't leven". Preken van dominee-schrijver A.L. Lesturgeon Henk Nijkeuter 2009 4 17
Recensie: De registratie van criminaliteit in de negentiende en twintigste eeuw Albert Eggens 2009 4 20
Tiemen ter Heide (1826-1898), een vroege Drentse fotograaf Mark Gosling 2009 4 23
Het 'Bunkerarchief' en Drenthe Klaas Timmer 2009 4 29
Het verleden uit de pen (36) Redactie Waardeel 2009 4 33
Werken in Drenthe 1945-2008 Egbert Wever 2009 3 1
Recensie. Getimmerd verleden Erwin de Leeuw 2009 3 11
Belgen in Drenthe Roel van der Molen 2009 3 14
Historisch nieuws. DHV-prijs 2008 voor Roel Sanders Ellen S. de Vries-Heijboer 2009 3 20
Geert Jannes Landweer (1859-1924) als museumcorrespondent Vincent Jonkheid 2009 3 22
Het verleden uit de pen (35) Redactie Waardeel 2009 3 29
Schultehuizen van Diever P.L. Goutbeek 2009 2 1
Een lotingsdag voor de dienstplicht in Vries rond 1880 Egbert Brink 2009 2 8
Historisch nieuws: De geschiedenis herhaalt zich Thijs Rinsema 2009 2 13
Een stoet bedelaars komt langs Wil Schackman 2009 2 15
De Bloedzoegeri'jje bij de Pijlerbrug Thijs Rinsema 2009 2 21
Drenthe belicht - 18: Souvenir aan Assen Mark Goslinga 2009 2 24
Verleden uit de pen (34) Redactie Waardeel 2009 2 25
Emmen spint garen bij komst Enkalon Rinny Toornstra 2009 1 1
Hanengevechten. Een ver van ons bed show? Henk Luning 2009 1 11
Recensie: Leven op de grens Egbert Brink 2009 1 16
Historisch nieuws: Geschiedenis ligt voor het grijpen in Drentse Erfgoedpunten Joke Wolff 2009 1 18
Hunebed en hagepreek. Religieuze beleving met een bijzonder karakter Albert Metselaar en Vincent van Vilsteren 2009 1 20
Drenthe belicht - 17: Foto voor een prentbriefkaart Thijs Rinsema 2009 1 23
Verleden uit de pen (33) Redactie Waardeel 2009 1 24
Een bobbel in de broek. Een bijzondere textielvondst uit het veen bij Wijster Vincent van Vilsteren 2008 4 1
Loslippigheid in den Claerenbergh. Prostitutie in Hoogeveen in de zeventiende eeuw Marga Zwiggelaar en Albert Metselaar 2008 4 4
De pikante gezegden van Joachim Lunsche (ca. 1612-1674) Mark Goslinga 2008 4 10
Onzedelijk gedrag in de koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid Miek Roelfsema-van der Wissel 2008 4 12
Drentse zedenzaken in de periode 1900-1924 Albert Eggens 2008 4 15
Porseleinen hondjes Joke Wolff 2008 4 27
'Neiheistern, dit is vrijen op zien Drenèents'. Erotiek in de Drentse literatuur Henk Nijkeuter 2008 4 28
Drenthe driedimensionaal. Stereofotografie in Drenthe van circa 1860 tot 1930 Mark Goslinga 2008 3 1
Een droevige nieuwjaarsgroet uit Vledder Miek Roelfsema-van der Wissel 2008 3 18
Drenthe belicht - 16: Schapen op de Boerdijk Harm Eggens 2008 3 23
Recensie: Politieke veranderingen in drie Drentse gemeenten Albert Eggens 2008 3 24
Rolpalen in Drenthe Wicher Kerkmeijer 2008 3 28
Het verleden uit de pen (32) Redactie Waardeel 2008 3 32
Ik zal je met de mistvork in je verdommenis steken. Een zaterdagse tuchtzitting in 1838 Wil Schackman 2008 2 1
Historisch Nieuws: Begraafplaatsen in Hoogeveen Esther Jelgersma en Riemke Westerholt 2008 2 13
Recensie: Het pauperparadijs Joke Wolff 2008 2 16
De Emmerschans. Een verdedigingswerk aan de rand van het moeras Herman Versfelt 2008 2 18
Drenthe belicht - 15: Zomer 1916. Brokkenpiloot in Assen Egbert Brink 2008 2 23
Het verleden uit de pen (31) Redactie Waardeel 2008 2 24
Weg uit Drenthe. De eeuwige stroom vertrekkende Drenten Richard Paping 2008 1 1
Van heide naar ver. Overzeese emigratie uit Drenthe (194801962) Enne Koops 2008 1 5
Oons Be, Mans, Piet, Jo en Winus gaan naar Canada! Piet Borghardt 2008 1 16
"Een arm, maar schóón volkje die Drentenaren". Migratie van Drenten naar Eindhoven Geertje van Os 2008 1 21
Brieven van Jan Oelen uit Amerika Arend Everts 2008 1 30
Drentse verenigingen in Nederland in de twintigste eeuw Riemke Westerholt 2008 1 33
Roelof Nijsing in dienst van Napoleon Albert Eggens 2007 4 1
Historisch Nieuws: Nieuwe provinciale monumentenlijst Sijo Dijkstra 2007 4 10
Drenthe belicht - 14: Twee unieke glasnegatieven Wijnand van der Sanden 2007 4 13
De kracht van de paardenmarkt Femke Sonnenschein 2007 4 16
Scheepvaart op het Peizerdiep Wicher Kerkmeijer 2007 4 24
Het verleden uit de pen (30) Redactie Waardeel 2007 4 29
"Waarvan akte". De invoering van het notarissenambt in Drenthe Vincent Stedema 2007 3 1
De vergeten dichter Seymour Mulder (1820-1896) Henk Nijkeuter 2007 3 10
Recensie: Reuzenstenen op de es Sjouke Dekker 2007 3 15
Een nummerwisselaar in de negentiende eeuw Willem Steen 2007 3 17
Drenthe belicht - 13: Een carte de visite uit 1869 Mark Goslinga 2007 3 22
Historisch Nieuws: Een Nederlands Instituur voor Beeld en Geluid Esther Jelgersma en Riemke Westerholt 2007 3 24
Oproep van de redactie Redactie Waardeel 2007 3 28
Het verleden uit de pen (29) Redactie Waardeel 2007 3 29
Een achtertuin vol dieren in hartje Emmen. Het Noorder Dierenpark op historisch filmmateriaal, circa 1935-1960 Geeke Remmelts 2007 2 1
Drenthe belicht - 12: Stereofoto van 'het kasteel' van Assen Erwin de Leeuw 2007 2 9
Rechterlijke archieven in Drenthe. Bronnen voor historisch en genealogisch onderzoek naar de Drentse misdaad in de periode 1886-1930 Albert Eggens 2007 2 10
Historisch Nieuws: DHV-prijs 2006 voor Henk Luning Esther Jelgersma en Joke Wolff 2007 2 22
Portret bij 't hunebed. Mensen bij hunebedden op ansichtkaarten, circa 1900-2000 Mark Goslinga 2007 2 24
Het verleden uit de pen (28) Redactie Waardeel 2007 2 33
De vrije koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid. Groot succes of complete mislukking? Ruud de Jong 2007 1 1
Drenthe belicht - 11: Huisvrouwen Orkest De Muzikale Keuken Hennie Kuijer 2007 1 11
Het drama van 1918. De Spaanse griep in Drenthe Eric Mekking 2007 1 12
Historisch Nieuw: Het wisselkabinet. Jukebox met historische films, foro's en geluid Joke Wolff 2007 1 18
Jan Coenders van Idsinga. Een Fries in Roderwolde Ada va Dijk 2007 1 20
Het verleden uit de pen (27) Redactie Waardeel 2007 1 29
Een opzienbarende ontdekking. Drie zeventiende-eeuwse kaartbladen van de Hollandse participanten Egbert Brink en Michiel Geerding 2006 4 1
"De lucht bezwangerd met odeur". De Heidesonnetten van P.M. Hoekstra (1884-1958) Henk Nijkeuter 2006 4 10
Drenthe belicht - 10: Vakantie in Norg Miek Roelfsema-van der Wissel 2006 4 13
Zorg voor het dagelijks brood. Overheidsbemoeienis in het Drenthe van de zeventiende en achttiende eeuw Henk M. Luning 2006 4 14
Achtendertig nachten. Het ontstaan van een roman over een Drentse gifmoord Janne IJmker 2006 4 20
Recensie: Heiveen te Midlaren kiem van Drents 'naslagwerk' Catrinus Schaafsma 2006 4 24
Van boerenkar tot praalwagen. Vijftig jaar Bloemencorso Eelde Berend de Vries 2006 4 27
Het verleden uit de pen (26) Redactie Waardeel 2006 4 32
Dorpsuitbreidingen op de Hondsrug. Uitleg van vier dorpen tussen 1945 en 1998 Janet Bosma-Heun 2006 3 1
De eeuwwisseling in Drenthe Redmer Alma 2006 3 12
Drenthe belicht - 9: De 'schoelkelder' in Achterste Erm Harm Smeenge 2006 3 15
Historisch Nieuws: Vijfentwintig jaar Drentse Historische Vereniging Ellen de Vries-Heijboer 2006 3 16
Recensie: Van Achterlijk dorp tot Witte wieven Erwin H. Karel 2006 3 20
Proveniers in Assen en Dikninge. Een praktische oplossing voor een praktisch probleem Josse Pietersma 2006 3 22
Jan Mankes en Meppel Egbert Brink 2006 3 30
Het verleden uit de pen (25) Redactie Waardeel 2006 3 32
'Wie wollen niks. Ie wollen wat'. Streekverbetering in Drenthe 1953-1970 Erwin H. Karel 2006 2 1
De auteur van 'Het geheim van het oude heideland' H.T. Waterbolk 2006 2 11
Historisch Nieuws. Het archief van voetbalvereniging Achilles '94 Sebastiaan Vos 2006 2 14
Drenthe belicht - 8: Huis Overcinge, landgoed in Havelte Tinus Oosting 2006 2 17
Verboden manieren om geld te verdienen Albert Eggens 2006 2 18
Passie voor muziek. Lichte muziek in Drenthe Albert Haar 2006 2 22
Verleden uit de pen (24) Redactie Waardeel 2006 2 28
Drentse pioniers. Van Afscheiding naar landverhuizing Ger de Leeuw 2006 1 1
De Duitse inval in Drenthe. Duitse bronnen over 10 mei 1940 Klaas P. Timmer 2006 1 11
Historisch Nieuws. De foto's van meester Boneschanscher Mark Goslinga 2006 1 18
10 jaar DHV Krantenwerkgroep Seine Odding 2006 1 21
Blowin'in The House. Gietense jeugdcultuur rond 1970 Erwin H. Karel 2006 1 22
Drenthe belicht - 7: Diever rond 1930 Jan Blaauw 2006 1 28
Verleden uit de pen (23) Redactie Waardeel 2006 1 29
De Drentse Vrouwenraad Ellen de Vries 2005 4 1
Het Korhoen in Drenthe een trieste geschiedenis Henk M. Luning 2005 4 11
Historisch nieuws: Stookhokken in Drenthe Riemke Westerholt 2005 4 15
Drenthe belicht - 6: Schaatspret in Assem omstreeks 1960 Joop Jokshorst, Gerard Jokshorst en Ilona Bruggeman 2005 4 19
Recensie: Heropvoeding in Drenth? Erwin H. Karel 2005 4 20
Holten en strubben. Oude gebruiksbossen in het stroomgebied van de Drentsche Aa Harm Smeenge 2005 4 22
Het verleden uit de pen 22 Redactie waardeel 2005 4 28
Schleden, slaan, schieten en steken. Drentse geweldscriminaliteit aan het begin van de twintigste eeuw Albert Eggens 2005 3 1
Dorpsfilms in Drenthe Mark Goslinga 2005 3 12
Drenthe Belicht - 5: Paterswolde 1890 Albert Odding 2005 3 19
Historisch Nieuws: Gevangenismuseum Veenhuizen Joke Wolff 2005 3 20
Het geluk een handje helpen. Een unieke zegen in de collectie Gratama Bram Schuilenga 2005 3 22
Het verleden uit de pen (21) Redactie Waardeel 2005 3 28
Mandegoed Schandegoed: Inventarisatie van Markengrenzen in Drenthe Ellen de Vries 2005 2 1
Veertig jaar Drentse Rijwielvierdaagse Lukas Koops 2005 2 11
Drenthe belicht -4: De Willemsboo Chris Butterhof 2005 2 17
De Militaire topografische kaarten van Huguenin Herman Versfelt 2005 2 18
Middeleeuwse studenten Haafke Huizing 2005 2 24
Het verleden uit de pen (20) Redactie 2005 2 25
Liever dood dan getrouwd Jan Kok 2005 1 1
Het Maatboek van Westerbork Vincent Stedeman 2005 1 10
Crisis in Hollandscheveld - Verzet tegen het Landbouwschap Evert Jan Krajenbrink 2005 1 12
Drenthe belicht -3 sprekende foto's Wiebe Arts 2005 1 17
Historisch Nieuws: Omgaan met de oorlog DHV symposium over Drenthe en de 2e Wereldoorlog Mark Goslinga 2005 1 18
Recensie: De Dikke Spek Michiel Gerding 2005 1 20
Ridder in het armenhuis, Anthon van Rappart in drenthe Egbert Brink 2005 1 23
Het verleden uit de pen (19) redactie 2005 1 28
Cultureel erfgoed van Meppel Gerben de Vries 2004 4 1
Drenthe belicht - 2: Kerktoren in vuur en vlam Erwin de Leeuw 2004 4 7
Historisch nieuws: Oudste boerderij in Europa Erwin de Leeuw 2004 4 8
Roelof Houwink Hzn. Een veelzijdig sociaal-darwinist Henk Nijkeuter 2004 4 10
Van der Torre en de Havelter gemeenschap Harm Tjalling Waterbolk 2004 4 15
Kaarten van Drenthe. Bertus Boivin 2004 4 20
Nummerborden Redactie 2004 4 23
Het verleden uit de pen 18 Redactie 2004 4 24
Bij de Goden op de stoep Vincent van Vilsteren 2004 3 1
Stoomboten op de Drentsche Hoofdvaart Wicher Kerkmeijer 2004 3 9
Historirsch Nieuws Opgraving Asser Galgenveld Wijnand van der Sanden 2004 3 15
Drenthe Belicht- 1: Mensen in hun woning Mark Goslinga 2004 3 16
Een zestiende-eeuwse turfafvoerconflict Klaas P. Timmer 2004 3 17
Recensie: Vlintenoogst even druk als de hooitijd Harry Perton 2004 3 23
Het verleden uit de pen 17 Redactie waardeel 2004 3 25
Water erfgoed in Drenthe Mark Goslinga 2004 2 1
Uniek fotalbum Erwin H. karel 2004 2 10
De slag bij Ane in Drents drukwerk Jan K.H. van der Meer 2004 2 12
Historisch nieuws: Verdwalen op het internet Mark de Fockert en Bertil Schulte 2004 2 18
Recensie: Harm Tiesing: Uit en over Drenthe Erwin H. Karel 2004 2 21
Romeins recht in Drenthe? Paul Brood 2004 2 23
Het verleden uit de pen 16 redactie Waardeel 2004 2 28
De affaire-Vermaning tegen de achtergrond van haar tijd Doeko Bosscher 2004 1 1
Het vrlies van Alva's bril. 1-aprilviering in Drenthe anno 1872 Henk M. Luning 2004 1 12
Literatuur in brons. Het bijzondere klokopschrift in Roswinkel Redmer Alma 2004 1 18
Historisch Nieuws. DHV prijs voor boek bedrijvig Valthermond Mark de Fockert 2004 1 21
Hofstee in Oosterhesselen. Huwelijkspatronen 1740-1830 Richard F. Paping en Erwin H. Karel 2004 1 22
Het verleden uit de pen 15 redactie Waardeel 2004 1 25
Vier eeuwen Drents bestuur Paul Brood 2003 4 1
De Varkensschouwer. Een keuringsdienst als bijverdienste Henk M. Luning 2003 4 9
Drentse recepten Carlonia Verhoeven 2003 4 14
Jacob Cramer. Thuis in het oer-Hollandse Drenthe Oscar Zoetman 2003 4 16
Scherpe stenen Erwin H. Karel 2003 4 23
Historisch nieuws: Drenthe anno 1832 binnen handbereik Egbert Brink en Lammert Leertouwer 2003 4 24
Recensie: Een rode dorpswethouder Erwin H. Karel 2003 4 26
Het verleden uit de pen 14 redactie Waardeel 2003 4 28
Gezina Bähler-Boerma, grondlegster van het Drentse dorpshuiswerk Margrith Wilke 2003 3 1
Historisch Nieuws: Digitaal Perkament Redmer Alma 2003 3 10
Tussen ontwikkeling en behoud. Het Drentse boerenbedrijf in een aantal films Mark Goslinga 2003 3 12
Klaas van der Geest. Een schrijver die beroering veroorzaakte Henk Nijkeuter 2003 3 18
Recensie: Zij preekten voor doven. De reformatie in Drenthe Paul Abels 2003 3 22
Het verleden uit de pen 13 redactie Waardeel 2003 3 24
De Reformatie in Drenthe Wiebe Bergsma 2003 2 1
't Ende. De geschiendenis van een authentieke boerderij Mirjam Barendsen 2003 2 10
Recensie: Van proefschrift tot naslagwerk / Geschiedenis van de drentse Literatuur Gerard Nijenhuis 2003 2 15
De glashutten van Nieuw-Buinen Joop Zwaag 2003 2 17
Historisch nieuws: Kranten in Drenthe rond 1900 Ricahrd Paping 2003 2 23
Het verleden uit de pen 12 Redactie waardeel 2003 2 25
Erm 1790 - 2001 De ruimtelijke ontwikkeling van een Drenst esdorp Albert Eggens 2003 1 1 / 11
Recensie: We mogen niet klagen Michiel Gerding 2003 1 12 / 14
Het kerkvoogdenboek van Roderwolde Ada van Dijk 2003 1 15 / 20
De Hottingerkaarten van Zuidoost-Drenthe 1788-1792 Herman Versfelt 2003 1 21 / 26
Historisch Nieuws: Nationale Archiefprijs Joke Wolff 2003 1 27 / 28
Smaak in Drenthe. Boedelbeschrijvingen als historische bron Marck de Focker 2002 4 1/10
Tropenjaren. Hendrik Jan Oosting indoloog te Assen Egbert Brink 2002 4 11/15
Recensie: Opbouw Drenthe Gerben de Vries 2002 4 16/18
Plukrijke appels. Coevorden en de drentsche Volksalmanak Cees van Dijk 2002 4 19/23
Historisch Nieuws: Oosterhesselen 1745-1834. Een zanddorp nader onderzocht Redactie Waardeel 2002 4 24/26
De Drentse patriotten opnieuw bekeken Jan van der Meer 2002 3 1/8
Else van Worms versus Jacob Andries, Een efeniskwestie in de zestiende eeuw Reneé Nijp 2002 3 9/12
Grenspaal 160-I Herman Posthumus 2002 3 13
Historisch Nieuws: Een vermiste film en een behouden collectie Mark Goslinga 2002 3 14/15
De familie Zaligman. Het 'gezicht' van een joodse familie uit Meppel Thijs Rinsema 2002 3 16/21
Recensie: Operatie Amherst. Franse para's vochten in Drenthe, april 1945 Bertil Schulte 2002 3 22/23
De queeste naar een Drentse Volkslied Henk Nijkeuter 2002 2 1/7
Drenthe Mijn luilekkerland Redactie 2002 2 8
De Etstoel: Rechtspraak op z'n Drents Paul Brood 2002 2 9/13
Stichting Etstoel Anloo Redactie 2002 2 14
Historisch nieuws; Dikke Verhalen Ellen de Vries-Heijboer 2002 2 15/16
Honderd jaar rijksarchiefgebouw Hans van der Zeijden 2002 2 17/21
Recensie: Tussen kunst en kitsch Frans van der Veen 2002 2 22/23
Een Drentse tjalkschipper op zee Paul Gols 2002 1 1/8
Van Kinderfeest tot Konningedag. Koninginnedagviering in Meppel tussen 1850 en 1901 Thijs Rinsema 2002 1 9/14
Het Huis de Levenden: Joodse begraafplaatsen in Drenthe Hans van Westing 2002 1 15/19
Een bijzondere prentbriefkaart Wijnand van der Sanden 2002 1 19
Recensie: Oorlog in Beilen Michiel Gerding 2002 1 20/23
Het Drentse armoededebat Richard Paping 2001 4 1/3
Leven in Drentse venen Ger Harmsen 2001 4 4/8
Einde vervening oorzaak armoede turfgravers Johan Vrieswijk 2001 4 11/15
Arme Drentse veenarbeiders? Een vergelijkend perspectief Vincent Tassenar 2001 4 16/19
Alle Boelens
Korte fragmenten uit het arbeidersleven in het veen rond 1900
redactie 2001 4 20
Plaggenhutten in de Drentse venen Wim Visscher 2001 4 21/24
Recensie: Lengte en levensstandaard in het 19e-eeuwse Drenthe Jan Bieleman 2001 4 25/27
Cultuur op commando Henk Nijkeuter 2001 3 1/10
Drenthe in de Oudheid. Het Romeins perspectief Ed van Vliet 2001 3 11/15
Historisch Nieuws. Drents Archief op weg naar een regionaal centrum Joke Wolff 2001 3 16/17
Recensie: Een keurige studie over een keurige stad Harm van der Veen 2001 3 18/20
De "De Friese Tuin". Bolwerk Drenthe Teunis de Kruijf 2001 3 21/27
De Franse kaarten van Drenthe (1811-1813) Herman Versfelt 2001 2 1/9
"Entgrenzungen". H.J. Prakke en de wetenschap Erwin Karel 2001 2 10/13
Emmen groeit Anne-Marie Nannen 2001 2 14/18
De kunst van het boekhouden (Pieter Serwouters 1586-1657) Claudia Swan 2001 2 19/23
Themanummer Collectie Jans Brands Diverse 2001 1 1/35
Hondekarren in Drenthe. Gebruik en bescherming van de trekhond Houtman, W. 2000 1 1
Gedane zaken - De politieagent Schuring, A.
Harkema, I.
2000 1 9
Geuzenteken of stijlornament? De maantjes op de Eelder preekstoel Hack, H. 2000 1 12
De Drentse schaapherder. Verborgen rijkdom en vermeende armoede Tassenaar, V.
Fockert, M. de
2000 1 20
Paapse jonkers in Drenthe. Een inventarisatie (1592-1750) Paping, R.F.J. 2000 2 1
Gedane zaken - De vroedvrouw Schuring, A. 2000 2 13
Kozakken in Drenthe. Met gevelde lans en losse teugel Aalders, A. 2000 2 16
Een welbeklante werf. Scheepsbouw in Annerveenschekanaal Kermeijer, W. 2000 3 1
Landhonger in Coevorden? Het annexatievraagstuk in 1945 Mulder-Boers, D. 2000 3 10
Groningse schansen in Drenthe. Verdedigingsplannen in crisistijd Versfelt, H.J. 2000 3 15
Gerrit Tietema, Democraat te Norg. "Men sil my vast met ontank wol betelje" Perton, H 2000 4 1
Drukkersstrijd en drukkersleed. De beginjaren van Van Gorcum 1816-1871 Hagedoorn, J., H 2000 4 10
Een professor uit Sleen. Wolter Verschuir (1739-1793) Weerdt, de K. 2000 4 15
Van Gogh in Zweeloo. In de voetsporen van Liebermann Dijk, W.
Sluis, M. van der
1999 1 1
Postpalen en wegwijzers Versfelt, H.J. 1999 1 7
Gedane Zaken - De onderwijzer Harkema, I.
Schuring, A.
1999 1 11
De bepalingen. Een kompas voor het Provinciaal Museum van Oudheden Okken, J.W. 1999 1 14
Een zichtbaar onderscheid. Levensstandaard in Drenthe tussen 1820 en 1860 Tassenaar, V. 1999 2 1
Gedane Zaken - De huisarts Harkema, I.
Schuring, A.
1999 2 9
Toneel van jammer en ellende. Cholera in Veenhuizen in 1849 Roelfsema-van der Wissel, H.G. 1999 2 12
Spuitgasten en waterdragers. Het onstaan van de Smildeger brandweer Ax, G. 1999 2 20
Brocades & Stheeman. Van apotheek tot internationaal concern Rinsema, T.J. 1999 3 1
Gedane zaken - De rijwielhandelaar Wolff, J.
Schuring, A.
1999 3 9
Een nieuwmodisch rijtuig. De motor-tram-omnibus van H.A. Meijer Mensingh, B.J. 1999 3 12
Johannes Hendriks Hasper. Onderwijzer en bewaarschoolhouder Koops, T. 1999 3 18
Drenthe onder stoom. De introductie van stoomkracht tot 1891 Stomp, O. 1999 4 1
Gedane zaken - De boer-caféhouder Ponne, W.
Schuring, A.
1999 4 9
Het kanaal B bij Roden. Stille getuige van ambitieuze plannen. Kruiger, J.B.T. 1999 4 12
Verkeerd geleerd. Prehistorie in leermethodes. Schuring, A. 1999 4 18
Boerenbestuur en bureaucratie. Het plaatselijk bestuur in Drenthe Gras, H. 1998 1 1
Verval van gezag. De nadagen van de buurschap Gras, H. 1998 1 8
Gedane Zaken. De burgemeester Harkema, I.
Schuring, A.
1998 1 13
Een teken van waardigheid. Ambtsketens van Drentse burgemeesters Molen-Den Outer, B. ter 1998 1 20
Contributie aan de vijand. Belasting in de Tachtigjarige Oorlog Ent, L. van der 1998 2 1
Gedane Zaken. De kapper Harkema, I.
Schuring, A.
1998 2 10
Medisch standsverschil. Negentiende-eeuwse gezondheidszorg Roelfsema-v.d.Wissel, H.G. 1998 2 13
Gezocht en gevonden. Meer verhalen uit stamboomonderzoek Alma, R.
Brood, P.
1998 2 20
Hotel Braams te Gieten. Geschiedenis van een dorpsherberg H.J. Versfelt 1998 3 1
Gedane Zaken. De rijschoolhouder Harkema, I.
Schuring, A.
1998 3 10
Het familiewapen Paping. Verslag van een speurtocht Paping, R.F.J. 1998 3 13
Een veiligheidsvoertuig. Een uitvinding van P. Ortlepp (1793-1854) Engelsman, T.H. 1998 3 19
De Wheem te Meppel. Van pastorie tot marktplein Ponne, W.J. 1998 4 1
Gedane Zaken. De kleermaker-coupeur Harkema, I.
Schuring, A.
1998 4 13
Ossensmokkel of gewoonterecht? De zaak Wolters - Tissinge 1750 Brood, P. 1998 4 16
Voor andermans beurt. Remplaçant in onze Nationale Militie Dijck, F.A. 1998 4 19
't Hof van Rolde. Geschiedenis van een horecabedrijf Houtman, W. 1997 1 1
Gronings land in Drentse hand. Een beklemming van Oldenhuis Gratama Okken, J.W. 1997 1 9
Gedane Zaken. De jachtopziener Harkema, I. 1997 1 13
Onder-aerdtsche mueragien. De borgstee te Peelo Westing, H. van 1997 1 16
Het huis Ter Hansouwe. Beeld van een restauratie Overdiep, G. 1997 1 20
Turven, klaver en kronen. De vijf oudste Drentse gemeentewapens Hagen, J. 1997 2 1
Gedane Zaken. De boer Harkema, I. 1997 2 10
Ongetemd en goddeloos volk. Soldaten op doortocht in 1623 H.J. Versfelt 1997 2 13
Nuttige wetenswaardigheden. De notities van Jan Wanningen (1861-1937) Gras, H. 1997 2 18
Pieter Willems. De schrik van Zweeloo Sieders, F. 1997 3 1
Gedane Zaken. De postbode Harkema, I. 1997 3 10
Het verboden moeras. Leidijken en schansen langs de oostgrens Baas, H. 1997 3 13
Groene hemeltjens op aerd. Tuinstijlen in Dwingeloo Leeuw, E. de 1997 4 1
Gedane Zaken. De aanspreker Harkema, I. 1997 4 12
Koenraad Wolter Gratama. Een Drent in Japan Okken, J.W. 1997 4 15
Donderstenen in het museum Beuker, J. 1997 4 20
Harm Boom (1810-1885). Schrijver, journalist en schoolopziener Dijk, C. van 1996 1 1
Plunderingen in de Veenhof. Boer Hamminge en de Tachtigjarige Oorlog Versfelt, H.J. 1996 1 10
Gedane Zaken. De dorpssmid Harkema, I. 1996 1 14
Het jagertje 'op den krooi'. Jan Holties (1866-1932) Mensingh, B.J. 1996 1 17
De oriëntatie van Drentse kerken Sanders, R. 1996 2 1
Gedane zaken. De notaris Harkema, I. 1996 2 11
Zoeken naar Drentse familiewapens Alma, R. 1996 2 14
Uit nood geboren. De Drentse arm- en werkhuizen Gras, H. 1996 2 19
Een vorstelijke verpakking. De gouden commissiedoos voor Willem V Schuring, A.
Timmer, J.
1996 3 1
Medicijnen op maat. Een apotheek te Meppel in 1915 Rinsema, T.J. 1996 3 6
Gedane Zaken. De bakker Harkema, I. 1996 3 12
Het zilver van de armen. Tinnen voorwerpen in Drenthe Schonewille, P. 1996 3 15
Krijgsgewoel in Drenthe. De schansenstrijd (1580-1594) Hadders, G. 1996 4 1
Rampspoed te Exloo. De dorpsbrand van 1884 Sanders, R.
Hoorn, J. van
1996 4 9
Gedane Zaken. De handwerkjuffrouw Harkema, I. 1996 4 14
Van stoomtram naar autobus. Openbaar vervoer tussen 1940 en 1970 Timmer, A. 1996 4 17
De macht van het huwelijk. De familie Kymmell als lid v.d. Drentse elite Hummel, H.J. 1995 1 1
Vier 'silveren waepens'. Zegelstempels van de Drentse staatskerk uit 1632 Tupan, H.R. 1995 1 9
Gedane Zaken. De botermaker Martin, J. 1995 1 13
De Valtherschans Sanders, R. 1995 1 16
Geert Mensingh (1754-l810). Schulte te Zweeloo Mensingh, B.J. 1995 2 1
Gedane Zaken. De veenarbeider Martin, J. 1995 2 8
De schilder en het weer. De Drentse periode van Van Gogh Dijk, W.J. 1995 2 11
Heren en hun museum. Het begin van het Drents Museum Okken, J.W. 1995 2 17
Vissterfte en stank. Industriële watervervuiling in Drenthe Huiskes, G. 1995 3 1
Speurtocht naar Gesien Wilting. Problemen van een genealoog Albers, P. 1995 3 8
Gedane Zaken. De molenbouwer Martin, J. 1995 3 15
Wisseling van de wacht. De geslachten Lunsingh en Tonckens Gras, H. 1995 3 18
Hunsow. Een fantastische stad Vilsteren, V.L. van 1995 4 1
Hemelvaart in glas in lood. Waar hoort deze Christus thuis'? Kruiger, J. 1995 4 8
Gedane Zaken. De kleine kruidenier Martin, J. 1995 4 10
Het heethoofd Ottens. De justitie en een Rolder boef rond 1845 Houtman, W. 1995 4 13
Jagers contra stropers Luning, H.M. 1995 4 20
Drost op afstand. S.P.A. van Heiden Reinestein (1740-1806) Foorthuis, W.R. 1994 1 2
De gerestaureerde kalkovens te Dieverbrug Kruiger, J.B.T. 1994 1 8
Gedane Zaken. De garagehouder Martin, J. 1994 1 12
De Podagristen: hebben zij bestaan? Dijk, C. van 1994 1 15
Drentse landschappen in papier-maché. Twee reliëfkastjes naar v. Drielst Tupan, H.R. 1994 1 21
Gebrand en niet gebroken. Gebrandschilderde glasruitjes in Drenthe Schonewille, P. 1994 2 1
Heraldicus en bestuurder. Mr. G.A. Bontekoe en Drenthe Hagen, J. 1994 2 7
Gedane Zaken. De bioscoopexploitant Martin, J. 1994 2 12
Tot zieleheil. De Heilige-Catharinavicarie in Roden Schut, E. 1994 2 15
Ane: verdichtsels rond een veldslag Gras, H. 1994 3 1
Kunstenaars in Exloo rond 1900 Sanders, R. 1994 3 8
Gedane zaken. De schoenmaker Martin, J. 1994 3 14
Het Spaanse Kerkhof. Relict van een verdwenen dorp Vilsteren, V.L. van 1994 3 17
Anti-hygïenische toestanden. Watervervuiling in Drenthe Huiskes, G. 1994 4 1
Sinterklaas in oorlogstijd Luning, H.M. 1994 4 8
Gedane Zaken. De uitspanningsuitbater Martin, J. 1994 4 13
Criminele rechtspraak van de EtstoeI (1750-1775) Okken, J.W. 1994 4 16