Historische foto's

Leden login / NieuwsbriefLeden login: toegang tot leden content (na eenmalig registreren) / Nieuwsbrief: ook hier registreren.

WELKOM BIJ DE DRENTSE HISTORISCHE VERENIGING

Nieuw nummer Waardeel

Het 2e nummer van Waardeel in 2016 is verschenen als een speciale editie naar aanleiding van het symposium 'De Poorte van Drenth' op 9 april met artikelen over de verschillende presentaties tijdens die dag. Omdat het inlegblad Bulletin niet meer verschijnt is het dus des te belangrijker geworden, dat uw (evt gewijzigde) e-mail adres bij ons bekend is (door te geven onder <Contact> via de knop <Opgeven mailadres leden> op deze site).

Wanneer de inhoud u aanspreekt is het ook in de boekhandel te kopen voor € 4,75, maar nog makkelijker is het om u op te geven als lid van de DHV via de knop boven deze pagina. Dan krijgt u alle 4 nummers van Waardeel van dit jaar plus het Drents Genealogisch Jaarboek en de Nieuwe Drentse Volksalmanak van afgelopen jaar voor de contributie van € 27,50 (+ € 2,50 extra wanneer u geen machtiging tot automatische incasso wenst te geven). Een indruk van de artikelen van de afgelopen jaren vindt u bij Info Platform onder de knop Publikaties & bronnen> Index DHV publikaties (NB de schuifbalk gebruiken om alle overzichten op die pagina te zien).

CvrWrdl 16 2kln

Lees meer...

Nieuw nummer Spitwa(a)rk - Carspel Oderen

EXLOËR HOLTEN, MAX DOUWES TERUG, GEMEENTE ODOORN IN 1951

Spitwa(ar)k staat deze keer in het teken van de terugkeer van het borstbeeld van Max Douwes in Klijndijk.
Het tweede nummer begint met een artikel over holten en strubben. Roel Sanders richt zich op de Exloër Holten en de inrichting van de Drentse esdorpen in het begin van de 20e eeuw.
Uit de krant is deze keer een bijdrage uit het Reisboek voor de provincie Drenthe voor het jaar 1951. Bijzonder is dat geschreven wordt dat in Valthermond een openbare U.L.O.-school in aanbouw is.
Henk Nijkeuter gaat nader in op de personages van Mans Tierelier en de literaire betekenis van Douwes’ verhalen.
Marga Kool heeft Douwes een aantal malen ontmoet en voorafgaand aan die ontmoetingen heeft ze de verhalenbundels gelezen en net zo gegrinnikt en geschaterd vele mensen in het midden van de vorige eeuw.
Naar aanleiding van het eerste nummer van dit jaar ontvingen we twee reacties. Geert Grooten uit Valthe stuurde zijn herinneringen over een motorcrosswedstrijd in de jaren vijftig in Odoorn. Frans Brinkman, oud-predikant in Odoorn, reageert op de column Rondblik van Jan Wierenga over De laatste Zwinglianen.
In deze Rondblik schrijft Jan Wierenga over bijna 40 jaar Odoorn. De middenplaat is deze keer ingeruimd voor een aantal foto’s van de onthulling van Max Douwes.

Jan Clynk

Jan Clynk

 

Lees meer...

Waardeel - wenken voor auteurs

Er gaat een hoop werk aan vooraf, voordat een nieuw nummer van Waardeel verzorgd opgemaakt en geredigeerd bij u op de mat valt. Om enige ordening in die voorbereidingen te brengen heeft de redactie van Waardeel bijgaande "Wenken voor auteurs" opgesteld, die u onder de knop kunt downloaden.

Start project 'Sjoa Drenthe' - 25 april

Nieuw Drents historisch-genealogisch erfgoedproject

In de periode 1940-1945 verdwenen met de deportatie van, en de moord op onze Joodse medeburgers 1.444 Drentse inwoners op een gruwelijke manier uit ons midden, van wie slechts 205 overlevenden. Aan de holocaust wordt door bijvoorbeeld Historische Verenigingen en Stichtingen Struikelstenen al op diverse manieren aandacht geschonken. Ook individuele onderzoekers verzetten LogoSjoaDrenthe
vaak veel werk. Maar…. een provinciaal overzicht ontbrak.

Lees meer...

Oproep artikelen Drents Genealogisch Jaarboek 2016 en 2017

DGJ is op zoek naar artikelen voor 2016 en 2017 edities.
Voor het Drents Genealogisch Jaarboek (DGJ) van 2016 is de redactie nog op zoek naar artikelen. De redactie van het DGJ heeft voor de komende jaren een serie thema's bepaald, dit naast andere genealogische artikelen die ook gepubliceerd zullen worden.

Voor 2016 is het thema Vererving.
In de rechterlijke archieven van Drenthe kan men soms zeer ingewikkelde erfeniskwesties vinden, waarmee familiebanden kunnen worden aangetoond.

Lees meer...

Familiedag Drentse Genealogie 30.1.2016

De Familiedag voor Drentse Genealogie bij het Drents Archief in samenwerking met de NGV en waar ook de DHV vertegenwoordigd was ondervond een geweldige belangstelling met meer dan de beoogde 500 bezoekers.
Daarvan getuigt ook een aantal foto's.

Het Drents Genealogisch Jaarboek 2015 en de Nieuwe Drentse VolksAlmanak 2015 zijn verschenen

CvrDGJ2015   Zowel het Drents Genealogisch Jaarboek als de Nieuwe Drentse VolksAlmanak van het jaar 2015 zijn in december verschenen met een keur aan artikelen.
Het DGJ besteedde bijvoorbeeld aandacht aan het Tissinge-goed te Pesse en de Mulders van de Pesser windkorenmolen, het Drents/Groninger geslacht Hubbelding, later Ten Holte en Oving genaamd, de kwartierstaat van Jannes Simons Swiers (diverse schoolmeesterfamilies), de hervonden familie van grootmoeder Johanna Sieders-Koster uit Hoogeveen en verhalen over gehuwde mensen, die min of meer openlijk met anderen dan hun eigen huwelijkspartner samenwoonden in Sleen.
In de NDVA enerzijds artikelen in het gedeelte over Geschiedenis in Drenthe en anderzijds in het gedeelte over Archeologie in Drenthe.
  CvrNDVA2015

Terugblik Lezing op Locatie "Drentse boermarken, vroeger en nu" - 10 oktober

De Lezing op Locatie (LOL) op zaterdag 10 oktober was een succes!
Een twintigtal leden van de DHV en overige belangstellenden hadden zich om 14.30 rond de koffietafel in Café Hingstman te Zeijen verzameld. Door ziekte kon de geplande spreker van die middag, Bernhard Hanskamp, de groep helaas niet rondleiden. At de Groot en Hetty Regeer van de werkgroep Zeijerwiek hebben deze taak vol enthousiasme op zich genomen. Het werd een wandeling waar zowel natuur als geschiedenis ruim aan bod kwam.
Tijdens de wandeling heeft de groep kunnen ervaren hoe veelzijdig het landschap in en om Zeijen is. De groep bewandelde, net als velen in het verleden, het oude kerkpad. Sommigen waagden de Masloot via de voorde over te steken (anderen namen dapper de brug).  Tijdens de wandeling werd duidelijk hoe waardevol het werk van de Zeijerwiek is. Vennetjes en houtwallen zijn in oorspronkelijke staat teruggebracht, de Broekenloop mag weer meanderen en de wandelaar wordt onderweg vermaakt met de prachtigste gedichten.

Lees meer...

Boek 120 jaar Dennenoord Zuidlaren

De Commissie Lentis Erfgoed presenteert medio november 2015 het boek 'Dennenoord Getekend'. Een boek, geschreven t.g.v. 120 jaar Dennenoord. Veel paviljoenen en dienstgebouwen uit het verleden en het heden worden uitgebreid in woord en beeld gebracht. Met als bonus een Data DVD met ongelofelijk veel mooie plattegronden. Men vroeg onze aandacht voor deze uitgave. In bijlage een voor intekenformulier.

Slagerij Neanderthalers bij Assen ontdekt

Met een vondst van ca 450 stenen oerwerktuigen op een akker bij Assen is een slagerij uit de laatste ijstijd ontdekt. Vermoedelijk vilden Neanderthalers in het Weichselien (± 50.000 jaar geleden) daar hun jachtbuit. Zie bijgaand artikeltje uit de Volkskrant van 7 juli 2015      SlagerijIJstijdAssen

Meer artikelen...

  1. Sprekerslijst
  2. Foto's LoL en workshop "Foto's van vroeger" - 22 maart
  3. Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland
  4. Nieuwe website over "Drenthe in de oorlog"
  5. Foto's uitreiking DHV-prijs 2013 Musical De Opgejaagden - 7 mei
  6. Nieuwe toevoegingen Genealogieproject Joodse Begraafplaats Assen
  7. Småland graniet in onze hunebedden
  8. Symposium "Gelezen in Drenthe" - 2 november
  9. Nou hoort u het ook eens van een ander: Oudste boot
  10. Facebookpagina DHV