Historische foto's

Leden login / NieuwsbriefLeden login: toegang tot leden content (na eenmalig registreren) / Nieuwsbrief: ook hier registreren.

WELKOM BIJ DE DRENTSE HISTORISCHE VERENIGING

Sprekerslijst

In het verleden bestond er een zgn Sprekerslijst ten behoeve van vooral de Historische Verenigingen, waaruit men kon putten voor het organiseren van een lezing. Deze was echter zeer achterhaald. Onze secretaris heeft zich ingespannen om een geactualiseerde lijst bijeen te sprokkelen en de genoemde personen aan te schrijven of zij beschikbaar zijn voor de op deze lijst gepubliceerde onderwerpen.
Wanneer u belangstelling heeft voor zo'n lezing, dient u de betrokkene zelf te benaderen en een en ander nader te regelen.
Mensen zijn, die ook geïnteresseerd zijn om op deze lijst vermeld te worden, dienen hun gegevens op te geven bij de secretaris van de Drentse Historische Vereniging Ferry Sieders. Zijn contactgegevens staan onder de menuknop Contact

Jaarvergadering DHV en lezing - 22 april

Op 22 april houden we als Drentse Historische Vereniging onze Jaarvergadering, traditiegetrouw in De Aanleg. Asserstraat 63, 9451 TA Rolde (Deurze).
De vergadering begint om 20:00 uur (Inloop vanaf 19:30 uur).
In het tweede gedeelte geeft Karlijn Donders van het Drents Archief een lezing over de App "Anno Drenthe Nu" en daarna volgt een Talkshow van Wim Ensing over de Eerste Wereldoorlog.

Lees meer...

Uitnodiging Uitreiken DHV-prijs - 13 mei

Op 13 mei 2015 zal de DHV-prijs voor de Drentse geschiedenis voor het jaar 2014 worden uitgereikt aan Cees van Dijk uit Emmen. De prijs is hem toegekend voor het schrijven van  het boek “Harm Boom (1810-1885) - schrijver, journalist, podagrist”.
Het boek over Harm Boom voldoet naar de mening van de jury in alle opzichten aan de criteria voor de DHV-prijs. Het bevat een wezenlijke bijdrage aan de beschrijving van de Drentse geschiedenis, beschikt over uitstekende inhoudelijke kwaliteiten, het is origineel en toegankelijk en het onttrekt het leven van een bijzondere Drent aan de vergetelheid.

Lees meer...

De Toren Sprek - Vries 5 en 6 juni

Historisch Openluchtspel "De Toren Spreekt" uit 1948 wordt nieuw leven ingeblazen in Vries.
Het verhaal vertelt de historie en het heden van alle dorpen uit de voormalige gemeente Vries. Het werd oorspronkelijk geschreven door de toenmalige huisarts Koert en is nu aangepast aan de huidige tijd en vertaakld in het Drents. Hier vindt u nadere informatie.
TorenVriesKln

Nieuw nummer Waardeel

Het 1e nummer van Waardeel in 2015 is verschenen met artikelen over de Ruilverkavelingen op de Drentse essen, een boekrecensie over "Flint" over zwerfkeien, Heyboer en Drenthe, het Familiehotel in Paterswolde en de "Inspiratielijst Drentse geschiedenis" waar het project Geheugen van Drenthe over de nieuwe geschiedenis van Drenthe de komende jaren nog meer van zal laten horen en de vaste rubrieken. Omdat het inlegblad Bulletin niet meer verschijnt is het dus des te belangrijker geworden, dat uw (evt gewijzigde) e-mail adres bij ons bekend is (door te geven onder <Contact> via de knop <Opgeven mailadres leden> op deze site).

Wanneer de inhoud u aanspreekt is het ook in de boekhandel te kopen voor € 4,75, maar nog makkelijker is het om u op te geven als lid van de DHV via de knop boven deze pagina. Dan krijgt u alle 4 nummers van Waardeel van dit jaar plus het Drents Genealogisch Jaarboek en de Nieuwe Drentse Volksalmanak van afgelopen jaar voor de contributie van € 27,50 (+ € 2,50 extra wanneer u geen machtiging tot automatische incasso wenst te geven). Een indruk van de artikelen van de afgelopen jaren vindt u bij Info Platform onder de knop Publikaties & bronnen> Index DHV publikaties (NB de schuifbalk gebruiken om alle overzichten op die pagina te zien).

CvrWrdl15 1

Lees meer...

Nieuw nummer Spitwa(a)rk - Carspel Oderen

VERHALEN UIT DE TWEEDE WERELDOORLOG, OVER DE BEVRIJDING EN DE PERIODE ERNA

Op 11 april 1945 werd de gemeente Odoorn bevrijd. Daarom in de nieuwste Spitwa(a)rk weer verhalen uit de Tweede Wereldoorlog en de periode daarna.
Het nummer begint met oproep om meer informatie over het treinverkeer in de oorlog in ons kerspel. Daarna een artikel van Johan Withaar, een verhaal over Bep Carla Meiboom, een van de onderduikers, die werd gered door Albertus Zefat. Zij overleed vorig jaar.
Wim Oosting schreef een  artikel over het arbeidskamp in de Staatsbossen bij Odoorn, De Hertenkei. Max Douwes heeft een bijzonder verhaal nagelaten over zijn vrouw. Marchinus Elting schreef als eerbetoon aan dappere Exloërs een gedicht over joden die 1000 dagen verborgen waren. Roelof Hoving vond de instructie over de distributiedienst in de voormalige gemeente Odoorn, opgesteld door NSB-burgemeester Hendrik Bruininga.  Een bijzondere document met daarbij een achtergrondartikel over de distributiedienst in Nederland.
Rondblik van Jan Wierenga gaat over het in 1990 verschenen boek Oorlogssporen.

BepCarlaMeiboom

Bep Carla Meiboom

Lees meer...

LoL en workshop "Foto's van vroeger" - 22 maart

Waarschijnlijk heeft u wel een familiealbum in de kast staan, een heel oud album van voor de oorlog of een van recenter datum. Familiefoto’s zijn van alle tijden. Had u altijd al willen weten hoe oud sommige foto’s zijn? Of kon u wel wat tips gebruiken over hoe u uw foto’s het beste kunt bewaren?

Dat kwam allemaal aan de orde tijdens de speciale Lezing op Locatie (LOL) op zondag 22 maart in het Drents Archief in Assen. De DHV organiseerde in samenwerking met het Drents Archief een middag over foto’s van vroeger, waar u alles te weten kon komen over fototechniek, het dateren, analyseren en conserveren van uw foto’s.

Lees meer...

Lezing op Locatie "Drentse boermarken, vroeger en nu" - 10 oktober

Op 10 oktober houdt de DHV een Lezing op Locatie over de Drentse boermarken, vroegere en nu. De precieze tijd (warschijnlijk 15:30 tot ca 21:00 uur) en plaats worden nog nader bepaald.
's Middags beginnen we met een wandeling in het esdoornlandschap onder leiding van Bernard Hanskamp.
Na een broodmaaltijd met soep volgt de lezing.

Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland

Op 6 maart organiseerde het Drents Archief samen met het Drents Landschap een inspiratiemiddag over immaterieel erfgoed. Tijdens deze inspirerende middag (waarvan hier het programma) werden historische verenigingen en anderen opgeroepen om lokale en regionale tradities door te geven aan het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed. Het centrum maakt een inventarisatie van alle tradities en gebruiken in Nederland. Kent u nog een traditie die van onschatbare waarde is en niet verloren mag gaan? Neem dan contact op met het centrum. Kijk voor meer informatie op http://www.volkscultuur.nl/nationale-inventaris_40.html

Commotie rond Pipodorp Oranje

Vermeende cultuurclash rond Pipodorp Oranje, Midden-Drenthe gelet op reacties in De Volkskrant?

Meer artikelen...

  1. Verkoop boeken en tijdschriften opgeheven DHV bibliotheek - Aanvulling 2014
  2. Nieuwe website over "Drenthe in de oorlog"
  3. Foto's uitreiking DHV-prijs 2013 Musical De Opgejaagden - 7 mei
  4. Nieuwe toevoegingen Genealogieproject Joodse Begraafplaats Assen
  5. Småland graniet in onze hunebedden
  6. Symposium "Gelezen in Drenthe" - 2 november
  7. Nou hoort u het ook eens van een ander: Oudste boot
  8. Facebookpagina DHV
  9. Nieuwe serie Stolpersteine Emmen - 26 juni
  10. Na 1 jaar project "Nieuwe Geschiedenis van Drenthe" van start